Djøf mener

24-04-2012
2 min.

Vækst – nutid og fremtid.

Økonomisk vækst er det afgørende middel til at skabe nye jobs, afskaffe arbejdsløsheden, sikre jobmobilitet og forbedre løn- og ansættelsesvilkår både i den offentlige og den private sektor.

Derfor samler væsentlige dele af Djøfs politiske interessevaretagelse sig om emner, der kan bidrage til skabelsen af øget vækst og produktivitet. Udgangspunktet er en årrække med lav produktivitet, som nu betales med de store vanskeligheder ved at komme fri af krise og arbejdsløshed.

Djøfs medlemmer bidrager på mange måder til en høj produktivitet. De arbejder mange år på arbejdsmarkedet. Med studiejob i de helt unge år og derefter mange år frem til en gennemsnitlig sen tilbagetrækningsalder. De arbejder også i mange timer om ugen. En djøfer arbejder i gennemsnit omkring 42 timer om ugen. En sammenligning med en del af de grupper på arbejdsmarkedet, der er blevet fremhævet som ”de hårdtarbejdende” i den aktuelle politiske debat, viser, at en djøfer i arbejdstimer arbejder, hvad der svarer til næsten 4 arbejdsår mere.

Derfor har Djøf deltaget i debatten om en generel forøgelse af den samlede indsats på arbejdsmarkedet – også i lyset af den længere middellevealder og udfordringen med forholdsvis færre i den arbejdsdygtige alder. Vores synspunkter har medtaget den helt afgørende facet, at der må skabes en seriøs indsats for at modvirke nedslidning af arbejdskraften – herunder ikke mindst en helt anden og stærk indsats imod nedslidning forårsaget af et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Men produktivitet består ikke bare i antallet på arbejdsmarkedet og antallet af arbejdstimer. Produktivitet består i stigende grad af det udbytte, der kommer af hver arbejdstime. Her spiller uddannelse ind som et trumfkort. Djøf har i de senere år dokumenteret i grundige analyser, at akademikere – med djøferne som topscorere – leverer et meget stort årligt afkast til deres virksomheder og dermed deres samfund.Derfor vil Djøf styrke sin indsats for at øge kvaliteten af de samfundsvidenskabelige uddannelser og for at øge optaget i et sådant omfang, at fremtidens vækstmuligheder ikke forskertses på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

I øjeblikket er det ikke mangelen på kvalificeret arbejdskraft, der udfordrer, men derimod den alt for høje arbejdsløshed. Derfor må den helt aktuelle indsats koncentrere sig om at skabe jobåbninger over alt i landet. Glædeligt er det, at mange små og mellemstore virksomheder nu er åbne over for at ansætte akademikere. Det giver forhåbninger om mere beskæftigelse og om ny vækst og produktivitet.

Djøf arbejder målrettet for at gøre disse forhåbninger til virkelighed.

Kommentér
Del Twitter LinkedIn Facebook

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.