Tjek lønnen i de små virksomheder

14.5.2012

af

Flere unge djøfere skal ud i de små private virksomheder. Lønnen kommer ikke op på Djøfs vejledende mindsteløn for nyuddannede, men det er ikke det samme som en dårlig løn, siger Djøf Privats formand, Allan Luplau.

Djøf Privats vejledende mindsteløn for nyuddannede medlemmer er 35.600 kr. om måneden. Men det får man ikke i virksomheder under 50 eller 100 ansatte i adskillige brancher hverken som nyuddannet djøfer eller med en anciennitet op til fem år, viser Djøfs egen lønstatistik. Se lønningerne nederst.

I Københavns Kommunes projekt Vækstakademiker, som skal skaffe unge ledige akademikere ud i små virksomheder, går de unge ledige akademikere for 25-30.000 kr. om måneden.

”De forhandler selv deres løn. Men vi siger til dem, at de ikke skal lægge ud med alt for store lønkrav. Og vi prøver at gøre det så billigt som muligt for virksomhederne ved at binde et løntilskud eller helst en Videnpilotordning i halen på deres nye akademiker,” forklarer projektleder Malene Götze.

Med god grund. For høj løn er de små virksomheders største bekymring, hvis de skal ansætte en akademiker.

Det viser en undersøgelse, som Københavns Kommune fik lavet sidste år blandt 185 små og mellemstore virksomheder om barrierer for ansættelse af akademikere.

Kun vejledende

Allan Luplau, formand for Djøf Privat, understreger, at den vejledende startløn for nyuddannede er vejledende og ikke en mindsteløn.

”Man kan sagtens forestille sig, at virksomhedsejeren i en lille eller mellemstor virksomhed ikke er indstillet på umiddelbart at give den samme løn som i finanssektoren eller på et stort advokatkontor. Men det er bestemt ikke det samme som en dårlig løn,” siger han.

Han pointerer, at de små virksomheders bekymring for lønnen ikke baserer sig på erfaringer.

”Men på i nogle tilfælde måske lidt fordomsfulde forventninger.”

Selvom mange unge djøfere nu gerne skal ud og opdyrke nyt land i de små virksomheder, agter Djøf Privat at fastholde en anbefalet – og gerne ambitiøs – startløn.

”Den er et vigtigt redskab i lønforhandlingen. Men vi er lige så enige om, at den skal bruges varsomt. Vi ønsker ikke at svække djøfernes muligheder for at få arbejde i nye brancher eller i de små virksomheder. Men det mener jeg heller ikke, den er. For den er jo netop kun vejledende,” siger Allan Luplau.

Leder af Akademikerkampagnen i AC, Jens Mølbach, påpeger, at AC´s ledighedsstatistik viser, at over 400 nyuddannede djøfere nu har gået ledige i mellem et og to år – og dermed snart står på kanten af dagpengesystemet.

”Selvom startlønnen i en mindre virksomhed måske ikke er så høj som det, nogle djøfere får andre steder, ligger den langt over dagpenge og kontanthjælp,” siger han.

”Men vores erfaring er samtidig, at de allerfleste akademikere, som bliver ansat i mindre virksomheder, hurtigt får arbejdet sig ind og bliver en del af den strategiske ledelse og får en positiv lønudvikling.”


Medianløn for djøfere med op til fem års anciennitet (uddannet 2007-2009) ansat i private virksomheder med under 50 ansatte (lavest lønnede brancher):

30.917 kr. i handels- og transportvirksomhed (28.800, hvis kortere anciennitet).

34.379 kr. i øvrige servicevirksomheder og andre tjenesteydelser (30.000, hvis kortere anciennitet).

34.752 kr. i industri-, håndværk og anden produktionsvirksomhed.

Medianløn for nyuddannede djøfere (uddannet 2010-2011) ansat i private virksomheder med under 100 ansatte (lavest lønnede brancher):

29.060 kr. i medievirksomheder.

30.000 kr. i øvrige servicevirksomheder og andre tjenesteydelser.

31.800 kr. i handels- og transportvirksomhed.

33.325 kr. i IT-virksomhed.

33.917 kr. i øvrige private selskaber og erhvervsvirksomheder.

34.100 kr. i interesseorganisationer.

34.417 kr. i konsulent- og rådgivningsvirksomhed.

Kilde: Djøfs lønstatistik 2011.

Læs mere om lønniveau – på www.mitfoerstejob.dk

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Erhvervsministeriets Departement
Job
Dommerudnævnelsesrådet
Job
Roskilde Handelsskole
Job
Økonomistyrelsen
Job
Social- og Boligstyrelsen
ANNONCE

Kommentarer

Kim Paulsen
8 år siden
DJØF medvirker til løn-dumping og undergraver samtidig den "vejledende" minimumsløn. Det er et skråplan, ligesom jeg ved at der ofte er tale om "temporære" kontrakter. DJØF bidrager DESVÆRRE til udviklingen af "Prekariatet" og gavner derfor kun "salariatet" (jf. Guy Standings betegnelser). På længere sigt vil det også føre til lavere løn for medlemmer af Djøf med permanent beskæftigelse. Som eksempel har jeg selv netop modtaget et tilbud om job fra Djøf's service til ledige medlemmer. Tilbuddet indebærer en løn på 27.000 DKK inklusive pension i et barselsvikariat i Dansk Aktionærforening.Det mener jeg er dybt uanstændigt og at Djøf ikke bør medvirke til, når den vejledende mindsteløn for nyuddannede ligger på 35.600 DKK. (Med min erfaring og kompetencer taler vi om mindst 50.000 DKK). Jeg imødeser et svar fra DJØF, da sagen er principiel.