Socialt samvær på jobbet

07-06-2011
10 min.

Kolleger er meget mere end blot nogle, vi arbejder sammen med. Både vi og vores arbejdsgivere forventer et socialt engagement. Men hvad får vi ud af det? Og er der også ulemper, når vi kommer tættere på hinanden i og uden for arbejdstiden?

Socialt samvær på medarbejdernes eget initiativ

Med 162 aktiviteter på personaleklubbens tagselvbord sidste år og utallige spontane arrangementer som supplement, tilbyder Deloitte Business Consulting noget for enhver smag. Det har skabt et levende socialt liv i og uden for virksomheden, som både ledelse og medarbejdere sætter stor pris på. Men der skal samtidig være mulighed for at vælge det sociale samvær fra, lyder det fra managing partner i Deloitte Business Consulting Morten Ry.

Hos Deloitte Business Consulting (DBC) sætter man stor pris på det mangfoldige sociale miljø, men det er ikke noget, man har nedskrevne politikker omkring:

”Vi har som sådan ikke virksomhedspolitikker for socialt samvær, og det er måske en af grundene til, at vi har et godt og levende socialt liv på vores arbejdsplads. Jeg tror, at man skal være varsom som chef på dette område. Når det næsten er en ordre fra lederen, at en afdeling skal bowle eller smage på vin, bliver det let kunstigt,” siger Morten Ry, managing partner i DBC.

Initiativet til det sociale samvær i DBC ligger således primært hos medarbejderne:

”Ledelsen ønsker et godt socialt klima, men vi er meget bevidste om, at ejerskabet til sociale aktiviteter skal ligge hos medarbejderne. Det betyder, at de i højere grad tager initiativ til at etablere de fællesskaber og aktiviteter, som de føler er rigtige,” begrunder han.

Lige dele organiseret og spontant samvær

Deloitte har en fælles personaleforening, men det er især DBCs egen personaleklub, der spiller en central rolle for medarbejdernes sociale samvær.

”De organiserede aktiviteter foregår via vores Klub af Engagerede Konsulenter – i daglig tale kaldet KEK. I KEK-regi arrangeres alt fra sport til biografklubber, koncertbesøg og smagning af både dette og hint. Personaleklubben får økonomisk støtte af virksomheden, og mange af aktiviteterne er derfor uden brugerbetaling, men det er klubbens bestyrelse, som suverænt styrer arrangementerne. Sidste år havde den næsten 200 medlemmer, og der blev gennemført 162 aktiviteter,” siger Morten Ry.

Arrangementerne spænder fra støttekoncert for jordskævlsofrene i Haiti over olympiade med dyst i fodbold, ultimate frisbee, squash og bowling til biograftur og rundvisning i Nordisk Films studier.

”KEKs arrangementer er dog kun toppen af isbjerget, for der er også masser af spontant socialt liv mellem kollegerne. Det er alt fra biograf- og koncertture, til at en håndfuld kolleger går på cafe eller ud at spise efter arbejdsdagen,” fortæller Morten Ry.

Positivt for alle parter

Til en fredagsbar eller et stafetløb kan godt kollegaskab sagtens ende med atvikle sig til mere.

”En del af kollegerne bliver ofte også venner uden for arbejdstid. Især for nogle af de helt unge kolleger uden børn er arbejdspladsen et vigtigt omdrejningspunkt for deres sociale liv,” fortæller Morten Ry.

Det sociale engagement i hinanden og firmaet sætter virksomheden stor pris på.

”Som konsulenter afløser det ene projekt det andet, og vi er ikke en 9-16-arbejdsplads. I perioder bliver der knoklet igennem, og her har det stor værdi, at gruppen i et projekt kender hinanden godt. Når man er tæt på en afleveringsfrist – og måske under pres – kan det være en kæmpe fordel, at holdet kender hinanden godt og derfor kan kommunikere meget direkte uden problemer,” påpeger Morten Ry og tilføjer:

”Det er ikke alene sjovere at arbejde sammen med folk, man svinger godt med. Jeg tror også, det bliver mere effektivt, og at kvaliteten bliver bedre, fordi man har tillid til hinanden.”

Plads til forskellighed

Det er dog ikke et krav, at medarbejderne bruger deres fritid sammen med kollegerne.

”Man kan også svinge med kolleger, man ikke ser uden for arbejdspladsen,” fastslår Morten Ry og fortsætter:

”I vores rekruttering og ledelse er vi meget bevidste om, at vi har medarbejdere med vidt forskellige interesser og behov. Nogle brænder for socialt samvær med kolleger uden for arbejdstiden, og andre prioriterer anderledes. Ligesom vores kunder er forskellige, skal vi også rumme forskellige typer af medarbejdere. Og ligesom vi har flere medarbejdere, der er politisk aktive med vidt forskellige partifarver, så blander vi os ikke i, om medarbejderne løber maraton eller samler på mønter i fritiden.”

DBC: Det får vi ud af socialt samvær med kollegerne

 • Større glæde blandt medarbejderne ved at gå på arbejde.
 • Bedre kommunikation mellem kollegerne.
 • Større kvalitet og effektivitet i arbejdet.

Deloitte Business Consulting (DBC) er revisions- og rådgivningsfirmaet Deloittes konsulentenhed. DBC har godt 200 medarbejdere og udgør cirka ti procent af virksomheden, der på landsplan i alt tæller 2.400 ansatte.

Socialt samvær tilgodeser det hele menneske

Energinet.dk vil gerne have sine medarbejdere til at gå glade på arbejde. Derfor skal der være gode rammer for socialt samvær, så de har mulighed for at lære andre sider af kollegerne at kende. Det giver nemlig et bedre samarbejde, bedre trivsel og øget produktivitet, fortæller Trine Holm Jensen, der er rekrutteringsansvarlig hos virksomheden.

Energinet.dk afholder hvert år et sommerarrangement og en julefrokost for sine medarbejdere – sommerarrangementet ofte i samarbejde med personaleforeningen, fortæller rekrutteringsansvarlig Trine Holm Jensen.

Og netop personaleforeningen spiller en stor rolle i den mere strukturerede del af Energinet.dk’s sociale liv.

”Vi har personaleforeningen Gnisten, som støttes af virksomheden. Det er virksomhedens håb at påvirke engagementet og arbejdsglæden ved at give tilskud til personaleforeningen,” siger Trine Holm Jensen.

Alle medarbejdere har mulighed for at deltage i Gnistens aktiviteter – fra det seneste flugtskydningsarrangement til den årligt tilbagevendende fodboldcup og showet Disney on Ice.

Medarbejderne har også mulighed for selv at tage initiativ til arrangementer, som de gerne vil stable på benene.

”Blandt andet har en medarbejder stået for at arrangere en kano- og vandretur ved Silkeborgsøerne for nylig. Så støtter Gnisten med finansieringen, men planlægningen ligger hos medarbejderen. Men der er også arrangementer, som ligger helt uden for personaleforeningens regi, fx en sherrytapas-aften for de nærmeste kolleger eller en pizzaaften for dem i huset, der har lyst,” fortæller Trine Holm Jensen.

Forventning, men ikke krav om deltagelse

Virksomheden ser gerne, at medarbejderne deltager i det sociale liv. Særligt de arrangementer, der indgår i en arbejdsmæssig sammenhæng.

”Når noget socialt samvær er arbejdsrelateret, er der en forventning om, at medarbejderne deltager, hvis det er muligt for dem,” siger Trine Holm Jensen.

De mere rendyrkede sociale arrangementer er derimod fuldstændig frivillige.

”Det har ikke afgørende betydning for os, om en medarbejder deltager i sociale arrangementer efter arbejdstid. Men de personlige kompetencer og evnen til at samarbejde er lige så afgørende som de faglige kompetencer, når vi rekrutterer.”

Tid til socialt samvær

Det sociale samvær med kollegerne prioriteres således af både medarbejdere og virksomhed, men ledelsen hos Energinet.dk oplever ikke, at det fylder for meget eller flytter fokus fra medarbejdernes opgaver.

Der er en gensidig forståelse mellem ledelse og de medarbejdere, der planlægger arrangementerne for deres kolleger:

”Vi har ikke en egentlig politik, men der er en holdning til, at bestyrelsen i vores personaleforening kan bruge en procentdel af deres tid – inden for rimelighedens grænser – på arrangementer,” beskriver Trine Holm Jensen.

Trivsel, produktivitet og rekruttingsmuligheder

Hos Energinet.dk har man erfaret, at gode sociale relationer er med til at skabe bedre trivsel blandt medarbejderne.”At kunne tale om andet end arbejde med sine kolleger betyder, at det hele menneske tilgodeses – og det skaber trivsel hos medarbejderne. Uanset om man har brug for meget eller lidt socialt samvær med sine kolleger, så skaber det trivsel, at man ved, at der er plads til individet. Det skal være ok at tale privat på arbejdspladsen, men samtidig også ok, hvis ikke man har lyst til at dele denne side af sig selv med kollegerne,” siger Trine Holm Jensen.

Hun begrunder endvidere virksomhedens fokus på det gode sociale arbejdsklima med en mere direkte målbar gevinst:

”Det gode arbejdsmiljø, som et godt socialt sammenhold skaber, giver større produktivitet. Og det sociale har også stor betydning i rekrutteringssammenhæng, specielt for de yngre årgange.”

Energinet.dk: Det får vi ud af socialt samvær med kollegerne

 • Et godt arbejdsmiljø med højere produktivitet.
 • Større trivsel på arbejdspladsen, fordi vi kan tale om andet end arbejde med kollegerne.
 • En mere glad og uformel omgangstone, der gør det sjovere at gå på arbejde.
 • Bedre kollegialt sammenhold, fordi vi kender hinanden bedre som personer.
 • Vi er en mere atrraktiv arbejdsplads for potentielle og ikke mindst yngre kandidater.

Energinet.dk er ansvarlig for energiforsyningen og ejer den danske infrastruktur til el og naturgas. Organisationen har cirka 550 ansatte og ejes af Klima- og Energiministeriet.

Fordele ved socialt samvær på jobbet

 • Det sociale samvær og relationerne er med til at binde bånd – både imellem dig og kollegerne og imellem dig og din virksomhed.
 • Arbejdspladsen og omgangstonen bliver mere afslappet, når vi kender hinanden som mennesker, har en mere personlig omgangstone og kan hygge os sammen.
 • Vi er mere trygge og bedre tilpas, når vi føler os som del af en gruppe og oplever, at andre holder af os.
 • Kollegerne er mere tolerante og overbærende, hvis du har en svær periode, fordi de kender dig og baggrunden lidt bedre.
 • Det sociale samvær forebygger stress og nedsætter sygefraværet.
 • Det er lettere at samarbejde på tværs, når vi kender hinanden bedre. Det samme gælder vidensdeling og sparring.
 • Travle perioder med overarbejde bliver mindre frustrerende, fordi du svinger godt med kollegerne og hygger dig i deres selskab.
 • Et godt socialt miljø er med til at lokke andre gode medarbejdere og kolleger til virksomheden.

Ulemper ved socialt samvær på jobbet

 • Det kan være svært at gøre opmærksom på, hvis du ikke er tilfreds med en kollegas præstation og faglighed, når I også er gode venner. Det kan være sværere at stille krav til hinanden.
 • Der kan gå for meget hygge i arbejdsdagen, som tager både fokus og tid fra opgaverne og forhindrer os i for alvor at komme op i omdrejninger og få noget fra hånden.
 • Det kan være svært at bevare et skel imellem arbejdsliv og privatliv, hvis du ønsker det.
 • Det kan tage tid og energi fra dit private sociale liv.

Kilde: Erhvervspsykolog Edith Kahlke

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.