Invester i godt arbejdsmiljø - det betaler sig

02-12-2015
2 min.

1.400 liv og mindst 1,5 mia. kr. i produktionstab hvert år. Det er, ifølge Statens Institut for Folkesundhed, prisen for et dårligt psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Stress og dårligt arbejdsmiljø er blevet et stort samfundsproblem. Det gælder alle faggrupper, herunder også akademikere, der er placeret alt for højt på stressranglisten fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

For eksempel beskriver mere end hver femte djøfer deres arbejdsplads som værende i høj eller meget høj grad præget af stress. Og stressede medarbejdere har et over fire gange så højt sygefravær som ikke-stressede medarbejdere.

Det er en stærkt bekymrende udvikling, da alt for mange af os ikke får mulighed for at lave det, vi er uddannet og gode til. Derfor er det komplet uforståeligt, når finansloven for alvor svækker indsatsen for et godt arbejdsmiljø. Med et pennestrøg fjernes mere end tredive millioner kroner fra Arbejdstilsynet til næste år, og i 2017 er alle særlige tilsynsindsatser helt væk. Arbejdstilsynet vurderer selv, at det koster 125 årsværk, og det blandt andet kommer til at gå ud over det særskilte tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø.

Det går simpelthen ikke.

Omkostningerne for den enkelte arbejdstager, virksomhederne og samfundet er ganske enkelt for høje. Realiteten er, at netop problemer med det psykiske arbejdsmiljø på en række danske arbejdspladser er en væsentlig årsag til, at folk ryger fra job til offentlig forsørgelse i både kortere og længere perioder.Det første skridt i retning af at få vendt udviklingen handler om, at det psykiske arbejdsmiljø skal anerkendes på linje med det fysiske, hvor røg, støj og møg traditionelt har fyldt meget – og med historisk god grund.

Men efterhånden som arbejdsmarkedet udvikler sig, er der behov for, at tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø styrkes, og at Arbejdstilsynet udvikler nye måder at føre tilsyn på, så det matcher udfordringerne på det moderne arbejdsmarked.

Det andet skridt handler om forebyggelse. Det må være muligt at tilrettelægge arbejdet på en måde, så medarbejderne kan være produktive gennem hele livet. Det er en vigtig diskussion, som vi skal tage i samfundet og i de kommende trepartsforhandlinger.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.