Delejobs er win win

02-12-2015
2 min.

I Schweiz vinder delejobs frem. Flere og flere er interesserede i at arbejde på nedsat tid. Mange virksomheder og institutioner åbner op for muligheden, der også rummer fordele for arbejdspladsen.

Unge mennesker kan få foden indenfor på arbejdsmarkedet ved at dele et job med en ældre og erfaren med­arbejder. Ældre medarbejdere kan tage en ekstra tørn for nedsat blus og samtidig øse ud af deres viden og erfaring. Og nogle kan få opfyldt drømmen om et meget varieret arbejdsliv ved at have to spændende deltidsjobs på samme tid. Det er nogle af de muligheder, ­fænomenet jobdeling åbner op for.

Foreningen PTO (Part Time Optimisierung) har lanceret initiativet ’Go-for-job-sharing’ i Schweiz. Ideen er, at to medarbejdere på nedsat tid sammen udfylder en jobfunktion, der normalt varetages af en person på fuldtid. De har fælles ansvar for opgaverne.

I praksis går to personer sammen om at søge en ledig stilling og skal så ­overbevise en kommende arbejds­giver om, at de som en ”samlet ­pakke” vil være bedst til at bestride jobbet. Lønnen fordeles mellem dem, ­hvilket selvfølgelig medfører en lavere løn sammenlignet med et fuldtidsjob.

Der er forskellige varianter af jobdeling, alt efter hvordan opgave- og ansvarsfordelingen mellem medarbejderne fordeles. Når to går sammen om at dele en ledende post med medarbejderansvar, taler man om ’top ­sharing’.

Jobdeling giver større produktivitet

Jobdeling blev introduceret i 1970’erne i USA og i 1980’erne i Europa. Der er jobdelingsordninger i fx Italien, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Storbritannien og USA. I Schweiz tilbyder omkring hver fjerde virksomhed angiveligt jobdelingsordninger.

Ifølge foreningen PTO kan der være mange fordele ved at ­dele et job – også set fra virksomhedens synspunkt, som får to medarbejdere for en medarbejders pris og flere kompetencer samlet i én stilling. ­Studier ­viser, at nettoproduktiviteten stiger, hvis to personer fx deles om et 42-timers job.Modellen giver dog også udfordringer, fordi den både kræver fleksibilitet og stram organisering. Kommunikation og koordinering er essentiel, når ”stafetten overdrages”, og medarbejderne må tilpasse sig ved fx at være ansvarlig for en opgave den ene dag og en anden den næste dag.

Ud over bedre balance mellem ­arbejdsliv og privatliv kan jobdeling ­også medføre større grad af mangfoldighed og innovation på arbejdspladsen. To medarbejdere kan også byde ind med mere erfaring og ekspertise, når der skal løses krævende opgaver.

I Schweiz har ­efterspørgslen efter ­jobdelingsordninger været stigende de ­senere år. Alpe­landet ligger på en ­andenplads efter Holland, når det ­gælder udbredelsen af deltidsarbejde i Europa, og der er stor interesse for ­fleksible jobmodeller.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.