Effektiv konflikthåndtering kan ses på bundlinjen

24-10-2012
5 min.

Konflikter på arbejdspladsen kan være en opslidende oplevelse for medarbejdere og ledere. Som de første i Danmark har Dansk Ornitologisk Forening åbnet op for, at ansatte – anonymt og uden ledelsens indblanding – kan rekvirere en huskonfliktmægler.

Det er opsigtsvækkende så meget lovmæssighed, der er i menneskers konfliktmønstre. Derfor er det også afgørende, at vi som ledere har en basal viden om, hvad konflikter er for noget. Ellers risikerer vi at håndtere dem fuldstændig på instinkterne – som da vi stod i skolegården i 5. klasse,” siger Jan Ejlsted, direktør for Dansk Ornitologisk Forening (DOF). 

Som travl leder af en mangefacetteret organisation med 35 ansatte og 16.000 medlemmer, hvoraf 1.200 er særdeles engagerede frivillige, der bl.a. arbejder med overvågning af fuglebestande og beskyttelse af truede arter, har Jan Ejlsted nok at se til i hverdagen. Det har krævet overvindelse at erkende åbent, at han ikke er lige stærk på alle områder – fx når det gælder konflikthåndtering.    

Konflikt løb løbsk

Erkendelsen var et resultat af en personlig oplevelse. Jan Ejlsted var part i en kontrovers med en frivillig, og han har på egen krop oplevet, hvordan en konflikt, der får lov til at løbe løbsk, kan gribe om sig og give søvnløse nætter og ondt i maven – og samtidig påvirke familien, livsglæden og produktiviteten negativt.     

Efter den omgang begyndte han at interessere sig for konflikthåndtering. Under et kursus på Center for Konfliktløsning opdagede han, at den konflikt, han havde været part i, rummede alle de klassiske elementer i en konfliktoptrapning.

”Jeg blev også klar over, at jeg er udstyret med et reaktionsmønster, som dikterer, at hvis nogen angriber mig, angriber jeg endnu hårdere tilbage. Men det kommer der sjældent god konfliktløsning ud af,” siger Jan Ejlsted, der samtidig blev bevidst om, at det ikke kun var ham, der havde konflikter, men at det var et relativt udbredt fænomen i organisationen.

”Tiden var inde til at gøre noget ved det, og med inspiration fra bl.a. USA besluttede jeg at indføre en konfliktpolitik i DOF,” siger Jan Ejlsted.        

Konflikter er okay

Konfliktpolitikken fandt sin form på et medarbejderseminar under ledelse af Marion Thorning, der har en master i Mediation and Conflict Resolution fra Københavns Universitet. Af den færdigformulerede konfliktpolitik, som har været gældende siden 2010, fremgår det, at DOF anerkender konflikter som et vilkår i organisationen og tilbyder hjælp til at håndtere dem.

Organisationen har tilknyttet Marion Thorning som en huskonfliktmægler, medarbejderne kan kontakte, hvis de løber ind i konflikter, de ikke selv kan håndtere. Vel at mærke uden at involvere ledelsen. Og det sker faktisk tre til fire gange om året, fortæller Jan Ejlsted.

”Når jeg modtager en regning for konsulentydelsen, ved jeg, at der har fundet konfliktmægling sted. Men jeg ved hverken, hvem der har været involveret, eller hvad konflikten har drejet sig om. Anonymitet er helt afgørende for, at folk ikke tøver med at bruge ordningen, som i øvrigt hverken involverer samarbejdsudvalg, tillidsfolk eller andre institutioner i DOF,” siger Jan Ejlsted.

Han har ikke været nervøs for at miste kontrol, når der foregår konfliktmægling i organisationen. Fordi det er hans personlige erfaring, at mægling virker befordrende for samarbejdet, hvilket han som direktør kun kan være tilfreds med.

”Jeg har derimod været bange for, at det kom frem, at jeg ikke kunne løse alle problemer selv. Men jeg har valgt at bide det i mig og gå foran med mit dårlige eksempel. Det håber jeg kan være med til at afdramatisere og skabe bred accept af konfliktmægling som et uhyre effektivt organisationsværktøj.”    

Klart økonomisk rationale

Ifølge Marion Thorning er en konflikt blevet så alvorlig, at der er brug for hjælp, hvis den går ud over samarbejdet mellem parterne, som derfor ikke får produceret så meget som normalt. Et andet tegn på konfliktoptrapning er, når konflikten ikke længere kun er et fagligt, men også et personligt anliggende. Uden indgriben kan resultatet blive, at en af parterne må finde et andet arbejde.   

Marion Thorning fortæller, at DOF’s ordning med en fasttilknyttet huskonfliktmægler er meget usædvanlig i Danmark, men helt almindelig uden for landets grænser – fx i Norge. Herhjemme anvendes konfliktmægling – også kaldet mediation – udelukkende som akut brandslukning i situationer, hvor tingene er løbet af sporet i en konkret sag, eller hvor ledelsen bliver konfronteret med en arbejdspladsvurdering med røde tal.   

”DOF’s løsning med at integrere konflikthåndtering i personalepolitikken og bevidstgøre organisationen om konflikter og deres væsen, så de ansatte bliver i stand til at forebygge de fleste konflikter selv – suppleret med retten til at tilkalde mig som huskonfliktmægler – findes mig bekendt ikke andre steder i Danmark. Men det er ikke desto mindre den ultimativt klogeste måde at gribe konflikter an på, fordi langt de fleste så kan udredes, inden de kommer ud af kontrol,” siger Marion Thorning.   Det har den konsekvens, at DOF slipper for den nedgang i produktionen og et forringet arbejdsmiljø, som alvorlige konflikter uvilkårligt fører med sig.

”Samtidig har vi reduceret risikoen for at miste dygtige og erfarne medarbejdere på grund af konflikter. Der er et klart økonomisk rationale i det her. Udgifterne til konfliktmægling er pebernødder i forhold til gevinsterne, og der er for mig at se ingen tvivl om, at resultaterne kan aflæses på bundlinjen,” siger Jan Ejlsted.          

No nonsense-tilgang

”Mit mål med mægling er altid at lave en kontrakt mellem parterne om, hvordan de fremover skal agere over for hinanden. De skal ikke nødvendigvis elske hinanden – de skal bare kunne samarbejde,” pointerer Marion Thorning.     

Jan Ejlsted er glad for konfliktmæglingens no nonsense- tilgang uden terapeutiske begreber og anden indforstået sprogbrug.  

”Det er med til at nedbryde eventuelle barrierer i forhold til at gå ind i en mægling, at man ikke skal stille sin fortid til skue. Man blotter sig ikke som person, men sidder ved bordet sammen med sin modpart og konfliktmægleren i et professionelt anliggende med ét formål, som handler om samarbejde på arbejdspladsen,” siger Jan Ejlsted, der selv har gjort brug af DOF’s huskonfliktmægler.

”Jeg tager også min egen medicin – og den virker!”

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.