Kan personligt lederskab læres?

08-10-2014
4 min.

Det personlige lederskab vil fylde i fremtiden. Du kan ikke slå det op i en manual, og du har ikke lært det på universitetet. Så hvad skal du lære og hvordan?

Din personlighed, din kapacitet til lederskab og din evne til at udøve stærk ledelse under skiftende vinde bliver dét, der afgør, om du er en succes som leder.

Det er konklusionen på et udviklings-arbejde i Djøf om udfordringerne til fremtidens lederskab, specielt de offentlige ledere.

Videnudviklingschef i Djøf Efteruddannelse, Jens Breum, forklarer:

”Svaret på mange ledelsesdilemmaer skal findes i den personlige kapacitet.
 Man kan også kalde det robusthed.”

Dermed mener han, at dét at kunne overskue og forstå komplekse sammenhænge, at kunne vurdere, beslutte at handle eller ikke-handle er kompetencer, som er individuelle og bundet til den enkelte leder. Hverken manualer, koncepter eller lære-bøger kan råde bod på de personlige akilleshæle.

”Man kan mangle kompetencer, eller man kan have vanskeligheder ved at folde dem ud i en given organisatorisk kontekst. Konsekvensen er den samme, nemlig ringere ledelse, flere problemer eller udeblevne resultater.”

Den åbne og sårbare side af
lederskabet

Jens Breum trækker et citat frem af tid-ligere Irma-direktør Alfred Josefsen om, at ledelse er den personlige relation mellem lederen og medarbejderne, og at betydningen af den personlige rolle vil stige voldsomt fremover.

Det betyder, ifølge Alfred Josefsen, at den åbne og sårbare side af lederens rolle vil blive tydeligere, og at lederens person-lige egenskaber bliver vigtigere.

Så det er træning i det personlige lederskab, som generalistledere, som Djøf-ledere vel typisk er, skal gå efter i deres efteruddannelse?

”Der jagtes ECTS-points som aldrig før på master- og diplomniveau, men man skal huske at få sin personlighed med. Man skal træne de sider af ens personlighed, som i sidste ende giver det gode og stærke lederskab, som får medarbejdere til både at trives og præstere.”

Er management helt forsvundet fra
 ledelsesopgaven?

”Nej. Management er i høj grad afgørende for at skabe resultater. Det er fundamentet. Men i fremtiden er det langt fra nok at være en faglig og driftssikker leder. Det personlige lederskab vil blive udfordret. Det skal løbende udvikles, hvis resultaterne skal i hus.”

Lyst til indflydelse motiverer mere end personaleledelse

Men når djøferne selv bliver spurgt – hvad Djøf gjorde fornylig i en såkaldt arbejdslivsundersøgelse – kommer ’lyst til større ansvar/indflydelse’ klart ind på førstepladsen som årsag til at ville være leder. Både hos dem, som er ledere i dag, og hos dem, som gerne vil være det i nærmeste fremtid.

’Lyst til personaleledelse’ kommer først ind på 4. pladsen overhalet af ønske om faglig og personlig udvikling.

Er det ikke et problem set i lyset af, at
 det personlige lederskab bliver vigtigere
 og vigtigere?

”Du kan godt kalde det en udfordring, at det personlige lederskab ikke ligger højere på listen. Men ikke et problem. For lyst til ansvar og indflydelse går hånd i hånd med ordentlig ledelse.”


Tiden er moden til at opløse begrebet ’leder’

Kim Leck Fischer er uddannet filosof, HR-udviklingschef i Region Sjælland og forfatter til bogen ’Chefen, snurretoppen og Taylors ketcher’, som gør op med blind tillid til ledelsesteorier og ledelse som en ensom og rationel disciplin.

Er det rigtigt, at fremtidens lederskab er det personlige lederskab?

”Hvis det betyder, at ledelse er en ensom affære, der skal håndteres af ’personlige’ ledere, tror jeg ikke på det. Hvis vi taler om en leders evne til at skabe og indgå i et produktivt samspil, er jeg mere positiv, men så er det vel mere korrekt at tale om fremtidens lederskab som noget ’ikke-personligt’.”

Hvis det ikke er personligt,
 hvad er det så?”Pointen er, at ledelse ikke bør blive et spørgsmål om et individs personlige kompetencer og dermed ansvar. Fremtidens ledelse bør betragtes som et samspil mellem mennesker, hvor den formelle leder ikke nødvendigvis bidrager direkte. Tiden er moden til at opløse begrebet ’leder’ – og i samme bevægelse udfordre begrebet ’medarbejder’.

Hvordan det?

”Vi skal væk fra troen på ’den ensomme leder’ og ledelse som et produkt af den formelle leders myndige og kloge bidrag. Ledelse opstår i samspillet mellem mange faktorer – og bør derfor udvikles dér. Mit bedste råd til ledere er: ”Du er ikke alene – derfor skal du ikke udvikles alene.” Det kunne f.eks. være befriende, hvis man en dag begyndte at udvikle bedre ledere ved at udvikle deres medarbejdere.”

Hvad er den største misforståelse på dagens lederkurser?

”At ledere er alene om opgaven, og at teorier og teknik gør ledere bedre. Vi mangler stadig modet til at tænke ledelse som et samspil. Og mens vi venter, knokler vi rundt i forestillinger om ledelse og lederudvikling, der ikke fungerer, fordi vi ikke kan slippe forestillingen om lederen som helt – og idéen om, at helten kan programmeres ved hjælp af fine teorier og modeller.”

Hvordan lærer man så at blive en god leder?

”Det kan lyde langhåret, men der er ikke så meget at lære, snarere at aflære. Gode ledere er gode, fordi de er gode til at se og få andre til at se, hvad der er brug for. Og her starter det. Vi er så forhippede på at gøre ledere klogere, at vi mister forståelsen for, at evnen til at se er en forudsætning for at gøre kloge ting.”

Hvad er dit eget motto som leder?

”Jeg leder ikke, men bidrager til, at ledelse kan opstå ved at øge opmærksomheden på dét, der sker.”

Kommentarer

Dorte Erlingsson

10.10.2014 kl. 11.44

Det er dejlig at læse den erkendelse. Jeg har studeret emotionel baseret ledelse i mange år og det er selvledelse, at kunne lede sig selv, i samarbejde med andre mennesker. Det giver samhørighed og fællesskab. Det er det jeg oplever i mellem linjerne efter at ha læst. Super Godt.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

dorteerlingsson@gmail.com

08.07.2015 kl. 12.10

Kan personligt lederskab læres? JA! Det kan trænes, det er her man lærer sammenspillet mellem EQ & IQ.
Mester den følelsesmæssige komponent i konflikter for at forbedre relationer og samarbejde.
Følelses intelligens er:
Del eller led der indgår med en bestemt funktion i en større, sammensat helhed

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lucia Plucnar Jacobsen

08.10.2015 kl. 12.45

Jeg er helt enig: Ledelse kan ikke læres på et kursus man kan få inspiration, men ikke aktiv læreing.Det er som at se golf på TV og tro man kan spille det samme selv...Ledelse er at få medarbejdere til at udvikle deres bedste kompetencer, få folk til at performe med det de er bedste til, kende hinandens styrker og sammen skabe det bedste resultat. For at bruge metaforen fra sportens verden: Her er tingene håndgribelige, alle ved hvad man dyrker, alle har en træner som giver instrukser under udførsel... Vi har alle mange talenter, men hvis vi ikke træner de talenter, mens vi " er på banen" .... Får vi ikke trænet... Jeg tror vi skal have mange flere løsninger til ledelsestræning på jobbet.. med chefernes accept... det er ikke et nederlag for nogen at man træner for at blive endnu bedre mens man forbereder sig...Det at træne på jobbet sammen giver en energi og en entusiasme, og en team følelse, som er svær at skabe på anden måde... Det er sundt for medarbejderne at se at lederen også skal træne...

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

EQ adfærds konsulent. Dorte Erlingsson

24.01.2016 kl. 13.28

Velfærden er skabt og løbet af sporet, fordi man vil hjælpe med at løse problemet eller konflikten, og derved er fokus på det negative.
En konstruktiv velfærd, tager man udgangspunkt i årsagen på problemet eller konflikten. Når årsagen er fundet, er velfærds behovet slut, og
vi vil havde et harmonisk velfærds samfund.
?
http://denoffentlige.dk/ny-avis-vil-soege-nye-veje-ledere#comment-3988 ?

Jeg oplever det interessant, at man i dag taler meget om selvledelse og relation baseret samarbejde o.v.s. og samtidig taler man om leder? Derfra hvor jeg oplever det, handler det hvis mere om manglende tillid til folk. Man siger et, gør noget andet og handler på det 3. Det afspejler vores samfund, og det er bla. det vi er et produkt af.
Hvis man virkelig ønsker balance, er man nød til at træne helt nyt tanke sæt, for at lære.
Ny samfund og virksomheds kultur.
Hvor selvledelse og relations baseret samarbejde bliver implementeret, ved hjælp af Emotionel og værdi baseret ledelse.
Learning – Leading – teamudvikling i virksomhedsprocesser
HHH.
? Hvad er årsagen?
? Hvordan er konflikten opstået?
? Hvordan når vi i mål. Eller hvor hen retnings processer
Den bedste måde jeg kan beskrive det på, er ved at alle lære om kobra kommunikation, og der er mange indfaldsvinkler til den lære, men livet kan og skal ikke forstås, det skal opleves for at give forståelse. Der i ligger visdommen til at se forskellen

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.