Udeblivelser til eksamener eksploderer

11-05-2016
3 min.

På bare ét år er antallet af studerende, der ikke dukker op til reeksamen, fordoblet. Universiteterne mister millioner og giver fremdriftsreformen skylden.

En ’spøgelseseksamen’ lyder umiddelbart som noget, der hører hjemme i en (u)hyggelig børnefortælling. I universitetsverdenen dækker det imidlertid over eksamener, hvor den studerende ikke dukker op.

Og der er blevet markant flere spøgelseseksamener det seneste år. Data indsamlet af djøfbladet viser, at de studerende på RUC, SDU og Aarhus Universitet til vintereksamen i år er udeblevet fra dobbelt så mange reeksamener som sidste år. Tallene dækker både over mundtlige og skriftlige eksamener.

Universiteterne giver skylden til fremdriftsreformen, hvis mål er at få de studerende hurtigere gennem studiet. Reformen trådte først i kraft for alle studerende i begyndelsen af efterårssemesteret i 2015, og effekten af reformen ses derfor først i sit fulde omfang nu.

Prorektor på Aarhus Universitet Berit Eika peger på fremdriftsreformens krav om, at de studerende bliver tvangstilmeldt til eksamener, som en mulig forklaring på stigningen.

”Min hypotese er, at de studerende undlader at møde op, fordi de simpelthen ikke er forberedt nok. Før reformen kunne de bare lade være med at melde sig til eksamen, men det kan de ikke nu. Det koster rigtig meget. Både for vores administration, men især i forhold til de fagfolk (vejledere, censorer og administrativt personale, red.), der stiller op og laver en ekstra eksamen. Det er ikke hensigtsmæssigt. Vi er jo presset økonomisk i forvejen, og så bliver det ekstra vigtigt, at vi bruger vores ressourcer fornuftigt.”

Koster millioner af kroner

Karen Heebøll, der er universitetsdirektør på SDU, er enig i, at tvangstilmelding til eksamener er årsagen til de mange udeblivelser.

”Vores samfundsvidenskabelige fakultet har lavet estimater på, hvad det koster, når de studerende udebliver fra en ordinær prøve. En mundtlig prøve koster os 480 kroner og en skriftlig prøve 335 kroner,” siger hun og understreger, at der er tale om cirka-tal.

En forsigtig beregning på baggrund af SDU-estimaterne viser, at fordoblingen af udeblivelser til reeksamen koster omkring to millioner kroner for de tre universiteter, som djøfbladet har fået tal fra.

Alvorlige konsekvenser for de studerende

Udeblivelserne har også konsekvenser for de enkelte studerende, der mister eksamensforsøg på ikke at dukke op. Hvis de både udebliver fra den ordinære eksamen og derefter reeksamen, har de reelt set kun ét forsøg tilbage til at bestå faget, inden de bliver smidt ud af universitetet. 

”De studerende bliver presset gennem systemet meget hurtigere og har ikke længere muligheden for at planlægge deres studie på egen hånd. Det er en klar konsekvens af et politisk valg, hvor politikerne har sagt, at det skal gå hurtigere nærmest for enhver pris,” siger forsknings- og uddannelsespolitisk chef i Djøf Wenche Marit Quist.

Hun mener, at fremdriftsreformen er et tegn på en styring fra politisk side, hvor armslængden er blevet meget kort. 

”Det er en indblanding i universiteternes selvstyre, som hverken har et fagligt, et pædagogisk eller et samfundsmæssigt perspektiv i sig.”

Overvejer at droppe tvangseksamen

På Aarhus Universitet er man opmærksom på problemet. Universitetet er ved at ændre reglerne og overvejer at ophæve den tvungne eksamenstilmelding. Den mulighed fik universiteterne, da fremdriftsreformen blev ændret i slutningen af 2015. 

”Nye regler vil tidligst træde i kraft, så de gælder fra efterårssemesteret i år. Vi kan derfor godt risikere mange udeblivelser igen til sommer, hvor de nuværende regler stadig gælder,” fortæller Berit Eika fra Aarhus Universitet.SDU og RUC oplyser, at de også ser på forskellige muligheder for at undgå de mange ressourcekrævende spøgelseseksamener. 

Det var ikke muligt inden deadline at få tal fra KU, Aalborg Universitet og CBS.Sådan har vi beregnet omkostningerne

Ved vinter-reeksamenerne i 2015-16 var der i alt 5.115 flere udeblivelser på SDU, RUC og Aarhus Universitet, end der var året før.

SDU’s samfundsvidenskabelige fakultet har estimeret omkostningerne ved en skriftlig og en mundtlig eksamen.

Gennemsnittet er 407,50 kr. pr. eksamen.

Gennemsnitsprisen 407,50 kroner x 5.115 udeblivelser beløber sig til i alt  2.084.363 kr. 

Der tages forbehold for, at priserne er et estimat baseret på ordinære eksamener, og at omkostningerne højst sandsynligt er forskellige på de tre universiteter.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.