Brug kunst i lederudviklingen

30.11.2011

af

Er kunst svaret på den moderne leders udfordringer? The Banff Centre i Canada lægger mere vægt på arbejdet med kunst og kunstnere end på formel ledelsesteori.

Engang var det indianerne, der slog sig ned på Sleeping Buffalo Mountain i den canadiske del af Rocky Mountains. Ikke for at bo der, men for at blive mentalt renset, hente inspiration og udveksle erfaringer. I dag er det svært at få øje på indianerne, men ånden hænger ved, når ledere og kommende ledere fra hele verden slår sig ned i The Banff Centre ved foden af Sleeping Buffalo Mountain, hvor de diskuterer, inspirerer og udfordrer hinanden og snakker om kravene til den moderne leder.

The Banff Centre er en af de institutioner, hvor man i mange år er gået nye veje for at se på lederskab og nye metoder inden for lederudvikling i en verden, der bliver mere og mere kompleks og uoverskuelig. Lederudviklingen på The Banff Centre lægger ikke så meget vægt på formel ledelsesteori, men centret arbejder med et program, der er eksperimenterende, og som systematisk arbejder med kunst og kunstnere som en vigtig del af lederuddannelsen. Set udefra kan det ligne rundbordspædagogik, men snakker man med deltagerne, så er det seriøsiteten, der er i front.

 Omgivet af sneklædte bjergtinder, smaragdgrønne søer, brusende floder og skraldecontainere med skilte, der fortæller, at de er bjørnesikrede, er The Banff Centre placeret midt i en vild natur, der både lægger op til store tanker og refleksion, og hvor civilisationen alligevel kun er en armslængde væk, hvilket meget godt afspejler centrets profil: At der er højt til loftet, men også retning på det, der foregår.

Lotte Darsø er lektor ved DPU, Aarhus Universitet, og leder af masteruddannelsen Leadership and Innovation in Complex Systems. Hun har skrevet bøger om innovation, kunst og ledelse, og senest har hun udgivet bogen ’Innovationspædagogik. Kunsten at fremelske innovationskompetence’. Hun har i flere år brugt The Banff Centre i forbindelse med masteruddannelsen.

”The Banff Centre er et unikt sted, når vi taler om lederudvikling. Kombinationen af mange års erfaring med at inddrage kunst og natur i processen giver lederuddannelsen et særligt perspektiv. Deltagerne lærer, hvordan man skaber ideer og udforsker muligheder, og hvordan man realiserer dem,” siger Lotte Darsø.

Udfordring af ledelsesdogme

Er inddragelse af kunst i lederuddannelser blot et modefænomen og et nyt buzzword, eller er der tale om et reelt behov, der modsvarer virkeligheden? Det spørgsmål giver Nancy Adler, professor ved McGill University i Montreal, et bud på i artiklen ’The Arts & Leadership: Now That We Can Do Anything, What Will We Do?’.

Hun opstiller fem trends som årsagen til, at det er nødvendigt at ændre måden at drive forretning og ledelse på. De fem trends er: Den stigende globale kontakt (viden kan flyttes med et klik). Markedskræfternes dominans og dermed fraværet af en fælles stemme (Nationen, FN etc.). En verden i hurtig forandring kræver innovation. Den galopperende udvikling inden for teknologi (tænk blot på udviklingen inden for de sidste ti år). Og endelig behovet for en økonomi, der ikke kun har brug for hænder, men i høj grad også hjerter.

Hvad Nancy Adlers artikel påpeger er, at tiden er ved at være forbi for det klassiske ledelsesdogme, der bygger på planlægning og handling. I det 21. århundrede arbejdes der ikke fremad fra en fortid (planlægning ud fra kendte præmisser), men snarere baglæns ud fra en forestilling om fremtiden.

Nylig afdøde Steve Jobs fra Apple er måske et mønstereksempel – eller monstereksempel – på den type leder, og når Shai Agassi, lederen af det internationale firma Better Place, der producerer ladestandere til elbiler, i Berlingske Tidende kalder sig for en imagineer (en, der skaber forestillinger) snarere end en engineer (ingeniør), så skal man ikke se det som et smart ordspil, men som udtryk for den virkelighed, en moderne leder står over for. Det handler ikke om at forudsige fremtiden, men om at gøre sig forestillinger om den – åbne den op og handle derfra. Og det er her, kunsten kommer ind i billedet.

”Skal jeg stille det skarpt op, så kan man sige, at det industrielle paradigme er kommet til kort. Vi kan ikke længere bare producere og lede på de betingelser, vi i mange år har været fortrolige med. Verden er for turbulent og kompleks. Jeg vil sige, at vi lever i et paradigmeskift, hvor der er behov for nye kompetencer, og det gælder også for den måde, vi opfatter ledelse på. Vi skal finde nye måder at se lederskab på og finde nye metoder. Det er her, at kunsten bidrager til lederudvikling. Evnen til at anvende æstetiske og kunstneriske læreprocesser med henblik på at se nye perspektiver og muligheder finder vi i høj grad i kunsten,” siger Lotte Darsø.

Krav eller potentiale

En moderne leder skal kunne handle, lytte, improvisere, inddrage andre og være i stand til at tænke nyt hele tiden – velvidende at han eller hun ikke har alle brikkerne til det færdige billede. Det er ikke nogen helt nem opgave. Er kunsten så blot endnu et krav oven på alle de andre krav, en leder skal honorere?

På The Banff Centre ser man ikke nogen ide i hverken at gøre ledere til kunstnere eller lægge yderligere krav på ledernes skuldre. Men brugen af kunst og kunstnere i lederuddannelsen handler mere om at udvikle et potentiale, der allerede er hos de enkelte deltagere.

Hvad er det så, kunsten kan bidrage med til at skabe de ledere, som moderne virksomheder, institutioner og organisationer har brug for?

Ifølge Lotte Darsø bidrager kunsten først og fremmest med proces og refleksion:

”Kunsten rammer os i højere grad i højre hjernehalvdel – altså det følelsesmæssige niveau, og det aspekt er for mig at se en kæmpegevinst, når vi snakker lederudvikling. Man kan ikke blive en god leder uden at kende sig selv og sine muligheder. Det er vigtigt ikke kun at se på kunsten som et redskab, som en ekstra tilføjelse, kuriositet eller underholdning til lederuddannelsen. Kunsten skal kunne åbne op, så man får øje på sig selv som person. I de kurser, vi kører på The Banff Centre, arbejder vi meget med at få fat i den ’tavse viden’, som alle går rundt med, og her er kunsten med til at åbne op for refleksion, så den ’tavse viden’ kan visualiseres og udtrykkes med ord. Vi får øje på vores potentiale. Det handler om at gøre virkeligheden til muligheder – og muligheder til ny virkelighed.

Endelig skal vi ikke glemme, at når vi snakker om innovationsprocesser, hvor man bevæger sig ud i det ukendte, så kan vi lære meget af kunstnere, fordi de har mod på og tillid til at færdes i det ukendte. Vi andre er mere tilbøjelige til at føle os sikre, når vi bevæger os inden for det, vi kender, og den grænse er nødvendig at overskride i dag,” siger Lotte Darsø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Djøf
Frist 4. mar. 2024
Job
Børne- og Undervisningsministeriet
Job
Finanstilsynet
Job
Finanstilsynet
Job
Hjørring Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet