Vi skal undersøge og lære af vores fejl

04-11-2015
2 min.

Hvis man har opholdt sig på centraladministrationens snørklede gange, har man muligvis hørt dette tvivlsomme mundheld: ”Hvis man har begået en fejl, så har man begået en fejl. Men hvis man indrømmer den, så har man begået to”.

Jeg skriver tvivlsomme, fordi det er så langt fra idealet om vores offentlige administration, som noget kan være. Vi begår alle fejl, når vi er på arbejde. Det kan ikke undgås.

Til gengæld kan vi blive bedre til at undersøge de sager, hvor der kan ­være begået fejl. Jeg tænker her på de forskellige undersøgelsesformer, som i dag er til rådighed. Bo Smith-udvalget analyserede de eksisterende under­søgelsesformer, fx de store kommissionsundersøgelser, og fandt, at de ikke altid imødekom Folketingets og ­offentlighedens interesse i at få afdækket de relevante aspekter af en sag.

For den enkelte embedsmand kan det generelt være voldsomt belastende at blive inddraget i en undersøgelse af en sag under stort mediemæssigt fokus.

Derfor støtter Djøf anbefalingen fra Bo Smith-udvalget om, at regeringen nedsætter et udvalg, der skal se på de nuværende undersøgelsesformer og ­opstille på alternativer.

I Offentlige Chefer har vi allerede gjort os nogle tanker om mulige forbedringer.

For det første tror vi, at et redskab som hurtige forundersøgelser kan kvalificere særligt de efterfølgende ­tunge flerårige undersøgelser. I dag hører vi ofte, når en undersøgelse etableres, at ”alle sten skal vendes”. Men er det nu også den bedste tilgang? Med en forundersøgelse får politikere og de offentlige arbejdsgivere i stedet muligheden for, at det bliver de rigtige sten, der vendes. Det vil spare tid og ressourcer for alle involverede parter.

For det andet bør der være et ­klarere regelsæt for valg af de forskellige undersøgelsesformer, så alle får et bedre indblik i, hvordan de enkelte metoder anvendes mest hensigtsmæssigt. For de involverede embedsmænd er det en opslidende proces, når man skal gennem flere undersøgelsesforløb, før sagen er afsluttet.For det tredje bør der udarbejdes et sæt formelle regler for advokatunder­søgelser, der i dag i støtter sig til en praktisk vejledning fra Danske Advokater. Her bør staten tage ansvar for et sæt af regler, der ­sikrer den nød­vendige retssikkerhed.

Vi begår alle fejl. Og vi skal turde ­indrømme dem. Men retssikkerheden må ikke blive klemt, når undersøgelsesmøllen kører. Derfor er der behov for at udvikle fremtidens undersøgelsesformer.

Djøf er klar til at spille med.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.