Tag en diplom- eller masteruddannelse på dagpenge

17-04-2013
4 min.

Du kan få 80 procent af højeste dagpengesats, hvis du tager orlov for at tage en efteruddannelse.

Er du lønmodtager eller selvstændig, kan du komme på korte kurser eller længere diplomuddannelser med SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte. Støtten svarer til 80 procent af dagpengesatsen eller 13.884 kroner om måneden i 2013.

SVU-støttede kurser skal vare minimum en uge på fuld tid, og du kan maksimalt få støtten i 40 uger – svarende til fx en diplom-
uddannelse på to semestre eller en masteruddannelse på universitetet. Konkret kunne det være et seks ugers kursus i coaching og ledelse eller en etårig diplomuddannelse som fagjournalist.

Det formelle krav er, at kurserne skal være udbudt efter lov om åben uddannelse, og det vil normalt fremgå af kursusstedernes hjemmesider, om et givent kursus giver ret til at søge SVU. Er du i tvivl, kan du kontakte kursusstedet, der ved, hvilke kurser du kan søge SVU til.

Uddannelsen skal være på fuld tid

SVU-kurser på videregående niveau skal foregå på fuld tid. Hvis et fag eksempelvis bliver aflyst, skal du i samarbejde med uddannelsesstedet tilmelde dig et andet fag, så du stadig læser på fuld tid og kan beholde din SVU.

Det er også et krav, at du har været i arbejde 10 uger, før du sender ansøgningen, og har fået orlov til uddannelsen fra din arbejdsplads. Dog siger reglerne ikke noget om, at du skal vende tilbage til arbejdspladsen efter kurset, så du kan godt lave en aftale med din arbejdsgiver om, at du finder et andet arbejde, når du er færdig med uddannelsen.

Din arbejdsgiver kan også bevilge dig fuld løn under uddannelsen og får så udbetalt SVU’en som kompensation.

Selvstændige har også ret til SVU. Er du selvstændig, behøver du ikke søge orlov i din egen virksomhed, men kurset skal stadig foregå på fuld tid.

Uddannelserne koster penge

I modsætning til mange SU-støttede uddannelser koster SVU-
uddannelserne penge. Priserne svinger, men eksempelvis koster
en etårig diplomuddannelse som fagjournalist på Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole 56.000 kroner.

De korte kurser koster typisk fra 5.000 kroner og opefter pr. uge.

Kan du overbevise din arbejdsgiver om at give dig løn under uddannelsen, er det i stedet arbejdsgiveren, der modtager SVU’en som kompensation. Nogle får også arbejdsgiveren til at betale
kurset, mens andre selv betaler.

Djøf-kurser kører uden SVU

Du kan ikke få SVU til de efteruddannelser, Djøf udbyder. Udviklingschef i Djøf Efteruddannelse, James Høpner, fortæller, at Djøf tidligere har tilbudt SVU-støttede uddannelser, men at der ikke var efterspørgsel på dem.

Derfor har Djøf i stedet valgt at lave kurser, der foregår over længere tid og derfor ikke opfylder de krav, der er til SVU-støttede uddannelser. James Høpner understreger, at Djøf Efteruddannelse ikke har noget imod SVU-uddannelserne.

”Hvis der er medlemmer, der har behov for at finde kurser med SVU-støtte, hjælper vi dem selvfølgelig gerne med at finde de rette kurser,” siger han.

Krav for at få SVU til en
videregående uddannelse

Du skal være fyldt 25 år.

Du skal have haft, hvad der svarer til tre års fuldtids-
arbejde inden for de sidste fem år. Deltidsbeskæftigede kan søge, hvis de har haft to års fuldtidsarbejde de sidste fem år.

Du skal de sidste 10 uger, før du søger, have arbejdet 37
timer om ugen i gennemsnit for at få fuld SVU. Har du
arbejdet mindre, kan du få tildelt et tilsvarende mindre
beløb i støtte, hvis du i øvrigt opfylder de andre krav for deltidsbeskæftigede.

Du skal have indgået en aftale med din arbejdsgiver om
orlov. Aftalen kan både være, at du vender tilbage til arbejdspladsen efter uddannelsen, eller at du ikke gør.

Du skal være studieaktiv.

Du skal være optaget på en uddannelse, der giver ret
til SVU.

Uddannelsen skal foregå på fuld tid for at få fuld SVU.Du behøver ikke være medlem af en a-kasse for at få SVU.

Siger du dit job op under orloven, kan du kun få SVU frem til fratrædelsestidspunktet. Bliver du fyret, kan du stadig få SVU efter fratrædelsen.

Specielt for selvstændige

Når du er selvstændig, skal du ikke have en aftale med dit eget firma om orlov. Men du må ikke arbejde ved siden af, mens du uddanner dig, hvis du får fuld SVU.

Den selvstændige skal selv skrive under på, at kravene om fuldtidsarbejde er opfyldt. Det bliver altså ikke beregnet
efter, hvor meget du har tjent i virksomheden, men om du selv vurderer at have arbejdet fuld tid i perioden.

Find kurser og information

Find alle regler, og få mere hjælp på svu.dk. Du kan også
kontakte din a-kasse og bede om at snakke med en SVU-administrator.

Du kan søge efter SVU-støttede uddannelser på uddannelsesguiden på ug.dk – vælg ’Flere områder’ og ’Til voksne’, hvor efteruddannelserne er samlet.

finduddannelse.dk er en anden god side til at finde kurser. Vælg ’Åben uddannelse’ under ’Kategori’. Når du finder et
interessant kursus, kan du tjekke kursets hjemmeside og
kontakte kursusstedet for at høre, om det er SVU-berettiget.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.