85 procent af jobbene går til nyansatte

2.11.2016

af

Foto: Henning Bagger/Scanpix

Foto: Henning Bagger/Scanpix

Regeringen indrømmer nu, at udflytningerne af statslige arbejdspladser giver uacceptable sagspukler på grund af opsigelser. I hvert fald enkelte steder.

Djøf følger op

Djøf gennemfører i november en ny undersøgelse blandt de flytteberørte djøfere. De bliver bl.a. spurgt om, hvordan flytningen har påvirket deres arbejde og sagsbehandlingen.

I alt 1.126 af de 3.900 statslige arbejdspladser, som skal flytte fra København og ud i landet, er nu her et år efter lanceringen af planen flyttet. Det fortalte erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen for nylig på et statusmøde i den udflyttede Statens Administration i Hjørring.

14 pct. af de flyttede arbejdspladser er besat med medarbejdere, der enten er flyttet med eller pendler til jobbet. Det viser en optælling fra sidst på sommeren, oplyste ministeren. Det betyder, at 85 pct. af medarbejderne i de nye myndigheder er nyansatte.

Det er samme tal, som Djøf kom frem til ved en spørgeskemaundersøgelse i oktober 2015. Her blev de cirka 1.500 Djøf-medlemmer, som er direkte berørt af flytningen, spurgt om deres planer. 15 pct. svarede, at de ville flytte med jobbet eller pendle. Resten – altså 85 pct. – ville søge nyt job.

Ufinansieret regning

Den massive udskiftning af med­arbej­dere i myndighederne bekymrer Djøf.

”Det medfører helt åbenlyst et tab af viden, erfaring og produktivitet på den korte bane,” siger Djøfs formand, Lisa Herold Ferbing.

Dertil kommer den ubetalte flytteregning. Troels Lund Poulsen opgjorde på statusmødet udgifterne til p.t. knap en mia. kr., men regeringen har kun sat 400 mio. kr. af.

Lisa Herold Ferbing advarer mod,at regningen betales med nedskæringer og besparelser både på de arbejdspladser, der flytter, og i resten af statsadministrationen.

”Det vil være en høj pris at betale for målet om et Danmark i bedre balance.” 

Sparer dyr husleje

Regeringen pointerer omvendt, at udflytningen sparer husleje i Køben­havn, og man derudover er på vej med en plan for at samle statslige arbejdspladser i København på færre lokaliteter – hvilket forventes at give en huslejebesparelse på 100 mio. kr. årligt. Men samtidig dårligere pladsforhold for medarbejderne, som det lyder fra statsansatte på nogle arbejdspladser, fx i Danmarks Statistik.

Regeringen indrømmer nu samtidig åbenlyst, at der er ’enkelte steder’, hvor afgangen af erfarne medarbejdere har givet en ’uacceptabel stor sagspukkel’.

Det gælder bl.a. i Natur- og Miljø­klagenævnet, som 1. januar 2017 skal være flyttet til det nye Nævnenes Hus i Viborg. Her griber regeringen nu til lommerne og indsætter midlertidigt ekstra medarbejdere – og i tilgift skal der trækkes på Kammeradvokaten.

Det har ikke været muligt at få oplyst fra Troels Lund Poulsen – som ifølge Vækst- og Erhvervsministeriet er den eneste, der udtaler sig om flytteplanen – hvilke øvrige udflytningsberørte institutioner der er ramt af uacceptable sagspukler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
KL - Kommunernes Landsforening
Job
Djøf
Job
Villum Fonden
Job
Wonderful Copenhagen
Job
Hvidovre Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Sara Vergo
7 år siden
Kære alle Jeg sætter stor pris på, at I deltager i debatten. Som formand for Djøf Offentlig har jeg, lige siden jeg tiltrådte, lagt stor vægt på, at Djøf understøtter arbejdspladser i hele landet. Ligesom Djøfs medlemmer er overalt i Danmark. Samtidig har vi også en holdning til den proces og de udfordringer, der følger i kølvandet på det politiske valg om at flytte knap 4.000 statslige arbejdspladser. Herunder holder vi et vågent øje med finansieringsgrundlaget, så flytningen ikke er en latent fyringsrunde. Det kan måske virke som modsatrettede budskaber, men for mig giver det god mening. Vi ønsker gode arbejdspladser overalt i Danmark, men flytning skal ske på ordentlige vilkår. Den holdning har været gennemgående for Djøf lige siden de første udmeldinger om flytning af arbejdspladser og frem til nu. Det gælder også spørgsmålet om videntab. Se fx http://www.b.dk/globalt/ekspert-udflytning-af-statslige-job-maa-ikke-blive-hovsaloesning (Berlingske juni 2015). Vi gav også udtryk for det samme holdning i Folketinget, da vi have foretræde hér i september 2015. Se fx min forgænger, Lars Qvistgaards talepunkter ved den lejlighed: http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/ul%C3%B8/bilag/29/1546695.pdf Flytningen af de statslige arbejdspladser betyder meget for alle berørte djøfere. Det er vi fælles om. Derfor er det også vigtigt, at vi som djøfere taler hinanden og mulighederne op. Jeg vil derfor gerne både argumentere for, at Djøf skal være kritisk i forhold til processen omkring flytningen af statslige arbejdspladser og så samtidig arbejde for gode arbejdspladser til djøfere i hele landet. Det mener jeg er en af måderne, hvorpå vi kan skabe værdi for jer og de andre af vores medlemmer uanset bopæl og arbejdssted. Med venlig hilsen Sara Vergo Formand for Djøf Offentlig
Ole Dahl
7 år siden
Jeg var ude med en massiv kritik af DJØF, da man lavede en lignende artikel i forbindelse med regeringens beslutning om at udflytte statslige arbejdspladser, en kritik som DJØF reagerede på og var imødekommende overfor. Derfor er det med stor forundring at jeg nu kan læse endnu en artikel fra DJØF med en negativ vinkling på udflytning af statslige arbejdspladser. Hvor er den positive vinkel på dette? Hvorfor skal emnet altid behandles med negativt fortegn? Er DJØF en fagforening for offentlig ansatte i København, eller er den landsdækkende? Jeg begynder at være i tvivl. Hvorfor fortæller man ikke om hvordan man, ved at flytte statslige arbejdspladser ud, får mulighed for, dels at placerer nogle styrelser der hvor de er tættest på kerneydelsen, eksempelvis energi i Esbjerg og dels at gøre brug af lokal arbejdskraft. Hvor er historien om at der nu er flere jobmuligheder for jeres medlemmer i Nordjylland? Hvorfor skal jeres indlæg i denne debat altid vinkles på ”øgede omkostninger i forbindelse med flytning” og ”tab af viden”? Jeg er indforstået med at vi har nogle kollegaer der kommer i en ærgerlig situation, da deres job bliver flyttet ud fra hovedstaden, men i har altså tusindvis af medlemmer bosiddende udenfor Storkøbenhavn, er disse personer mindre kvalificerede end deres ditto i Storkøbenhavn? Os djøffere sidder ofte i stillinger hvor vi arbejder med budgetter, effektiviseringer og forbedringer, stillinger hvor vi ofte, år efter år skal sige til personale i regioner og kommuner at skal være omstillingsparate, derfor er det ekstra komisk at DJØF udviser alt andet et omstillingsparathed – DJØF det er fandme en ommer! Jeg er led og ked af at min fagforening gang på gang forfordeler medlemmer udenfor Storkøbenhavn. Som tillidsrepræsentant bliver det til stadighed mere og mere kompliceret at svare på følgende spørgsmål: ”Ole, hvorfor skal jeg være medlem af DJØF?”. Og jeg får netop dette spørgsmål, mere og mere ofte.