Vi skal sammen løfte vores uddannelser

13-10-2016
Af: Ela Acar
2 min.

Vi hører det hele tiden: Arbejdsmarkedet – både det offentlige og private – er under stærk forandring, og der bliver fremover i endnu højere grad brug for kvalificerede højtuddannede. For at være klar til fremtidens arbejdsmarked er det afgørende, at vi som studerende får mulighed for at udvikle vores faglige kompetencer i praksis sideløbende med grundteorien på universitetet.

Men når man som studerende både skal have høje karakter, praktikforløb, studiejob, frivilligt arbejde og kompetencegivende kurser på cv’et, kan de mange krav og forventninger gøre det studieliv, hvor læring og liv gerne skulle gå hånd-i-hånd, til en lang to-do-liste. Vi kan derfor ikke bare overlades til os selv for så at banke på virksomhedernes døre efter fem år uden en føling med den virkelige verden. Det har ingen glæde af.

Vi har brug for, at virksomhederne træder ind og åbner flere døre for os – fx med flere relevante studiejobs, praktikforløb og enkeltstående projekter, der udbydes i samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner. Det vil alt sammen både skabe værdi for den enkelte studerende og for virksomheden.

Først og fremmest er vi studerende

Det er vigtigt at understrege, at praktisk erfaring ikke kan stå alene. En studerende er nemlig først og fremmest lige præcis studerende. Det er den teoretiske viden, jeg i disse år får med mig fra mine timer til forelæsningerne, i dialogen med undervisere og medstuderende og på læsesalene, der er den afgørende præmis i mit kommende liv som erhvervsaktiv. Men det betyder også, at det er helt afgørende, hvad der så sker i de timer.Aktuelt oplever vi studerende, at kvaliteten er under hårdt pres, fordi sparekniven for hvem ved hvilken gang atter svinges over uddannelsesinstitutionerne. Politikerne har derfor også et stort ansvar, når det gælder at sikre det grundlæggende fundament i uddannelsessystemet, nemlig kvaliteten og vilkårene, så de studerende får oparbejdet solide fagkundskaber.

Vi studerende knokler for at komme helskindet gennem studierne og få fingre i de gode studiejobs – og det gør vi gerne, for vi ved, at det er nødvendigt, at teorien bruges og udfordres. Ansvaret for de gode uddannelser ligger derfor hos alle parter – uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiverne, politikerne – og os selv. Vi studerende skal udfordres af såvel vores undervisere som arbejdsgiverne. Og så er det vores eget ansvar at efterspørge disse udfordringer, bl.a. ved at tænke kreativt og opsøge studiejobs og projekter på arbejdspladser, som studiet måske traditionelt ikke har åbnet dørene til. 

Stærke kandidater har både teori og praksis

Den fulde fagpakke for en nyuddannet består derfor både af teori og praksis. Og den tid, hvor uddannelse bare var en envejsdialog, man lyttede sig til i forelæsningssalen, er forbi. Gode uddannelser er et fælles anliggende, som kræver indsatser fra alle aktører. Og jo større indsats, der bliver iværksat fra alle parter gennem studietiden, des stærkere kandidater får vi, hvilket i sidste ende er en kæmpe gevinst for arbejdspladserne og for hele samfundet. Derfor er der brug for, at alle parter løfter vores uddannelser – og løfter ansvaret for læring og udvikling, som sikrer dygtige og flere højtuddannede i fremtiden.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.