Tillid og god ledelse giver velstand

27-01-2016
2 min.

For nogle dage siden lancerede Mandag Morgens Velstandsgruppe sit bud på en konkurrencedygtig samfundsmodel. Gruppen, der består af kloge mænd og kvinder med forstand på politologi, økonomi, kunst og samfund, understreger, hvad der er med til at skabe Danmarks styrkeposition: Vi har tillid til hinanden.

Tillid er en spøjs størrelse. Det er jo ikke noget, vi går rundt og snakker om hele tiden, men når den ­forsvinder, så mærker vi hurtigt de ­negative konsekvenser. Nu har vi så heldigvis et åbent og tillidsfuldt samfund, der ­også er kendetegnet ved en høj grad af ­social, økonomisk og politisk lighed. Så en række væsentlige forudsætninger for fremtidens velstand er på plads.

Men tillid og lighed er netop kun forudsætninger. Det er først, når vi bringer dem i spil, at de skaber værdi.

Her er god ledelse – i såvel den private som den offentlige sektor – ikke til at komme uden om. Den nordiske ­ledelsesmodel er et klart konkurrenceparameter, hvor Danmark står stærkt.

Det danske arbejdsmarked er præget af en høj grad af involvering og dele­gation af ansvar på alle niveauer. Derfor har vi i Danmark en lav ­magtdistance og en uformel dialog, hvor argumenter og selvstændigt initiativ snarere end ­ordrer giver de bedste resultater. Det gælder både i den private virksomhed med fokus på den økonomiske bundlinje og på de offentlige arbejdspladser, der understøtter samfundets udvikling.Derudover er udvekslingen ­mellem den offentlige og den private sektor ­afgørende for velstanden i Danmark. Velstandsgruppen argumenterer i sin rapport med, at man med ideal­modellen, velstandsstaten, anskuer vækst og velstand som hinandens forudsætninger. Når den private sektors vækst og den ­offentlige sektors velfærdsproduktion betinger hinanden, så bidrager sektorerne til at skabe en robust samfundsmodel.

Og så er det vigtigt, at vi ser velstandsstaten i et mangeårigt perspektiv. Udviklingen af vores samfund skal ikke alene formuleres af de aktuelle politiske fora. Tværtimod lægger ­Velstandsgruppen op til en langsigtet koordination mellem mange forskellige parter i samfundet, herunder de faglige organisationer.

Som formand for Offentlige ­Chefer kan jeg ikke være mere enig. Jeg er overbevist om, at vi med mere dialog og brobygning i samfundet kan styrke sammenhængskraften og engagementet på tværs af særinteresser. Her kan djøferne og Djøf spille en rolle, fordi vi hver især har muligheden for at præge udviklingen i både den private og den offentlige sektor.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.