Seniorer klarer krisen bedst

16-07-2013
2 min.

Det er en myte, at de ældre på arbejdsmarkedet er særligt hårdt ramt af krisen. Tværtimod har de 60-66-årige klaret sig bedst gennem kriseårene.

Mens andelen af unge i beskæftigelse er faldet gennem flere år, har flere og flere ældre på arbejdsmarkedet formået at holde fast i deres job.

Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at beskæftigelsesfrekvensen for folk mellem 60-66 år ligefrem er steget i kriseårene 2007-2011, mens den er faldet for aldersgrupperne mellem 16-29 år og 30-59 år.

Det er måske ikke så overraskende, at krisen har ramt de unge mellem 16-29 år hårdere end de erfarne seniorer. Til gengæld er det nok overraskende for mange, at de ældre har klaret sig bedre gennem krisen end de 30-59 årige.

”At de ældre klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet, er nok noget overdrevet. Det går dem faktisk rimelig godt,” siger forsker og afdelingsleder Lisbeth Pedersen fra SFI.

Holder godt fast i job

Hun mener, at tallene punkterer myten om, at de ældre har været værst ramt af krisen, men understreger, at de har det svært, hvis de først mister deres job.

”Der er en tendens til, at de går ledige i længere tid, hvis de mister jobbet, end folk mellem 30-59 år. Så de har svært ved at vende tilbage, hvis de først bliver ledige. Men de holder faktisk meget godt fast i jobbene,” siger Lisbeth Pedersen.

 

Tilbagetrækningsreform har allerede effekt

En af forklaringerne på, at beskæftigelsesfrekvensen er steget for de ældste på arbejdsmarkedet, kan ifølge Lisbeth Pedersen være, at efterløns- og tilbagetrækningsreformen allerede har fået betydning.

”Nogle af de forventede effekter af tilbagetrækningsreformen er måske kommet lidt tidligere end antaget. Det kan godt være debatten, der har gjort det. Hvis folk går senere på efterløn, så vil arbejdsgiverne også være mere villige til at ansætte dem,” siger hun.

En undersøgelse, SFI lavede sidste år, bekræfter tendensen.

”Undersøgelsen viste, at en del af dem, der går på pension, ender med at fortryde og vender tilbage til arbejdsmarkedet,” siger Lisbeth Pedersen.

Færre ældre i kriseramte brancher

Endelig kan en forklaring kan være, at krisen har ramt nogle brancher hårdere end andre. Krisen har f.eks. ramt byggebranchen og detailbranchen hårdt, og her er gruppen over 60 år underrepræsenteret.

”Vi har endnu ikke været inde og se på forklaringer på, hvorfor krisen rammer aldersmæssigt forskelligt. Vi ved, hvorfor den rammer mænd og kvinder forskelligt, og det kan forklares med brancheforskelle,” siger Lisbeth Pedersen.

Samme tendens blandt højtuddannede

Også blandt højtuddannede er seniorer mellem 60-66 år den gruppe, der har klaret sig bedst, hvis man ser på beskæftigelsesfrekvensen.Unge med længerevarende uddannelse har oplevet et fald i antallet beskæftigede på omkring fem procentpoint mellem 2007 og 2011, mens de 30-59 årige er sluppet med et fald på cirka 2 procentpoint.

Blandt højtuddannede på over 60 år er beskæftigelsesfrekvensen steget marginalt med cirka ét procentpoint. Knap 70 procent af de højtuddannede mellem 60-66 år var således i beskæftigelse i 2011.

Kommentarer

Karen Skipper

17.07.2013 kl. 15.22

Det er da gode nyheder. Maaske betyder viden og erfaring og stabilitet, naar alt kommer til alt, noget.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Martin

17.07.2013 kl. 17.28

Spændende artikel - men ændre ikke ved at når man ryger ud af arbejdsmarked som + 50 årig så er man på "spanden" Samvirke lavede på et tidspunkt i analyse på dem der aktuelt falder ud af DP systemet - og her var der dobbelt så mange i gruppen + 50 som blandt de unge.

DJØF har lavet en stor indsat for de unge ledige - og det er dem velundt - men der har manglet fokus på +50 gruppen som er langt hårdere ramt af ledighed.

Det ved DJØF godt - men valget har været politisk

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Kim Paulsen

18.07.2013 kl. 09.36

Glemmer at kommentere på beskæftigelsesniveauet i de tre grupper. Kernegruppen har 100 pct bedre beskæftigelse end dem over 60 år. Og de unge har 50 pct bedre beskæftigelse end de gamle.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.