En GPS til vejen ud af stress

29-04-2016
2 min.

Dette er et fremragende bidrag til at forstå og håndtere vilkår for videnarbejdere i et arbejdsliv med hyppige forandringer. Bogen henvender sig mest til ledere. Det bør dog ikke afholde andre med interesse for området fra at læse med.

I deres nye bog tager psykologerne Malene Friis Andersen og Marie Kingston udgangspunkt i, at der er et stort potentiale i at forebygge og reducere antallet af stressramte og det stressrelaterede sygefravær. Skal dette potentiale forløses, kræver det forståelse af stress som både et komplekst og diffust fænomen. Samtidig er lederens handlinger og især mod til at blande sig og tage opgaven på sig helt afgørende, idet hun/han er et essentielt bindeled mellem medarbejder og arbejdsplads.

Bogen stiller derfor skarpt på tre hovedområder, som er centrale for lederens forudsætninger for at kunne skabe et godt arbejdsmiljø: Viden, redskaber og rammer til at løse præsenterede ledelsesopgaver. 

Bogens første del bidrager med viden om stress og indsigt i de psykologiske mekanismer, der kendetegner arbejdsrelateret stress, samt hvordan organiseringen af arbejdet, det psykiske arbejdsmiljø og ledelseskvalitet kan spille en rolle. Et væsentligt ærinde er således at sætte fokus på mange medarbejderes relation til arbejdet som et vilkår, der kræver såvel sociale, emotionelle, kreative og kognitive kompetencer. Forfatternes fokus på lederens forståelse af sammenhængen mellem arbejde og identitet i det moderne arbejdsliv er derfor afgørende.

Anden del beskriver, hvordan stress tager sig ud i forskellige faser, og hvilke tegn og symptomer man som leder skal være opmærksom på. Forfatterne tager her udgangspunkt i den såkaldte ’stresstrappe’, der forstår stress som et dynamisk fænomen: Jo mere presset øges på medarbejderen og de faktorer, der fremmer trivsel og produktivitet, desto større er sandsynligheden for, at medarbejderen bevæger sig ned ad stresstrappen.  

Den tredje del handler om, hvordan de stresssygemeldte medarbejdere kommer godt tilbage. Forfatterne har i deres arbejde oplevet efterspørgsel på redskaber og metoder til at sikre en bæredygtig bro mellem sygefravær og arbejdspladsen.  Desuden stiller bogen skarpt på lederens stress, som mange steder er tabuiseret, selv om flere undersøgelser viser, at ledere i stigende grad oplever stresssymptomer. I og med at lederens stress kan smitte af på den øvrige organisation, er det et oplagt emne at fokusere på.

Stresstrappens første trin er ’den tempererede fase’, hvor medarbejderne oplever optimal balance mellem krav, kompetencer og indflydelse. Denne fase giver på alle måder det bedste grundlag for at sikre såvel produktivitet som trivsel. Derfor drejer ledelsesudfordringen sig i høj grad om at fremme eller skabe den tempererede fase. Det kræver i høj grad synlig og retningsgivende personale­ledelse, hvor kommunikation om mål og forventninger går hånd i hånd med opfølgning og feedback på arbejdet.

Bogens mange konkrete øvelser og spørgsmål til overvejelser giver et godt grundlag for både ledere og medarbej­dere til at reflektere over praksis og mulige handle- og indsatsområder, der kan skabe et godt arbejdsmiljø.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.