Denne mand skal sikre din alderdom

28-05-2014
6 min.

Hold øje med Anders Eldrup. Han skal passe på dine pensionspenge fra nu af. Det gælder din alderdom i en rå verden, hvor løfternes tid er forbi.

Anders Eldrup ankommer på blå cykel, men ikke med en skjult drøm om at gøre JØP til en grøn pensionskasse på trods af sin fortid som DONG-direktør, hvor han satsede på vedvarende energi.

Det slår han fast en gang for alle, da djøfbladet møder ham efter 10 dage på posten som ny JØP-formand.

”Nej. Som direktør i DONG havde jeg én rolle. Som JØP-formand har jeg en anden. Det er bestyrelsens og min rolle at skaffe det bedst mulige afkast til medlemmerne. Ikke at føre energipolitik.”

Til gengæld har han tydeligvis investeret hjertefølelser i pensionssagen.

Det går tilbage til 80´erne, hvor han som topembedsmand i Finansministeriet var formand for et af de udvalg, som banede vejen for, at der kunne landes en stor, skelsættende aftale om at opbygge arbejdsmarkedspensioner for alle, også de lavtlønnede. Et system, som var med til at rette den økonomiske afgrundskørsel ind, og som vi dag henter førstepladser hjem på i international rangering over de bedste nationale pensionssystemer.

”Når jeg tænker tilbage på mine mange år i Finansministeriet, tror jeg faktisk, at arbejdsmarkedspensionerne i den skala, vi fik dem op at køre, er den største enkeltstående reform siden 
2. verdenskrig.”

Løfternes tid er forbi

Men tilbage til nutidens virkelighed, hvor renten er nærmest 0, så de sikre obligationer ikke mere kan sikre din alderdom, hvor aktiekurserne sejler, og hvor enhver JØP´er bør bekymre sig om, hvorvidt hendes pensionskasse gør det godt nok. 
For hvis ikke, kommer hun til at rejse på 2. klasse i den 3. alder – 
og ikke på 1., som hun troede.

Hvor skal afkastet komme fra i fremtiden?

”Det største problem for alle i pensionsbranchen er at sørge for et højt afkast. Det står i lovgivningen, og det siger sig selv. Men JØPs tidligere bestyrelse fik løst et vitalt problem, som mange andre ikke har løst endnu, nemlig solvensproblemet på grund af fortidens høje rentegarantier. Nu har vi ordninger uden høje garantier, som næsten alle er optaget i eller har valgt sig over i. Det 
betyder, at vi kan koncentrere os om at kigge mod nye horisonter 
i jagten på højt afkast.”

Kan JØP’erne føle sig trygge ved at skulle satse deres alderdom på aktier?

”Aktier vil fylde en del i bogen, men bunden lægger vi jo stadig i form af investeringer med et fast afkast, og først derefter topper vi op med aktier. Vi har investeringsprofiler, som passer til hhv. ældre og unge. Og vi sikrer hele tiden, at vi ikke lægger alle æg i samme kurv.”

Skal I også kigge mod nye investeringsemner som fx infrastruktur?

”Ja, og det er JØP allerede i gang med sammen med et antal samarbejdspartnere. Her skal man kigge sig godt for, og det gør JØP også.”

Førhen var det Djøfs pensionspolitik, at man skulle have 2/3 af sin slutløn i pension – det kan du vel ikke love i dag?

”Den slags løfter kan ingen udstede i vore dage. Det er usikkerheden om fremtiden for stor til. Men her er alle pensionsselskaber jo i samme båd.”

Vi holder os til hovedlandevejen

Tidens trend er frit valg. Hvorfor skulle man som djøfer vælge JØP, hvis man selv kunne vælge?

”I JØP er man som djøfer blandt ligesindede med en relativt høj livsindkomst og en lav invaliditetsrisiko som det typiske. Vi har ingen aktionærer, som skal have udbytte, og vi laver ikke komplicerede individuelle ordninger for at trække nye kunder til. Vi holder os til vores hovedlandevej, som er djøferne, og som er få og simple produkter. Den røde tråd er ikke at komplicere tingene, så vi kan koncentrere os om at få omkostninger og høje afkast.”

Det er dét, som må være hovedargumentet for at vælge JØP, understreger han.

”Vi har nogle af de allerlaveste omkostninger pr. medlem på markedet. Samtidig har vi et afkast målt på både 5, 10, 15 og 20 år, som ligger klart bedre end benchmark.”

Hed debat om sort energi

På JØPs nylige generalforsamling stemte 232 medlemmer – inklusive fuldmagter – for et forslag om, at JØP skal sælge alle aktier i ’sort’ energi, altså kul, olie og gas. Forslaget blev stemt ned.

Bør man ikke tilgodese de medlemmer, som gerne vil tage et ansvar for at løse klimakrisen?

”Det er en vigtig diskussion, som blev rejst, og den skal vi selvfølgelig forholde os til. Vi har set samme diskussion i magistrenes og ingeniørernes pensionskasser, og vi ser den også i udlandet, fx omkring Norges oliefond. Jeg har ikke et færdigt svar. Vi skal balancere mange hensyn, og vi skal repræsentere alle medlemmer.”

JØP er sat i verden for at skaffe det bedste mulige afkast på en samfundsmæssig ansvarlig måde, ikke at føre hverken energipolitik eller anden politik, understreger han.

”Men før jeg tiltrådte, besluttede bestyrelsen, at det etiske regelsæt skal have et eftersyn, så vi sikrer os, at det er i tråd med medlemmerne og med, hvad der sker i vores omverden.”

Men kunne du ikke selv pege på nogle givtige investeringer i 
grøn energi?

”Det kunne jeg formentlig godt. Men det er ikke mig, som skal investere. Det skal JØPs investeringsafdeling. Jeg skal sikre, at den overordnede retning er rigtig, og at vores etiske retningslinjer i øvrigt er opdaterede og klare.”

Udelukker ikke fusion

Så måske skal man hellere bide mærke i, at Anders Eldrup har været kassemester i Finansministeriet.Han vender gentagne gange tilbage til, at JØPs omkostninger pr. medlem ligger i bund i branchen. Og at JØP henter 25 mio. kr. hjem om året på et tæt arbejds- og bofællesskab med ingeniørpensionskassen DIP og Lægernes Pensionskasse om lokaler, administration, it og ikke mindst investeringer. Og at han vil holde et stift blik på, om det kan gøres endnu bedre.

Skal JØP fusionere med andre kasser på et tidspunkt for komme op i liga med de store spillere?

”Der skal mere end én til en tango, men hvis muligheden opstår, er vi åbne for at drøfte det i bestyrelsen. Men vi tre pensionskasser, som deler hus her på Flintholm, udgør tilsammen landets 6. største pensionskasse, så vi er allerede i stand til at få attraktive vilkår, når vi investerer. Jeg ser dog gerne et endnu tættere samarbejde mellem de tre.”

Tast dit personnummer ind

Uanset hvor godt JØP selv mener, de gør det, er det nok klogt at holde øje med sin pensionskasse i disse tider. Årets afkast kan hurtigt betyde mere på den lange bane for dig end en lille lønstigning

”Ja. Men nu er det heldigvis også blevet meget let at gøre det. Man taster sit personnummer ind på joep.dk, og så kan man i løbet af få sekunder følge med i, hvad man har, og hvad man kan regne med at få i pension. Men vi skal gøre det endnu nemmere at få endnu flere oplysninger ved tast-selv. Og vi skal blive endnu bedre til at hjælpe de medlemmer, som ringer ind, fordi de ikke forstår oplysningerne eller har brug for vejledning.”

Er der noget, du frygter som ny formand?

”Jeg har meget at lære i de næste adskillige måneder. Men nej. Jeg tror, at JØP er en pensionskasse i en rigtig god form. Vi skal prøve, om vi kan gøre det endnu bedre med afkast, omkostninger og medlemsservice, men jeg ser ingen sorte skyer i horisonten.”

Men hvad hvis der sker noget dramatisk på de ydre linjer?

”Så rammer det jo alle. Men man kan sige, at vi fik en ubehagelig test på det i 2008, og at JØP er kommet helskindet ud på den 
anden side.”

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.