Unge medarbejdere roses mest

15-01-2014
5 min.

Yngre medarbejdere får mest ris og ros af chefen, siger de selv i en stor undersøgelse. Unge higer efter respons, men det kan give frustration på arbejdspladsen, hvis chefen glemmer at anerkende alle aldersgrupper.

Giver chefen dig tilstrækkelig ris og ros for dit arbejde? Hvis ikke, er det måske fordi, du er for gammel! I hvert fald viser en stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at unge i højere grad end ældre får feedback fra chefen. Således svarer 55 procent af de unge under 25 år, at deres nærmeste leder ofte eller altid giver den ris og ros, som de har behov for. Som årene går, daler anerkendelsen og responsen fra chefen. Kun 36 procent af folk over 45 år føler, at de får den nødvendige ris og ros for deres arbejdsindsats. Næsten en tredjedel af seniorerne føler ligefrem, at anerkendelsen mangler. 

Behovet for skulderklap er dog forskelligt afhængig af alder, mener Kevin Rebsdorf, adm. direktør i CompanYoung, der har specialiseret sig i at rekruttere unge medarbejdere.

“Unge kræver mere løbende anerkendelse. Når ens chef liker det, man skriver på det sociale intranet, kan det have større betydning end en MUS-samtale,” mener Kevin Rebsdorf, der selv er 24 år.

Gennemsnitsalderen i CompanYoung er midt i 20´erne, og for at ramme en ung kommunikationsform har virksomheden et socialt intranet, hvor medarbejderne fortæller om opgaver og deler sejre. Kollegerne giver likes, thumps up og roser hinanden. For at skabe en god stemning kårer kollegerne også månedens medarbejder, som ud over æren slipper for at hente kaffe, frokost og andre kedelige småtjanser.

“Det betyder meget at blive set af chefen. Jeg tror dog ikke, at unge er usikre, siden de søger ris og ros. Vi er en veluddannet generation, og mange er selvsikre og kender deres formåen. Som ung stiller man store krav til arbejdspladsen om feedback, fordi man gerne hele tiden vil gøre det bedre på jobbet,” siger Kevin Rebsdorf.

Unge tager like-kulturen med på arbejde

På Facebook er der tradition for at like og kommentere på opdateringer. De unge tilhører den digitale generation og er vant til konstant at kommunikere og få feedback. Den kultur tager de med på arbejde, forklarer Finn Frandsen, professor på Institut for Erhvervskommunikation under Aarhus Universitet. 

“Yngre medarbejdere har mere behov for ris og ros. Men der er få ledere, som siger, at de leder aldersgrupperne forskelligt,” oplyser han og henviser til en europæisk undersøgelse fra foråret 2013.

Den viser, at 85 procent af cheferne mener, at de praktiserer samme form for ledelse uanset medarbejdernes alder.

Virksomhedskulturen i Danmark er de seneste år blevet mere amerikaniseret. Det medfører, at ledere i højere grad anerkender på en måde, som appellerer til de unge, mener Finn Frandsen. For eksempel værdsætter de yngre medarbejdere i højere grad, når man kårer månedens medarbejder eller uddeler priser og roser offentligt.

“Den ældre generation har også behov for anerkendelse, men det behøver ikke at være så pompøst med priser og kåringer. Ros må gerne være mere stilfærdig. Vi ældre synes, det er noget pjat, når man for eksempel kårer bedste paper til en konference.”

Respons giver arbejdet retning

Hos advokatfirmaet LETT mener Thomas Munk-Larsen, der er COO, at det er helt naturligt, at yngre medarbejdere har mest behov for respons. Nyuddannede har større behov for at blive vejledt i at udføre opgaverne bedst muligt.

“Den sparring, medarbejdere har brug for, er forskellig afhængig af ancienniteten. De yngre medarbejdere efterspørger hyppigere tilbagemeldinger og vil vide, hvordan de skal gebærde sig, og hvad er godt nok? Som tiden går, får medarbejdere mere selvsikkerhed. De får mere ansvar, og tyngden af opgaver vokser. Man har knap så ofte behov for respons og mest i komplekse sager. Jo mere erfaring man opnår, des mere får sparringen en faglig karakter, hvor man drøfter potentielle løsninger med kolleger,” siger han.

Thomas Munk-Larsen nævner som eksempel, at der er stor forskel på grundigheden af respons til en yngre medarbejder, som skal løse en sag, og tilbagemeldingen til en leder, der skal arbejde med lederevner og personlighed.

Glem ikke de gråhårede

Selv om de yngre medarbejdere har behov for ris og ros hyppigt, må chefen ikke glemme at anerkende de øvrige medarbejdere.  Alle har behov for at blive påskønnet, fortæller Vilhelm Borg, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

“Hvis medarbejdere mangler anerkendelse, kan folk komme i tvivl, om de er ønsket på arbejdspladsen, og om de yder en god indsats. Nogle vil sige, at undersøgelsen viser, at der sker aldersdiskrimination, og ældre bliver overset af cheferne,” siger han.

Vilhelm Borg tror dog ikke, at ældre medarbejdere i samme omfang har behov for ris og ros, fordi det også kan opfattes som om, chefen vil dressere og opdrage.

“Ris og ros kan virke overformynderisk og er ikke gensidig. Ældre menneske har mere behov for reel påskønnelse og anerkendelse. Anerkendelse, gode gensidige sociale relationer og mulighed for at udvikle sig er helt centrale behov for at trives på en arbejdsplads,” understreger han.

Chefens darling er upopulær

Hvis chefen kun påskønner bestemte medarbejdere, kan det skabe uro på en arbejdsplads, fortæller professor Finn Frandsen.“Det kan skabe konflikt og misundelse på en arbejdsplads, hvis enkelte medarbejdere er mere in end andre. Chefens respons kan have indflydelse på kollegernes relationer,” siger han.

Thomas Munk-Larsen er opmærksom på, at alle medarbejdere har behov for anerkendelse. Som chef kan man bare godt have tendens til at fokusere mest på de medarbejdere, der har behov for et løft og glemme responsen til de rutinerede og driftssikre.

“Det er en klassisk faldgruppe ikke at rose, når det går godt, og tingene bare fungerer. Så tænker man ofte, at medarbejderne har styr på det og kender deres værd,” siger han. 

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.