I mål med mindfulness

24-09-2014
4 min.

Mindfulness kan være et godt værktøj til at skabe tilfredse og effektive medarbejdere. Men det kræver, at arbejdspladsen går forrest med forventningsafstemning, fælles indsats og vilje til organisatorisk forandring.

Sæt dig ned. Mærk underlaget under dine fødder. Rank ryggen. Tillad dine øjne at være lukkede. Tag et dybt åndedrag, og når du puster ud, så giv slip på spændinger i nakke og arme. Vend hele din opmærksomhed mod åndedrættet. Hver gang du opdager en tanke, så anerkend den, giv slip på den, og vend tilbage til åndedrættet.”

Med lukkede øjne praktiserer Rasmus Hougaard det nærvær, han prædiker. Han er forfatter til bogen ’Et sekund foran’ om brug af mindfulness og holder workshops i mindfulness på arbejdspladser.

”I arbejdslivet oplever vi et enormt pres på det mentale system. Når vi multitasker, laver vi flere fejl, vi er langsommere, vi mister overblikket og sansen for, hvad der er vigtigt både fagligt og socialt,” siger han og fortsætter:

”Akkurat ligesom kroppen har brug for fysisk træning, så har vi også brug for mental træning. Mindfulness handler om at træne evnen til nærvær på den opgave, der er foran os lige nu.”

Virksomheder som Google, Novo Nordisk, Carlsberg, McKinsey, Nordea, Sony og KPMG træner allerede evnen til nærvær, og flere kommer til hver dag.

”Det tillokkende ved mindfulness er, at det virker simpelt. Nogle teknikker, som med-arbejderen kan lære uden, at virksomheden bliver involveret. Men sådan fungerer det ikke,” siger Anders Raastrup Kristensen, ekstern lektor ved på CBS med speciale i work-life balance.

Forventningsafstemning er nøglen

Når en arbejdsplads vælger at investere i mindfulness, så opstår der krav til med-arbejdernes mentale balance og tilstedeværelse. Det kan være svært at leve op til, for hvornår er målet nået?

”Som arbejdsplads kan man ikke bare nøjes med at sende en stresset med-arbejder på kursus. Brugen af mindfulness skal følges op med rigtig meget ledelse og hjælp til at prioritere, så medarbejderen ikke føler, at han altid skal være tilgængelig og til stede, for så risikerer arbejdspladsen, at det bliver et dobbelt nederlag,” forklarer Anders Raastrup Kristensen.

Hvis forventningsafstemningen er på plads, kan mindfulness til gengæld være et stærkt værktøj for medarbejderen til at mærke sig selv.

Hos IF Forsikring har 200 ledere og medarbejdere fulgt et mindfulness forløb hos Rasmus Hougaard, og det har hjulpet dem til at finde balancen.

”I vores undersøgelse af effekten af mindfulness fremhæver medarbejderne i IF Forsikring, at de er blevet bedre til at sige fra og melde klart og tydeligt ud,” fortæller leder af IF Academy, Jesper Askjær.

Mindfulness som fælles indsats

Mindfulness kan være et forandringsværktøj for din organisation. Men en faldgruppe i implementeringen kan være, at medarbejderne mister ejerskabet, fordi de oplever, at trivslen bliver et individuelt ansvar frem for et fælles projekt.

Irmas hovedkontor samarbejdede også med Rasmus Hougaard om et mindfulness forløb. Her har de oplevet konsekvensen af ikke at gennemføre mindfulness kollektivt.

”Hvis jeg skal være ærlig, har det ikke haft den store effekt. Vores direktør forlod os midt i kursusprocessen. Vi stod i et vadested, og jeg var som HR-chef alene med opgaven. Vi startede med alle 45 ansatte i hovedkontoret, men til de faste morgenseancer blev det hurtigt sådan, at vi sad otte, som holdt ved, mens resten faldt fra,” siger HR-chef Margit Marell.

Hun har dog ikke mistet troen på mindfulness:

”Hvis jeg fik muligheden for det, så ville jeg gøre det igen. Men jeg tror, det er af-gørende, at ledelsen går helhjertet ind i projektet og sætter det på dagsordenen. Og så skal det være obligatorisk for med-arbejderne. Det skal være et fælles projekt.”

Vilje til organisatorisk forandring

Hvis en arbejdsplads vælger at investere i mindfulness, så skal det opfølges med villighed til organisatorisk forandring.”Det er oplagt at bruge mindfulness som en måde at sætte gang i diskussionen af arbejdsformen, arbejdsvilkårene og arbejdsopgaverne,” siger Anders Raastrup Kristensen.

IF Forsikring har valgt at følge mindfulness-træningen op med organisatoriske tiltag. Det handler om at institutionalisere selve mindfulness-træningen ved hjælp af netværksgrupper, at bruge mindfulness-attituderne som aktivt værktøj i team-drøftelser og at indarbejde mentaliteten i selve organisationskulturen.

”Hvis medarbejderne er under pres i en afdeling, så kan vi bruge mindfulness attituderne som teamværktøj. Hvis en enkelt medarbejder har oplevet en positiv forandring ved at bruge en ’ikke-bedømmende indstilling’ i sit arbejde, så kan vi bringe oplevelsen i spil i teamet og på den måde snakke arbejdsglæde ved hjælp af et fælles sprog. Mindfulness er jo i virkeligheden bare nogle få øvelser, men det er hele dialogen omkring det, som er så stærk,” forklarer Jesper Askjær fra IF Academy.

På baggrund af mindfulness-træning har IF Forsikring udviklet nye guidelines for den gode møde, e-mail og læringskultur. Mindfulness kan inspirere til nye måder at tænke sin organisation på.

”Et godt møde er kendetegnet ved, at vi starter forberedte til tiden. Vi er nærværende, holder fokus og forsøger at involvere alle undervejs. Samtidig er vi meget målrettede og forsøger altid at slutte ti minutter før tid. Når vi har en rullende kalender, betyder det, at vi ikke kommer for sent til det næste møde. Det er ganske enkle spilleregler, men de virker,” siger Jesper Askjær.

”På den måde bliver mindfulness pludselig til vores kultur.”

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.