Iskold krig om Arktis

26-08-2015
2 min.

Kongeriget bliver mere end tyve gange større, hvis et dansk krav på en del af havbunden under Nordpolen bliver indfriet.

I disse år foregår der en magtkamp om havbunden på det Arktiske ­Ocean, da den globale opvarmning åbner op for både nye sejlruter og adgang til rå­stoffer som for eksempel olie. Som arktisk kyststat er Danmark en af de centrale spillere i kampen. Rasmus Hvide Beim undersøgte i sit statskundskabsspeciale Danmarks udenrigs­politiske aktivisme i Arktis.

Hvad kiggede du 
mere konkret på?

”På den danske udenrigspolitiske tradition efter ´89, hvor Sovjetunionens rolle lige så stille falder i baggrunden, og vores udenrigspolitiske mulighedsrum dermed øges. Før ´89 lå der en koldkrigslogik over Arktis. Danmark kunne ikke gøre noget, fordi Arktis lå i spændingsfeltet mellem USA og Sovjet, som havde atomubåde sejlende deroppe.”

Hvorfor er Arktis interessant?

”Der er ikke nogen overstatslig regulering af Arktis, og det ejes ­ikke af nogen, som det er i dag. I 2007 ­laver Rusland en ubådsmission, hvor de ­sejler ned til bunden af det Arktiske Ocean og planter det russiske flag, og efterfølgende kommer der nogle internationale spændinger. Blandt andet ­siger den canadiske premierminister: ”Either we use it, or we lose it”.

Hvorfor ville russerne 
markere sig der?

”Fordi fordelingen af Arktis så småt var ved at gå i gang på det ­tidspunkt. Det Arktiske Ocean er en del af ­kontinentalsokkelprojektet, hvor ­landene kan gøre krav på havbunden.”

Hvorfor har Danmark en 
rolle i det her?

”Vores aktie i Arktis går gennem ­Grønland, som er en arktisk stat. De otte arktiske stater er medlemmer af Arktisk Råd. Det er dem, der rent geografisk ligger inden for den cirkel, vi kalder Arktis. Det er USA, Rusland, Canada, Danmark/Grønland, Island, Sverige, Finland og Norge.”

Hvad gør Danmark for at 
markere sig deroppe?

”Der hvor vi har været allermest ­aktive, har været i ekskluderingen af ­Finland, Island og Sverige fra en del af sam­arbejdet om Arktis. Danmark gik ­foran for at danne en eksklusiv klub af de fem arktiske kyststater kaldet ´The Arctic Five´, som har en særlig status i forhold til Arktis.”

Er man på vej mod en 
opdeling af Arktis?

”I 2008 blev de fem arktiske kyst­stater enige om at tiltræde en konvention, hvorefter man kan indgive videnskabe­lige krav på, hvor stor en del af havbunden deroppe man har ret til. Den proces er i gang og både Danmark og Rusland har gjort krav på dele af det Arktiske Oceans havbund.”

Hvad var din konklusion?

”At Danmark har ageret ret ­strategisk i Arktis, og at vi har prøvet at sætte dagsordenen. Jeg kom frem til, at vi vil bruge Arktis som løftestang til at få EU-finansiering i Grønland, og der er også noget, der tyder på, at vi vil bruge positionen til at fremme handels­interesser med Kina, som er meget interesserede i sejlruter deroppe.” 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.