Meld åbent ud, Corydon

07-02-2012
2 min.

Med den ene hånd sender den nye regering en bølge af masseafskedigelser gennem ministerierne. Med den anden tager man det for givet, at en 37-timers arbejdsuge ikke hører med til embedsmandshåndværket.

Det vides ikke, hvad embedsmændene i centraladministrationen samlet lægger af arbejdstimer på deres job i departementer og styrelser.

Senest, da de offentligt ansatte djøfere selv blev spurgt (Djøfs stress-undersøgelse 2010), var svaret 41 timer om ugen i gennemsnit – knap 40 timer, hvis man er ikke-chef, og lidt over 46 timer, hvis man er chef.

I 2008-09 lavede Djøf en undersøgelse blandt chef- og specialkonsulenterne i staten, der ligesom cheferne ingen merarbejdsordning har og i dag udgør over 40 procent af fuldmægtig- og konsulentgruppen i staten.

Chefkonsulenterne vurderede, at de lagde fire ugers gratis arbejde på jobbet om året og specialkonsulenterne, at de lagde to en halv uge.

Lars Qvistgaard, formand for Djøfs Overenskomstforening, og Per Hansen, formand for Djøfs Offentlige Chefer, skrev før årsskiftet til finansminister Bjarne Corydon (S) om at tage ordentlig hånd om dem, der skal afskediges – og i øvrigt gøre det klart for borgere og virksomheder, at der er opgaver, som ikke længere kan løses.

Burde I ikke også have påpeget, at ministerierne fyrer embedsmænd samtidig med, at man har svært ved at finde en embedsmand med en normal 37 timers arbejdsuge?

”Vi har understreget, at der skal ske en prioritering af opgaverne. Det betyder selvfølgelig også, at den mængde opgaver, som er tilbage efter afskedigelsesrunderne svarer til, hvad de tilbageværende kan løse inden for normal arbejdstid. Det tror jeg ikke, at finansministeren er i tvivl om, er vores forventning,” siger Lars Qvistgaard.

Projekt ’Effektiv administration’ er udover afskedigelserne præget af en sand bølge af store og små fusioner. Al erfaring siger, at det giver et produktivitetstab og øget arbejdsbelastning i en periode.

Der kommer vel til at gå fyrede embedsmænd rundt her under krisen, mens de andre kommer til at lægge endnu flere timer på jobbet?

”Det er en dybt uheldig situation med den store ledighed og de bestandige krav om øget produktivitet. Der er jo netop ikke lønbudgetter til at ansætte flere folk,” siger han.”Det understreger, at vi har nogle udfordringer ikke mindst for konsulentgruppen, hvor kravene til arbejdstid og løn ikke matcher. Det er et oplagt emne til overenskomstforhandlingerne i 2013.”

Bjarne Corydon skriver også, at det er embedsværkets ansvar at være med til at få mere for pengene i administrationen. Er du enig?

”Djøf ønsker på ingen måde at fastholde en ineffektiv og ufleksibel administration, og jeg er helt sikker på, at alle gerne vil medvirke til at arbejde både smartere og bedre,” siger Lars Qvistgaard.

”Men det er altså på sigt, vi taler her. Ingen kan jo forvente, at man dagen efter, at afskedigelserne er realiseret, har indhøstet effektivitetsgevinsten ved en fusion eller digitaliseret opgaverne. Derfor kommer finansministeren ikke uden om, at han og den øvrige regering åbent skal melde ud, hvilke opgaver der falder bort eller bliver nedprioriteret for at matche de reducerede personaleressourcer.”

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.