Spin the Wheel

06-06-2012
2 min.

Efter de sidste par års skandaler med lækningen af Thorning-Schmidts skatteafgørelse som den udløsende faktor er spindoktorreglerne fra 2004 sendt til serviceeftersyn i et ekspertudvalg.

Hvorfor er det nødvendigt, at spindoktorreglerne får et serviceeftersyn?

"Fordi der gang på gang har været diskussion og usikkerhed om den rolle, som de særlige rådgivere spiller – både i forhold til ministrene og embedsværket og i forhold til medierne og offentligheden. Der er tilsyneladende en betydelig usikkerhed," siger professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Aarhus Universitet, der var medlem af det udvalg, som i 2004 udstak et sæt adfærdsregler for spindoktorerne, og som igen er medlem af det nye udvalg. 

Men det skyldes også skandalerne under Fogh-regeringen?

"Ja. Først var der hele sagen om betalingen til privathospitaler, hvor spørgsmålet var, om spindoktorerne havde opført sig i strid med reglerne, fx stukket direktiver ud til embedsmændene. Derpå har der i flere faser været fokus på rådgiverfunktionen i Forsvarsministeriet. Og så til sidst sagen fra Skatteministeriet, som førte til, at udvalget om særlige rådgivere blev nedsat." 

Reglerne er vel klare nok, hvis de ellers følges: Overhold lovligheden, sandheden, fagligheden og ingen instruktionsbeføjelser over embedsværket?

"Helt enig. Jeg ser i høj grad udvalgsarbejdet som en pædagogisk eller opdragende foranstaltning. Det drejer sig mere om at skabe større bevidsthed om, hvad der ligger i rollen og grænserne for den end at ændre reglerne."

Burde spindoktorerne ikke selv kunne finde ud af grænserne?

"Jeg synes ikke, det er så mærkeligt, at der opstår sager. De særlige rådgivere er en ny funktion, og de, man rekrutterer, er ikke – hvad der jo er pointen med dem – vokset op på Christiansborg eller i centraladministrationen. De har ikke normerne inde på rygraden." 

Skal man ikke se på, om de særlige rådgivere møver sig ind på embedsværkets faglige enemærker med deraf følgende problemer i form af gnidninger og uklare grænsedragninger?

"Jo. Konsekvenserne for kvaliteten i rådgivningen af ministrene og for kvaliteten i det ministerielle arbejde er påtrængende, når man lige med ét har to grupper af medarbejdere, som går til opgaverne med måske meget forskellige forudsætninger." 

Får vi også skandaler under denne regering?

"Det kan man jo ikke vide, men jeg vil bestemt ikke udelukke det. Det ligger i høj grad i, at vi har at gøre med en ny funktion, hvor man endnu ikke har fået indarbejdet de sunde vaner, som kan beskytte mod fejl og uforsigtighed i opgavehåndteringen." 

 

Særnummer om særlige rådgivere

Jørgen Grønnegaard Christensen er medredaktør af et særnummer af tidsskriftet Administrativ Debat om særlige rådgivere, og han bidrager selv med en artikel om de europæiske erfaringer. Nummeret bringer artikler med exministre, topembedsmænd, politiske journalister, herunder Peter Mose, og forskere fra ind- og udland. Også formanden for det nye spindoktorudvalg, højesteretsdommer Jens Peter Christensen, bidrager.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.