Opskriften er ordentlighed

16.11.2011

af

ATP blev i 2009 0g 2010 kåret som Danmarks bedste store arbejdsplads og Europas næstbedste. Udtrykket ’ordentlighed’ går igen, når HR-direktør Lilian Mogensen skal forklare, hvorfor medarbejderne synes, at de arbejder på Danmarks bedste arbejdsplads.

Da ATP i 2010 blev inviteret til Madrid for at modtage prisen som Europas næstbedste arbejdsplads, havde HR-direktøren taget sine to HR-chefer og to tillidsrepræsentanter med. Morgenen efter prisuddelingen sad de i hotellets restaurant og grinede højlydt, da en dansk gæst henvendte sig til dem og spurgte, om de var venner eller kolleger? Da hun fik at vide, at de var kolleger, udbrød hun: ’Så må I sandelig have et rigtig godt arbejdsmiljø’.

Og det havde hun jo fuldstændig ret i. De to seneste år er ATP kåret som Danmarks bedste store arbejdsplads og altså også Europas næstbedste. Og det er medarbejderne, der står bag bedømmelserne. I 2009 vandt ATP også Great Place to Work Institutes specialpriser Livslang Læring og Worklife Balance, og i 2007 modtog de priserne for Familievenlig arbejdsplads og Familievenlig chef af Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv. Og Lilian Mogensen har personligt været nomineret til prisen som Årets Leder.

De er ikke lønførende. Der holder ingen store, fede firmabiler på parkeringspladsen udenfor domicilet i Hillerød, og det er ikke velset at invitere kunder og forretningsforbindelser på luksusrestaurant.

Alligevel er der rigtig mange gode forklaringer på, at ATP modtager den ene pris efter den anden for at være en arbejdsplads i særklasse. Lad os begynde med ordentlighed – et udtryk, som Lilian Mogensen igen og igen vender tilbage til.

Ordentlighed

”Der skal sidde nogle ordentlige mennesker med nogle ordentlige værdier på ledelsesposterne,” siger Lilian Mogensen.

Men ordentligheden gælder både udadtil og indadtil. Ja, den gennemsyrer hele organisationen, siger hun.

”I alle de år, koncernen har eksisteret, har vi altid arbejdet med koblingen mellem at ville det bedste for kunderne og samtidig behandle folk ordentligt. Som leder skal du være et ordentligt menneske, som medarbejderne kan diskutere med og ikke være bange for.”

Og det er derfor, vi også er meget omhyggelige, når vi ansætter og udnævner ledere, understreger Lilian Mogensen. Nogle gange skal lederne dog hjælpes på vej.

”Men lykkes det ikke efter god vejledning, så er vi af den overbevisning, at man skal finde et andet sted, hvor der er et bedre match mellem krav og talent,” siger Lilian Mogensen.

Ordentlighed gælder ikke mindst, når der afskediges medarbejdere.

”I 2004 var vi igennem en runde, hvor vi skulle afskedige 150 mand. Og jeg gik rundt om mig selv mange gange, for det var mig meget magtpåliggende, at det skulle foregå ordentligt og værdigt. Og jeg var da ret stolt, da tillidsrepræsentanterne sagde, at når nu det skulle være, så ville de kvittere for, at det var sket på en ordentlig måde,” siger Lilian Mogensen.

Ledelse

”Hvert eneste år gennemfører vi en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, og her måler vi på, hvordan strategien gennemsyrer organisationen. Hvis et område dykker – fx overordnet ledelse – så går vi ind og laver en konkret handlingsplan på det felt for det kommende år. Men den ligger højt – og det er derfor, vi vinder.”

Medarbejderne giver den overordnede ledelse 84 point ud af 100 mulige. Nærmeste leder får det samme.

I ATP har de et princip om, at alle ledere ud over den årlige MUS-samtale inviterer hver enkelt medarbejder til en ’snak’ en gang om måneden.

”Det er godt lige at kigge hinanden i øjnene, fordi det i en travl hverdag sikrer tiden til fordybelse og anledningen til at sige: ’Jeg kan se, du hænger lidt med næbet!’. ’Ja, det kører ikke så godt derhjemme!’. ’Er der noget, jeg kan tage fra dig? Har du brug for et pusterum?’. Vi kan jo hjælpe med så meget,” som Lilian Mogensen siger.

Tillid er også et nøgleord i ledelse, mener hun.

”Vi skal vise medarbejderne tilliden og troen på, at: ’Det her kan du sagtens klare – men vi svigter dig ikke. Vi står bag dig’,” siger Lilian Mogensen.

Er det afgørende, at HR er en del af direktionen?

”Ja. Det er jo, fordi det har en strategisk plads, at det er så dybt forankret i organisationen. Forretning og HR hænger tæt sammen. Hvis man er på en god arbejdsplads, så leverer man gode resultater, og så får man tilfredse kunder. Og det er der fuld enighed om i direktionen. Det er desværre ikke alle administrerende direktører, der ser det samspil. De synes bare, det er noget blødt, der ikke lige er til at regne på. Det kan Lars (Lars Rohde, administrerende direktør i ATP, red.) også synes fra tid til anden, men han ser værdien af det, og han tror på det,” siger Lilian Mogensen.

Lilian Mogensen og Lars Rohde

De er så vidt forskellige – HR-direktøren, Lilian Mogensen, og den administrerende direktør, Lars Rohde, der i fællesskab sidder med den lange ende, når det gælder HR-strategien.

”Ja, det er ikke nogen stor hemmelighed. Lilian er langt stærkere, end jeg er på HR-siden, og hun har været et helt centralt omdrejningspunkt for at skabe den her kultur. Hun er bestemt ikke nogen eftersnakker. Det sidste ord, jeg vil sætte på hende, er konfliktsky. Og det gælder i forhold til alle – også mig. En stærkt irriterende type,” siger Lars Rohde med et grin og bedyrer samtidig, at det er en egenskab hos Lilian Mogensen, han sætter stor pris på.

Den er god nok, siger Lilian Mogensen.

”Han får modspil og medspil hele tiden. Han er den tænksomme type, der elsker det fagligt højt komplicerede. Og jeg kan godt lide at få det omsat til handling, og at det er enkelt. Jeg kan godt lide at bevæge mig rundt i organisationen og tale med alle medarbejdere og møde dem i hverdagen,” siger Lilian Mogensen.

Og nogle gange kan hun nærmest også mærke utålmodigheden hos Lars Rohde, når hun kommer med et nyt forslag.

”Fx når jeg foreslår, at vi skal lave fælles kor, eller da jeg foreslog, at alle cheferne gik i køkkenet, fordi jeg havde sendt vores kantinemedarbejdere på seminar, så vi kunne se, hvordan det var at arbejde på dét sted i vores organisation. Så kan jeg se på ham, at han tænker: ’Nej, det er altså for vildt’. Men så siger han alligevel: ’Når du tænker det, og jeg synes, det er lige på kanten, så er det sikkert rigtigt’. Det er der, han siger, vi er forskellige. Men samtidig har vi dyb respekt for hinanden og supplerer hinanden godt. Jeg kan heller ikke det, han kan. Og når det gælder menneskelige værdier, ligner vi hinanden meget,” siger Lilian Mogensen.

Værdierne

Som så mange andre virksomheder har ATP et værdisæt – fire styk. Men specielt værdien ’arbejdsglæde’ er noget særligt for ATP.

”Jeg har ikke set andre, der har arbejdsglæde som en overordnet værdi. Til grund for arbejdsglæde ligger tillid og anerkendelse, den enkelte skal føle sig set, hørt og forstået,” siger Lilian Mogensen.

Lars Rohde rystede noget på hovedet, da Lilian Mogensen kom og sagde, at medarbejderne selv skulle være med til at definere værdierne:

”Da jeg foreslog, at værdierne skulle vokse nedefra gennem historiefortællinger, workshops og i det hele taget via en ukontrolleret proces, så sagde han: ’Hvad skal det nu blive til?’,” fortæller Lilian Mogensen. Men sådan blev det.

Set udefra

Hos Great Place to Work Institute Danmark ser direktør Ditte Vigsø en særlig god grund til, at ATP har stået på sejrsskamlen flere gange.

”Ledelsen tror virkelig på, at hvis medarbejderne har det godt, så får de også gode resultater. Det er så integreret en del af strategien og den daglige ledelse, og de har virkelig formået at få det hele vejen ned gennem linjen,” siger Ditte Vigsø.

Og her peger hun på to særlige kendetegn:

”De ser på det hele menneske. Medarbejderne kan tage varm mad med hjem fra kantinen, de kan flekse, så de kan få enderne til at nå sammen, og der bliver taget hensyn til de forskellige livsfaser. Og så har de en meget aktiv cv-pleje. Som Lilian siger: ’Uddannelse er dyrt, men så skulle du prøve med uvidenhed – det er meget dyrere’,” fortæller Ditte Vigsø.

Pengekassen

I har jo en god pengekasse og en god bundlinje. Er det ikke nemt for jer at være den gode arbejdsplads?

”Jo, det kan man da sagtens sige. Men vi kunne også lige så nemt lade være. Og vores budget er faktisk ikke særlig stort. Og så har vi en særlig evne til og sætter en stor ære i at få meget ud af lidt. Vi har ikke iværksat noget glamourøst. Men der er tankevirksomhed bag. Det er ofte de små ’skæve indslag’ i hverdagen, som gør, at vi får anerkendt resultater og får stoltheden frem i organisationen. Og vi får resultater ud af det: lavt sygefravær, lav personaleomsætning og høj tilfredshed. Og selvom vi ikke er lønførende, kan vi alligevel tiltrække folk,” siger Lilian Mogensen.

Men det er, fordi det mest af alt handler om måden, de behandler hinanden på – resten er bare sukker på grøden, siger Lilian Mogensen.

I ATP er 80 procent af maden i kantinen økologisk. De har motionsrum, sundhedsprogrammer og egen fysioterapeut. Og så videre. Men det er det, Lilian Mogensen bare kalder sukker på grøden.

”Om det er frokostordninger, æbler eller massagestole, så tror jeg virkelig ikke, det er det, der gør forskellen. Nej, det, der tæller, er, at du får muligheden for at bruge dig selv. At du får lov til at få fleksibilitet i hverdagen og får omsorg og det ekstra lille skub, når du har brug for det,” siger Lilian Mogensen.

Lilian Mogensen og tillidsrepræsentanten

Jane Skogberg Hansen, der er jurist og akademikernes tillidsrepræsentant i ATP, har sammen med sin tillidsrepræsentantskollega været de to eneste tillidsrepræsentanter, der har været med, når deres arbejdsplads blandt andet har modtaget prisen som Danmarks bedste arbejdsplads. I andre virksomheder er det kun den øverste ledelse, der stiller op. Men det er helt typisk Lilian Mogensen, siger Jane Skogberg Hansen.

”Hun brugte også en del af sin tale på at fremhæve, at medarbejderne har en stor andel i prisen. Hun bruger også os tillidsrepræsentanter som en form for ambassadører i resten af huset, og hun vender gerne ideer og problemer med os. Hendes mantra er jo, at medarbejderne skal føle sig set, hørt og forstået,” siger Jane Skogberg Hansen.

Lilian Mogensen har gjort rigtig meget godt for ATP, mener Jane Skogberg Hansen. Men den særlige ATP-ånd kom allerede med Palle Simonsen (administrerende direktør i ATP fra 1989-1998, red.), siger hun. Og da han og den tidligere personalechef fratrådte, og Lars Rohde og Lilian Mogensen kom til, var det ikke ren lykke fra starten. Dengang var Jane Skogberg Hansen også tillidsrepræsentant:

”Vi var lidt lorne ved den nye ledelse, der nok syntes, at vi medarbejdere havde lidt for meget at skulle have sagt.”

Og Lillian Mogensen medgiver, at da hun og Lars Rohde tog over, skulle de og medarbejderne lige se hinanden an.

”Vi skulle lige lære dansetrinene – hvordan var det, man gjorde her. Og jeg tror også, det var gensidigt. Jeg tror, vi blev misforstået i starten, og det frustrerede os, fordi vi netop var kendt for at være meget samarbejdssøgende der, hvor vi kom fra,” siger Lilian Mogensen.

Medarbejderne

Men de fandt hinanden, for værdierne var de fælles om. Det var jo netop derfor, Lilian Mogensen havde søgt jobbet i ATP.

Vil alle medarbejdere passe ind i ATP?

”Nej. Smarthed vil ikke passe ind her. Man skal for det første være fagligt dygtig, men det er lige så vigtigt, at man har balance mellem de personlige og sociale kompetencer. Man vil ikke falde til her, hvis man praler uden indhold eller ikke er til at samarbejde med. Det bryder vi os ikke om,” siger Lilian Mogensen.

Hun har rigtig meget af det, hun kalder ’hands on’ i organisationen. Hun kender rigtig mange ved navn – og hun kender deres kompetencer.

”Jeg udfordrer hele tiden vores ledere på, hvem vi har af talenter, og hvem vi kan få mere frem i lyset eller give nye udfordringer. 40 procent af vores ledere er kvinder, fordi vi simpelthen går ned og tager fat i dem og siger: ’Hvad med dig Mette? Og hvad med dig Pia? Var det ikke noget for jer?’. Og så siger de: ’Men hvad med familien og hvad med …?’. Så siger vi: ’Vi skal nok hjælpe, vejlede og rådgive dig’. Og de lykkes. Men de skal skubbes og have tryghed og nogle gode rollemodeller. Hvis det ikke går, så hjælper vi dem tilbage igen. Jeg vil nødig behandle folk anderledes, end jeg selv gerne vil behandles,” siger Lilian Mogensen.

Fremtiden

Den næste store udfordring for Lilian Mogensen og co. er, at de i det kommende år går fra at være 700 til 2.300 medarbejdere. ATP overtager nemlig det, der bliver kaldt Udbetaling Danmark – udbetaling af folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelse. Opgaver, der tidligere har ligget ude i kommunerne.

Opgaverne og medarbejderne bliver samlet i fem centre rundt om i Danmark.

Men så kommer problemerne vel også. I får en masse ansatte, der pludselig skal rejse langt for at komme på arbejde, og de fleste kommer til at sidde langt fra jer i Hillerød?

”Ja. Og man kan også spørge, hvorfor vi så gjorde det. Vi kunne jo egentlig bare sidde her og hygge os. Men vi synes, vi er nødt til at byde os til der, hvor vi kan se, det giver mening og muligheder. Man kan da godt sige: ’Hold da op, hvor naivt’. For hvis det her mislykkes, så bliver det rigtig synligt. Det tænker jeg da over nogle gange – også om natten. Men vi har et rigtig godt hold med et stort engagement og en vilje til, at det skal lykkes,” siger Lilian Mogensen, der ellers bedyrer, at hun har et godt sovehjerte.

Der må vel også sidde mange kommende medarbejdere derude, som frygter fremtiden?

”Ja. Vi undgår ikke, at nogle af medarbejderne i kommunerne vælger ikke at komme med til ATP – simpelthen fordi de får rigtig langt på arbejde. Og at de derved står uden job. Vi vil gøre alt for at tilbyde dem en god overgang til ATP, for vi vil gerne have flest muligt med, men vi har også stor respekt for, at der vil være medarbejdere, som ikke synes om, at deres job flytter til ATP. Det skal bare ske på en ordentlig måde. Det er magtpåliggende for mig. Ikke at folk kommer til at elske at miste deres job, men den måde de bliver informeret og støttet på – at de oplever hjerterum.”

Skal I deltage i konkurrencen om at være Danmarks bedste arbejdsplads igen i år?

”Nej, nu holder vi en pause. Det er ikke, fordi vi ikke tør, men nu skal vi lige finde melodien med Udbetaling Danmark. Og jeg er spændt på, om vi er i stand til at åbne i stedet for at afstøde. Er vi for navlebeskuende her i Hillerød og tænker: ’Det må endelig ikke komme til at gå ud over os, at der kommer nye!’. Men sådan en holdning – what’s in it for me – det ligger mig meget fjernt. Egoisme, hvor man er optaget af sig selv og ikke af helheden, det bryder jeg mig bare ikke om.”

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Djøf
Job
Villum Fonden
Job
KL - Kommunernes Landsforening
Job
Wonderful Copenhagen
Job
Hvidovre Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet