Den svære kunst at skabe arbejdspladser

26-08-2015
2 min.

Siden forsommeren har placeringen af statslige arbejdspladser været et tilbagevendende emne i den politiske debat. Og nu venter vi så alle på regeringens samlede plan, inden Folketinget åbner.

Debatten har meget kredset om ­konsekvenserne for de institutioner 
og medarbejdere, som er i spil. Det er også vigtigt, at en udflytning sker på et ordentligt grundlag og på en ordentlig facon.

Som formand for Djøf Privat savner jeg dog en grundlæggende debat om de bagvedliggende mål – jobskabelse og vækst i ­hele Danmark. Det er mål, som Djøf bakker helhjertet op om og har arbejdet for årevis, blandt andet via vores opsøgende beskæftigelsesindsats målrettet virksomhederne.

Der er allerede i dag gode eksempler på regionale klynger. Her går det godt med det private erhvervsliv, fordi man finder de rette ideer, hyrer kompetent arbejdskraft og har fremsynede kommuner, der understøtter udviklingen.

Esbjerg gik for eksempel fra at ­være en by, hvor fiskeri var omdrejningspunktet til nu at være kendt som ­centrum i en stor offshore-­klynge. Det er ikke sket i løbet af natten, men som følge af et langt sejt og fælles træk af driftige erhvervsfolk og en ­kommune, der tidligt så mulighederne i ­industrien.

Desværre er der i Danmark store ­forskelle på, hvordan man griber samarbejdet mellem den private sektor og de ­understøttende offentlige myndigheder an.

Det understreger behovet for en sammenhængende analyse af Danmarks regionale styrker. Det handler om at beskrive de erhvervsmæssige styrkepositioner, infrastrukturen, uddannelsesforholdene, bosætning og ja, ikke mindst hvordan man tiltrækker den rette arbejdskraft – men det er kun en del af vækstligningen.Jeg vil derfor opfordre regeringen til at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg med repræsentanter fra erhvervsorganisationer, kommuner, ­regioner og arbejdsmarkedets parter. Tanken er, at udvalget kommer med deres anbefalinger, inden regeringen fremlægger sin samlede ­strategi om vækst og udvikling, som det er ­beskrevet i regeringsgrundlaget.

På den måde er vi sikre på, at der tages højde for alle de forhold, der ­skaber et varigt løft i væksten og jobskabelsen – og at udvalgets repræsentanter har et stort ejerskab til den efterfølgende strategi.

I Djøf har vi mange års erfaring i at samarbejde med erhvervs- og brancheorganisationer, de lokale erhvervsråd og kommuner om at få flere højtuddannede ud i private virksomheder over ­hele landet. Den viden vil vi meget gerne bringe i spil. 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.