Hjælper udsatte ind i det digitale samfund

13-05-2014
4 min.

Digitaliseringen af den offentlige sektor giver ekstra opgaver for hjemløseorganisationen projekt UDENFOR, som består af 10 ansatte og 40 frivillige. Her er Bibi Agger faglig leder og souschef.

Lige over for Bibi Aggers kontor er hylde efter hylde fyldt med varmt tøj og tæpper, og den anden ende af gangen munder ud i et stort køkken. Her bliver der hver dag lavet mad, som frivillige deler ud blandt hjemløse rundt om i København.

Bibi Agger er cand. mag. i psykologi og socialvidenskab og har siden videreuddannet sig inden for ledelse og organisationsudvikling. Netop personaleledelse og udvikling af organisationen er nogle af hendes vigtige opgaver som faglig leder og souschef i projekt UDENFOR, der hjælper hjemløse og andre svært udsatte.

Hun har bl.a. været med til at starte og udvikle organisationens IT-projekt, der har eksisteret siden starten af 2013. Projektet skal gøre det lettere for udsatte borgere at navigere i et samfund, der bliver stadig mere digitalt. En udvikling, som forstærkes af digitaliseringen af den offentlige sektor, og som de hjemløse ofte savner både kompetencer og motivation til at følge med i.

”Nogle af dem er klar over, at der sker noget på dette felt, og de vil gerne være gode samfundsborgere. Men når vores IT-gadeplansmedarbejder så sætter sig med dem for at se på det, viser det sig, at nogle ikke har siddet ved en computer i 10 år,” fortæller Bibi Agger.

Andre har derimod svært ved at se, hvad NemID, digital post og selvbetjening på nettet angår dem.

”Digitaliseringen er smart for den rationelt tænkende og kompetente samfundsborger, som kan spare tid. Men mange i vores målgruppe er ikke typisk rationelle, målbevidste individer. De bruger mange ressourcer på at leve den anonyme og meget kaotiske tilværelse, som det er at overleve på gaden: Hvor skal jeg sove? Hvad skal jeg spise? Så for dem står dét lige at logge sig på og lave noget homebanking ikke øverst på prioritetslisten,” siger hun.

En lille undersøgelse, som organisationen har lavet blandt 50 nuværende og tidligere hjemløse, viser, at næsten halvdelen bruger IT hver dag, mens hver tredje sjældent eller aldrig har brugt det. Og næsten ingen bruger teknologien til at være i kontakt med det offentlige.

”En del har i forvejen en oplevelse af at være blevet svigtet af systemet. I den situation hjælper det ikke på tilliden, at forbindelsen til det offentlige skal foregå på en skærm frem for via et menneske,” forklarer Bibi Agger.

Hvad går projekt UDENFORs arbejde ud på?

“Vi arbejder på to ben. Dels er vi på gaden, hvor vores gadeplansmedarbejdere dagligt laver opsøgende arbejde blandt de hjemløse. De finder dem på gader, i parker og skure og forsøger at skabe en relation, så vi kan hjælpe dem. Det kan være med mad, tøj, en snak eller en sovepose. Det kan også være med at komme til lægen, til tandlægen eller på jobcenteret m.v. Dels arbejder vi med at indsamle viden, undervise og skabe debat om hjemløshed og social udstødelse i Danmark og på europæisk plan.”

Hvordan oplever I dialogen med offentlige myndigheder om problematikken?

“Vi har svingende erfaringer. Nogle borgerservicemedarbejdere er meget interesserede i også at nå de udsatte borgere og gør, hvad de kan. Andre steder er frontmedarbejderne meget pressede og tager sig ikke den nødvendige tid til at hjælpe den hjemløse ordentligt. Når det gælder de højere kommunale og statslige instanser, oplever vi ofte, at de sidder langt fra de borgere, det handler om, og ved meget lidt om målgruppen. Der er behov for en bedre dialog med udgangspunkt i borgerne.” 

Hvad mangler de hjemløse for at følge med?

“Langt hen ad vejen forudsætter digitaliseringen adgang til en computer eller smartphone, og for hjemløse er det ikke en selvfølge. Nogle bruger biblioteker til at komme på nettet, men der er en del, der af forskellige grunde, bl.a. psykiske lidelser, ikke kan være på offentlige steder. Endvidere er der mange, der ikke ved, hvad der foregår, og efterspørger let tilgængelig information. Derudover tager man for givet, at folk kan koncentrere sig og forstå tekst på en skærm. Men det er ikke nødvendigvis let for borgere, der bruger meget af deres energi på at opretholde et liv på gaden.”

Hvilke konsekvenser oplever de hjemløse af digitaliseringen?

“Der er mange, men et eksempel er dét at få et NemID. Hos Borgerservice skal man vise gyldig billedlegitimation som kørekort eller pas, men det har mange hjemløse ikke. Mangler man billedlegitimation, er det muligt at få NemID sendt til sin adresse – men det kan man jo ikke som hjemløs. Mange i gruppen har vanskeligt ved at se, hvad de skal med et NemID. Og de, der beslutter sig for at ville have det, står ofte af, fordi processen er så kompliceret.”

Kommentarer

Heidi Lykke Nissen

15.12.2020 kl. 07.58

Hvad er erfaringerne i dag flere år efter?

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.