Djøf-stress chokerer humanister

27-05-2014
3 min.
Mange unge djøfere udmattes psykisk af at studere. At studier kan opleves sådan, overraskede en gruppe studerende fra Aalborg Universitet. Foto: Franziska Kraufmann/dpa/Corbis

Stressniveauet blandt studerende Djøf-medlemmer er højt. Tre humanister har undersøgt emnet og er rystede over situationen.

Sidste sommer viste en undersøgelse fra Djøf, at lidt over halvdelen af de studerende føler sig stressede i nogen grad eller høj grad. Godt nok blev de spurgt midt i eksamensperioden, hvilket kan forklare noget af det høje stressniveau – men resultaterne overrumplede alligevel tre studerende ved Aalborg Universitet og fik dem til at undersøge området nærmere.

Det var decideret ”chokerende” for dem at finde ud af, hvor meget stress fylder hos jurastuderende, forklarer Mathias Lindholm Jørgensen, der ligesom sine to medstuderende læser Humanistisk Informatik.

Hvorfor valgte I emnet?

”Fordi vi læste en artikel om, at et stort antal Djøf-studerende oplevede stress. Vi forbandt stress med noget, der skete i arbejdslivet efter studiet, så vi undrede os over, at den samme stress kunne ramme studerende. Det var ikke noget, vi selv havde oplevet på studiet. ”

Hvad gjorde I så?

”Vi spurgte inde på Djøfs facebook-gruppe for studerende, om der var nogen, der kunne tænke sig at fortælle os mere om emnet. Stort set minuttet efter var der allerede to piger fra jura, der var klar på at blive interviewet om det. Senere fandt vi også en fyr fra jura.”

Var det tilfældigt, at det kun var jurister?

”Ja, det var lige dem, der meldte sig.”

Og tre interviewpersoner var nok til at skrive opgaven?

”Ja, vi havde fokus på fortællingen og skulle derfor ikke lave en stor repræsentativ undersøgelse.”

Hvad havde de så oplevet?

”Især pigerne havde oplevet kronisk hovedpine og træthed – særligt i eksamensperioderne. Vi kunne også mærke på dem, at de var berørte og kede af situationen. De arbejdede op mod 60 timer med studiet – bare mandag til fredag. Det er noget mere, end hvad vi er vant til.”

Hvad er I da vant til?

”I hvert fald mindre end 60 timer.”

Hvad fik I ud af at tale med dem?

”Vi var overraskede over resultatet. Vi havde slet ikke forventet, at det var så hårdt for dem. Vores vejleder fik helt ondt i maven, da hun læste, hvad vi skrev om det.”

Hvorfor tror du, der er så stor forskel på studierne?

”De snakkede selv meget om, at jura er et prestigestudie, og det er vores ikke ligefrem.”

Hvad konkluderede I ud fra jeres interviews?

”Vi tolkede os frem til, at en usynlig magt kunne være en del af forklaringen på deres stress.”

Kan du uddybe det?

”Så snart de studerende bliver en del af studiet, får de en viden og en fortælling fortalt af blandt andet underviserne og de ældre studerende. ´Du skal præstere, du skal have høje karakterer, du har ikke tid til børn og så videre’. Den fortælling bliver så lige pludselig en del af deres egen studielivsfortælling, ved at de genfortæller den til hinanden. De har stadigvæk de værdier og normer, som de havde, inden de begyndte på studiet, men lidt efter lidt begynder studiets værdier og normer at påvirke deres identitet. Så det er en kamp mellem deres gamle værdier og dem, som studiet har lagt ned over dem. Vi kalder det for en usynlig magt, fordi den påvirker dem, uden at de tænker over det.”

Hvordan kan man vende den udvikling?

”For eksempel ved at lave en stresspolitik, som man får udleveret i begyndelsen af studiet, og som fortæller, at det ikke er nødvendigt at være stresset på studiet, og hvor man skal gå hen, hvis man oplever stress.”

Var I selv stressede, da I skrev opgaven?

”Meget lidt, og vi havde det i hvert fald ikke fysisk dårligt over den.”

Hvilken karakter fik I?

”Vi fik 12.”

For nylig optrådte satiregruppen MAGT til SF’s landsmøde med sangen ’Gi’ os Villy tilbage’. Det udløste senere på aftenen et gruppebillede med Villy Søvndal – og med Pia Olsen Dyhr, som måske var mindre tilfreds med sangens titel.

Det må man tage med, fortæller Jonas Stimose, som læser statskund­skab og er en del af den syngende satire-sekstet. Gruppen har bl.a. sunget for toppen af Socialdemokratiet, Venstres Ungdom samt Dansk Folkepartis byrådskandidater og et par af deres toppolitikere.

Hvem er MAGT?

”Vi er en satiregruppe, som bryster os af at have et enormt højt musikalsk niveau og af at servere politik på en forståelig, men ikke vanvittig plat måde. Vi har optrådt omkring 50 gange inden for de sidste to år.”

Hvorfor gør I det?

”At kombinere en fortælling med musik, sang og politik manglede i Danmark. Vi har jo den danske lagkage-revy, hvor Ulf Pilgaard kommer ind i forskellige kostumer og laver sketches. Han siger en masse ting og går ud igen, men der er ikke nogen overordnet fortælling eller vision. Det er det, vi forsøger os med.”

Hvordan?

”Vi vil gerne give publikum noget med hjem. Lige nu har vi et show, der hedder ’Gør Danmark stort igen’, hvor vi forsøger at tage nogle relevante emner op. Fx hvad vi kan være stolte af i Danmark. Der er ytringsfriheden, men den gælder selvfølgelig kun for os selv, for hvis der er nogen, der kritiserer os, skal de holde deres kæft. Vi kan også være stolte af vikingetiden, selv om vi voldtog og den slags. For det var da fedt dengang, ikke?”

Har I et politisk ståsted?

”Vi prøver at ramme alle med en lussing og er hverken røde eller blå.” 

Hvad kunne lussingerne gå ud på?

”Vi har en sang om Dansk Folkeparti – om at det er sjovt at have et parti, der er så meget imod EU, og så står de samtidig med hele hånden nede i kagedåsen. Den handler også om, at det er hyklerisk at sige, at man er de svagestes parti, og så stemmer man for en blå finanslov år efter år. Vi har også en konservativ rap med Søren Pape og Naser Khader. Omkvædet er: ’Det er ikke størrelsen – det er gørelsen’.”

Og en rød lussing?

”Vores sang om Socialdemo­kratiet handler om, at det er ok, at man rykker sig tættere på Pia K., så længe vælgerne rykker med. Da vi sang den for bl.a. Mette Frederiksen, Dan Jørgensen og Henrik Sass Larsen, var der en smule anspændt stemning. Faktisk har vi opdaget, at folk fra Dansk Folkeparti er dem med mest selvironi.”

Hvorfor er I relevante?

”Fordi der ikke er andre, der laver det, vi laver. Folk kan godt lave skuespil og revy og sange, men der er ingen, der laver fortællingen om magt – noget indhold, som ikke bare er pik og patter.”

8 kommentarer
Del Twitter LinkedIn Facebook

Kommenter

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jørn Jørnow

28.05.2014 kl. 12.47

Jeg vil godt vide, hvorledes stress defineres.
Oprindeligt var den en yders alvorlig livstruende lidelse.
Nu betegnes en lidt travl dag som stressende.
Derfor: hvorledes er stress defineret i den foreliggende situation.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Maria Mariasen

28.05.2014 kl. 13.45

Det er ret misvisende at referere i artiklen til 'djøf stress' mens den endelig handler om 'jura-stress'..i kunne godt har brugt lidt tid på at interviewe en representativ studerende fra hver studielinje der er representeret i djøf..ydermere er 3 studerendes oplevelser langt fra nok til at kunne konludere omkring hvorvidt vi skulle bekymre os om stressniveauet i djøf..

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Asger Klöcker

28.05.2014 kl. 16.30

Spændende læsning. De tre studerende har da helt sikker fat i en problemstilling, der er tiltagende af omfang. Jeg vil dog mene, at deres fokus på den enkelte uddannelsesinstitution er ganske naivt (og desuden ikke repræsentativ som flere af de øvrige kommentarer også hæfter sig ved).

Uanset hvordan vi definerer stress, så er det helt tydeligt, at flere af mine medstuderende oplever store forventninger til deres faglige præstationer. Man skal ikke underkende forventninger til en selv som jeg fornemmer, at indeværende opgave har fokuseret på. Jeg mener dog, at en langt større del af forklaringen skal findes ved samfundets forventninger til studerende generelt.

Vi står i en situation, hvor arbejdsgivere på det danske arbejdsmarked har enorme forventninger til nyuddannede - og med rette.

Blandt mine medstuderende er der mange topmotiverede og fagligt engagerede personer. Der hvor skoen trykker er imidlertid når præstationer på studiet ikke er nok.

Studerende lever i en hverdag, hvor karakterer på studiet er det ringeste konkurrenceparameter. I stedet er erhvervsrelevant studiejob, frivilligt politisk og humanitært arbejde, udvekslingsophold på verdenskendte universiteter og erhvervspraktik på ambassader, konsulater og udviklingsstrategiske konsulenthuse konkurrenceparametrene, der skeles til.

Hvor mange af os har ikke oplevet at få en tilbagemelding på en ansøgning om et studiejob med linjerne: "tak for interessen. Vi har haft mange velkvalificerede ansøgere og har desværre valgt en person, der har større erfaring end dig"?

Stress på studiet skal ikke løses på det enkelte studiested. Er man ambitiøs, så skal der simpelthen ske en kulturændring, som giver studerende lov til at være studerende, mens de studerer. Sådan er konkurrencen mellem studerende indrettet i stort set alle øvrige vestlige lande. Det vil både gavne spirende jurister, økonomer, statskundskabere og forvaltere.

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Hans Jørgen Pedersen

29.05.2014 kl. 11.59

"Fort��l mig om et bjerg ved at se på en sten."

Det var dog en ligegyldig artikel. Det eneste jeg kan få ud af den er, at det faglige niveau ligger en del højere på Jura, end på Humanistisk Informatik. Og at der er tre jurastuderende på Facebook, som har svært ved at nå niveauet.
Jeg er overrasket hele vejen igennem. (Not)

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Torsten Miland

30.05.2014 kl. 00.33

Det er godt nok en tynd artikel og overskriften er for "voldsom", når undersøgelsen baserer sig på tre studerendes udtalelser - og de tre, der udtaler sig har endda meldt sig selv :-)

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Mathias Lindholm Jørgensen

30.05.2014 kl. 22.52

Hej.

Jeg kan forstå, at der er en del kritik rettet mod det faktum, at vi kun har bragt tre studerendes beretninger i vores projekt. I er nødt til at forstå konteksten, hvori dette projekt er skrevet, hvor vi valgte at have fokus på en studielivsfortælling. Dermed har der ikke være nogle andre validitetskrav med hensyn til antallet af deltagere, da vores undersøgelsesdesign har været udelukkende kvalitativt. Vi har blot forsøgt at opnå indsigter i nogle studielivsfortællinger for at blive klogere på, hvordan nogle studerende forstår og italesætter stress på studiet. Vores projekt kan derfor ses som det første spadestik i øjensynlig stor problemstilling, hvor man sagtens kan angribe problematikken fra mange andre vinkler. Men vi har haft en temaramme, vi skulle holde os indenfor, hvorfor vi blandt heller ikke har talt med studiet, da vi her har haft begrænsninger. Det kunne være et interessant aspekt at arbejde videre med.

Så for at konkludere: Vi har i vores projekt ønsket at give stemme til nogle få studerende i debatten om stress på studiet. Det er så op til andre at tage stafetten videre, hvis de ønsker. Men hvis I har yderligere spørgsmål, eller vil vide mere om projektet, så er I velkommen til at skrive til mig på følgende mail: mjarg12@student.aau.dk. Derudover kan I læse et mere uddybende referat af projekt i studiebladet, Agenda.

God weekend til jer alle

0 kommentarer
8
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jakob N. H.

25.06.2014 kl. 13.46

Den her artikel er simpelthen for dum, og langt under det niveau jeg ville forvente. Et par problemer:

- Confirmation bias: Er det ikke rimelig sandsynligt, at dem der vælger at deltage i en undersøgelse af stress, også har problemer med det?

- Generalisering: Du kan ikke sige noget om hele populationen af DJØF'ere ved at interviewe tre personer!

- Artiklen nævner dette forhold i flæng, men har ikke noget i mod at generalisere i overskriften. Dette er selvfølgelig ikke så underligt, fordi tre tilfældige (eller måske endda knap så tilfældige, jf. p.1), studerendes opfattelse intet kan sige om det generelle.
Sætningen "Stressniveauet blandt studerende Djøf-medlemmer er højt." illustrerer hvordan der implicit generaliseres.

At de studerende har fået 12 forekommer mig at være en skandale, hvis deres rapport rummer samme mangel af forståelse for resultaternes særdeles begrænsede almenrelevans, som ses i denne artikel.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Danny Nielsen

26.06.2014 kl. 16.35

Jeg tror, at det er meget individuelt, hvor meget stress man oplever. Er det ikke en anelse morsomt, at vedkommende modtager svar omgående fra studerende, der har tid til at være på facebook?

Da jeg gik på jurastudiet læste jeg overhoved ikke i løbet af ugen, mens jeg 2 uger op til eksamenen tærpede hele faget igennem, og det gik ikke ringe til eksamen!

Den videnskabelige metode fejler derudover, som andre også påpeger.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.