Højtuddannede overtager HR

03-12-2014
2 min.

HR-faget professionaliseres og efterspørger flere akademikere. 
Funktionen er blevet en nødvendig og vigtig del af ledelsen, viser undersøgelse.

Flere og flere akademikere rykker ind i HR-afdelingen. Human Resource Management (HRM) professionaliseres og efterspørger i stigende udstrækning højtuddannede, viser den årlige Cranet-undersøgelse fra 2014. Over halvdelen – 56 procent – af de medvirkende virksomheder svarer, at det er ’vigtigt’ eller ’meget vigtigt’, at HR-medarbejdere har en relevant mellemlang eller videregående akademisk uddannelse. Den holdning deler både private og offentlige virksomheder, store som små. I 42 procent af virksomhederne har mere end tre fjerdedele af HR-medarbejderne allerede en uddannelse på sådant et niveau.

”HR-medarbejdere skal kunne tænke bredere i dag. For virksomhederne er det vigtigt, at de både har de praktiske HR-færdigheder og kan koble HR til forretningen,” siger Frans Bévort, HR-forsker ved CBS.

Central funktion

Ledelse af menneskelige ressourcer og relationer er blevet vigtigere for organisationen – ikke mindst strategisk. HRM har i de seneste 10-15 år fået en mere central placering og er i højere grad end tidligere repræsenteret i den øverste ledelse på trods af krisetider. I dag er funktionen en del af topledelsen i 70 procent af virksomhederne mod 61 procent i 2008 og 53 procent i 2003. Og antallet af virksomheder, der har en HR-strategi, er vokset fra 66 procent i 2008 til 69 procent i 2014. Antallet af HR-ansatte pr. medarbejder er steget en smule. Det har overrasket forskerne.

”Det blev spået, at HRM ville blive skåret ned eller helt fjernet, og at HRM ville blive prioriteret mindre i krisetider, men det er der ikke noget, der tyder på. HR-funktionen er blevet kriserobust og en naturlig del af ledelsen. For de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, har HR-funktionen tilsyneladende spillet en positiv rolle for, at de er kommet relativt nådigt gennem finanskrisen,” fremhæver Frans Bévort.
Professionaliseringen fortsætterVirksomhederne har brugt perioden med økonomisk krise til at effektivisere HR og flytte rundt på ressourcerne. De outsourcer i mindre grad rekruttering og udvælgelse og har i stedet opkvalificeret HR-afdelingen til disse opgaver. I de kommende år vil virksomhederne fortsat i stigende grad efterspørge akademikere. HRM er kommet for at blive, vurderer Frans Bévort.

”Ja, professionaliseringen af HR vil fortsætte. Tendensen er ret klar, men der er dog behov for, at HR-professionen bliver langt tydeligere på, hvordan en systematisk og målrettet HR-indsats kan bidrage til organisationens økonomiske resultater,” konkluderer han.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.