Har Danmark brug for en ny samfundsmodel?

10-02-2016
3 min.

Danmark er under pres fra den internationale konkurrence og en række globale kriser, ikke mindst på klimaområdet. Djøfs nytårskur satte i år fokus på, om velfærdsstaten er i stand til at tackle udfordringerne.

Operaen i ­København ­lagde hus til 2016-­ udgaven af Djøfs nytårskur. Programmet bød ­ikke blot på diskus­sioner mellem et dusin ­samfundsdebattører, men også på optræden fra to af de ­sangere, der til hverdag færdes på ­operahusets scene.

Anne Margrethe Dahl og Gert ­Henning Jensen fremførte en operette­sang med linjerne ”hold mig fast og bliv hos mig – jeg elsker dig”. Og man kunne godt ­læse en vis symbolik ind i disse strofer. For i flere af ­aftenens debatter var et af temaerne, om vi danskere ­elsker og omfavner velfærdsstaten så krampagtigt, at vi overser behovet for at tackle den række af udfordringer, der presser velfærdsstaten?

Afsættet for nytårskuren var en rapport fra Mandag Morgens såkaldte Velstandsgruppe – et panel af økonomiske og samfundsvidenskabelige ­eksperter. Rapporten slår til lyd for, at vi bør ­omstille den danske samfundsmodel, så den i højere grad tager højde for, at velfærd og økonomisk vækst ikke er hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger.

CBS-professor Ove Kaj Pedersen ­opfordrede flere gange til at opgive det nostalgiske blik på ­velfærdsstaten: ­”Debatten om fremtiden er druknet i debatten om fortiden,” sagde han og understregede, at Danmark har gode forudsætninger for at lykkes: Evnen til at gennemføre politiske reformer, en ­effektiv offentlig sektor og kompetente medarbejdere.

Flere gange i løbet af aftenen bad journalist Jacob ­Rosenkrands, der ­styrede debatten, de cirka 1.500 tilhørere i salen om at tage stilling til ja/nej-spørgsmål om landets fremtid. Mens salen var delt cirka 50-50 på spørgsmål om den nuværende samfundsmodels holdbarhed i fremtiden og om synet på konkurrencestaten, var et klart flertal af de fremmødte enige i den påstand, at politikerne sætter ­landets konkurrenceevne over ­borgernes ­trivsel.

Et budskab, som gik igen hos Eva ­Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

”Det nytter ikke noget med alle reformerne, hvis ­ikke der er et slutprodukt, vi jagter – et formål, de tjener for fælles­skabet, ud over at vi skal konkurrere globalt. Vi er nødt til at kigge på en anden ­konkurrenceparameter – nemlig at vi trives og har det godt,” sagde hun og ­understregede, at netop trivsel bliver en ­afgørende faktor i den globale konkurrence i en verden, hvor ­depression er på vej til at blive den primære årsag til, at folk står uden for arbejds­markedet.

Udpluk fra djøfs nytårskur 2016 

“Det vigtigste valg, Danmark skal træffe i de kommende år, er ikke, hvem der skal lede landet, men hvilken samfundsmodel vi skal følge”
Erik Rasmussen, adm. direktør, Mandag Morgen 

“Den offentlige sektor er – og vil også i fremtiden være – i centrum for al politik og alle reformer. Derfor skal I ikke forvente, at der kommer noget stillestående eller stabilt ud af den her diskussion. Tværtimod skal I forudsætte, at der kommer flere reformer”
Ove Kaj Pedersen, professor, Copenhagen Business School “Politikerne fortæller os hele tiden, at vi ikke er dygtige nok, er for langsomme og er for slappe, så derfor laver de nogle reformer – og i den retorik tjener vi borgere ikke andet formål end at være fodsoldater i den globale konkurrence. Men der må være andre slutmål, end at nationen ikke bukker under økonomisk. Hvis ikke vi har det godt imens, kan det jo være lige meget”
Eva Secher Mathiasen, formand, Dansk Psykolog Forening 

“Det måske mest innovative, man kan gøre som leder, er at holde op med at gøre det, man ved, ikke virker”
Agi Csonka, direktør, SFI 

“Markedet kan ikke løse de problemer, vi står overfor. Men det kan det offentlige heller ikke i sig selv, og det kan den frivillige sektor heller ikke. Problemerne er så komplekse, at de kalder på nye hybridformer”
Uffe Elbæk, MF og partileder, Alternativet 

“Vi tænker for meget i systemer og kontrol – det gør vi også som politikere – og er der noget, der ikke holder, vil vi have nogle måltal. Vi er nødt til at have et opgør med den måde, vi laver ledelse på i den offentlige sektor. Vi er så gammeldags, at den måde, man ledte på i den private sektor i 60’erne og 70’erne, er vi ved at indføre i den offentlige sektor nu, og det dur ikke”
Pia Olsen Dyhr, MF og formand, SF

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.