Advokater bør dyrke mesterlæren

21-10-2015
2 min.

Den traditionelle advokatrolle undergår en omfattende forandring de her år. Arbejdsmarkedet er blevet større. Engang var advokaten kendt som en, der gik i retten eller i det mindste havde sin daglige gang på et advokatkontor. Men nu optræder mange advokater i nye roller som for eksempel konsulenter eller in-house advokater, der rådgiver virksomheder om interne forhold.

Advokatrollen ­bærer ikke desto mindre en helt særlig DNA, uanset om arbejdspladsen er et traditionelt advokatkontor eller eksempelvis en virksomhed. Advokaten er underlagt de advokat­etiske regler, man ved, hvad det vil sige at gå i retten, og man har blandt advokater en særlig ­fælles forståelse for den ordentlighed og retskaffenhed, der er helt afgørende for tilliden til vores fag.

Derfor er der så meget desto mere grundlag for at dyrke kerneværdierne i advokathvervet og det særlige fællesskab, der består mellem advokater, fra den nystartede advokatfuldmægtige til partneren med mange års anciennitet.

Som formand for FAAF er jeg glad for, at vi kan støtte op om netop dyrkelsen af det fællesskab i form af faglige indspark og mere sociale arrange­menter.

Men fællesskabet er en ting, noget andet er nøgleværdierne i vores uddannelse. I takt med at forandringernes vinger rusker op i advokaternes arbejdsmarked, bliver det endnu vigtigere at holde fast i de uddannelseselementer, der udgør kernen i advo­katens DNA.Her tænker jeg på den grundlæggende fuldmægtiguddannelse, men i lige så høj grad på den målrettede og relevante efteruddannelse. Det er min oplevelse, at der kommer stadig flere gæster til vores gå-hjem-møder, men samtidig oplever jeg en tendens til, at den traditionelle mesterlære halter, både hvad angår den erfaringsbaserede oplæring i kerneværdierne og det at opleve at ­komme i retten.

I en tid med så stor omskiftelighed og forskellighed i advokaternes forskellige roller er det væsentligt, at advokaterne deler de samme kerneværdier, trænet og omsat gennem den klassiske mesterlære.

Vi i FAAF glæder os til at bidrage med vores del, men vil samtidig minde alle vores medlemmer og advokatkollegaer om, at vi uanset anciennitets­niveau alle har et fælles ansvar for at bevare vores kerneværdier og advokaterhvervets særlige DNA.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.