Fup og fakta om det offentlige og private

19.10.2011

af

Der florerer mange myter om forskellene på at være offentligt eller privat ansat. Djøfbladet har bedt en offentligt og en privat ansat vurdere, om myterne er fup eller fakta.

Privat ansat:

Engagement, holdånd og fleksibilitet

Mette Lindgaard kender både den offentlige og den private sektor indefra. I dag er hun ansat i et stort internationalt konsulenthus – en arbejdsplads, hun på alle måder er meget begejstret for. Ikke mindst på grund af den fleksibilitet og frihed, hun har i sin hverdag, og den holdånd, hun oplever.

Myterne om alt for meget overarbejde, stress og ensidigt bundlinjefokus kender hun godt. De fleste tror hun ikke på – og skulle der indimellem ryge en time eller to ekstra i arbejdstøjet, bliver det til fulde betalt tilbage på anden vis, mener hun.

Mette Lindgaard er partner i Deloitte Business Consulting A/S, hvor hun har arbejdet af flere omgange. Har derudover tidligere været ansat som fuldmægtig i Finansministeriet og som dokumentationschef i Københavns Kommune (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, red.).

Myte 1: Meget ulønnet overarbejde

Mængden af overarbejde afhænger først og fremmest af, hvor i det private du arbejder. I konsulentbranchen er vi ganske rigtigt berygtede for at arbejde meget. Men arbejdsmængden følger de aktuelle opgaver og deadlines. Op til en deadline kan der være meget travlt, men omvendt trapper vi også ned i de perioder, hvor der ikke er så travlt – vi arbejder, når opgaven er der. Vi har ikke overarbejdsbetaling, men har omvendt et konkurrencedygtigt lønniveau og gode muligheder for bonus. Og vi har en høj grad af fleksibilitet til selv at styre vores tid og påvirke tilrettelæggelsen af vores arbejde.

Myte 2: Dårlig work/life-balance

Vi har generelt ret stor frihed til at planlægge arbejdet i forhold til familie- og privatliv. Der er ingen, der sidder og holder øje med, hvornår du kommer og går, og vi skal ikke være her på faste tidspunkter. Så der er god mulighed for at hente og bringe børn, eller hvad du nu skal nå.

Til gengæld skal man indimellem holde møder i den anden ende af landet en tidlig morgen, og undertiden ryger der en søndag, fordi der er en deadline. Men mødeaktivitet, også i aftentimerne, har man jo også i den offentlige sektor, særligt i jobs med ledelsesansvar.

Myte 3: Dårlige orlovs- og ferieforhold i det private

Hverken orlovs- eller ferieforholdene er dårligere end i den offentlige sektor. Og vi har over tid fået meget bedre barselsforhold – noget, der før var langt mere individuelt. I dag har vi et halvt års barsel med fuld løn, og fædre har 12 uger.

Afholdelse af ferie m.m. skal selvfølgelig afstemmes med virksomheden. I praksis skal vi jo helst holde ferie, når kunderne gør det. Men som udgangspunkt er der forholdsvis frit slag og ikke så mange faste regler.

Myte 4: Ledelsen og kulturen i det private er bundlinjefikseret

I en privat virksomhed er vi nødt til at holde øje med bundlinjen. Den er vores eksistensgrundlag. Det betyder også, at vi bruger mange ressourcer på at have klare mål, forventningsafstemme og være gode til at komme fra A til B i fællesskab. Jeg oplever, at det er med til at få os til at trække på samme hammel, til at skabe en god dialog og til at holde fokus. Vi bruger mange ressourcer på at følge op i forhold til projekterne og den enkelte medarbejders rolle og opgaver, så alle medarbejdere har mulighed for løbende læring og udvikling.  På den måde kan den gode indsats lettere anerkendes og belønnes.

Myte 5: Stort arbejdspres og masser af stress

Hos os er vi ambitiøse i vores opgaveløsning, for det er et krav, for at vi kan levere innovative løsninger til vores kunder. Men jeg oplever ikke mere stress hos os i det private end i den offentlige sektor. Vi arbejder alle som en del af et team, så vi er aldrig alene om hverken projekter eller udfordringer. Der er altid nogle at gå til for sparring, backup eller hvis du føler, at tingene skrider.

En stor del af medarbejderne hos os har et meget udadvendt job. Og det er jo individuelt, om man trives med at være på på den måde.

Tre grunde til at vælge job i den private sektor
… ifølge Mette Lindgaard

På forkant og højt til loftet

Når samfundet ændrer sig, er vi som private virksomheder nødt til at følge med – og gerne i høj fart for ikke at blive udkonkurreret af andre. Det betyder, at de opgaver, som fx et konsulenthus løser, ofte vil være fremme i forreste række og være i tæt kontakt med de nyeste tendenser.

Vær med til at præge den offentlige udvikling

Som konsulentvirksomhed arbejder vi konstant på at skabe bedre løsninger for mange offentlige kunder. Vi får således lov til at bidrage til udviklingen af den offentlige sektor og har samtidig mulighed for at arbejde i en privat virksomhed, som også har stort fokus på karriereudvikling og medarbejderpleje.

Højt tempo, stejl læringskurve og holdånd

I konsulentbranchen i særdeleshed bliver man konstant udfordret og tvunget til at løse opgaverne på nye, kreative måder. Sektoren er rig på medarbejdere, der brænder for deres arbejde og altid gerne vil være med til at udvikle nye ideer og løsninger i fællesskab. Man bliver en del af et team, og holdånden er tydelig.


 

Offentligt ansat:

Spændende udfordringer og gode udviklingsmuligheder

Kim Døsing Sørensen er ikke i tvivl om, at der er væsentlige kulturforskelle mellem den offentlige og private sektor. Det er helt naturligt, mener han.

”Den offentlige og den private sektor bliver ofte sammenlignet under den forudsætning, at den offentlige sektor bør stræbe efter den private sektors arbejdskultur. Men arbejdskultur kan ikke betragtes isoleret. Den er kontekstafhængig. En demokratisk ledet offentlig organisation kan arbejdskulturelt ikke sammenstilles med en markedsorienteret privat organisation.  Vilkår, handlemuligheder, incitamenter og målsætninger er væsensforskellige, og det samme bliver den nødvendige arbejdskultur,” slår han fast.

Derudover er den offentlige sektor i sig selv så mangfoldig, når det gælder fx opgaver og fagligheder, at det kan være svært at betragte den under ét, også arbejdskulturelt, påpeger han. Så selvom der på nogle punkter er store forskelle på det offentlige og det private, så er der også store forskelle inden for den enkelte sektor, fx mellem den kommunale daginstitution og et departement.

Kim Døsing Sørensen er udbuds- og indkøbschef i Odense Kommune. Han har erfaring fra både den offentlige og den private sektor – blandt andet fra en stilling som vicedirektør hos Zealand Care A/S, der leverer hjælpemidler og hjælpemiddelservice til private, kommuner og regioner, herunder plejehjem og hospitaler.

Myte 1: Du får lav løn og ingen fryns i det offentlige

Alt efter job og anciennitet kan det offentlige godt være med lønmæssigt. De igangværende overenskomstforhandlinger viser, at lønudviklingen i den offentlige sektor har været på højde med den private sektor de seneste år. Men lønforholdene i den offentlige sektor er klart mere anciennitetsbestemte i forhold til den private sektors mange bonusordninger.

Fryns er ganske rigtigt meget begrænset – i størrelsesordenen gratis kaffe og frugtkurv. Der er ingen julegaver og den slags. Derimod er der en række initiativer til forbedring af sundheden med motionsaktiviteter og sund mad.

Myte 2: Jobsikkerheden er høj i det offentlige

Jobsikkerheden i den offentlige sektor er langt fra, hvad den har været. Antallet af tjenestemandsstillinger, hvor jobsikkerheden er høj, og du er sikret tre års løn ved afskedigelse, er på retur. Og de store økonomiske udfordringer, som den offentlige sektor står over for, har ført til en række afskedigelser, både på ledelsesniveau og blandt administrative og faglige medarbejdere.

Myte 3: Der er ingen grund til stress i det offentlige

Stress har også haft sit indtog i den offentlige sektor. I takt med krav om effektiviseringer og omstillingsparathed, stigende økonomiske udfordringer, mere komplekse arbejdsopgaver samt fokus på dokumentation og effektmål er både arbejdsmængde og arbejdstempo helt på niveau med den private sektor. At ansatte i den offentlige sektor har et større sygefravær end privat ansatte – ifølge en rapport fra Dansk Arbejdsgiverforening – er blot en enkelt indikator for den udvikling.

Myte 4: Den offentlige sektor er stiv og bureaukratisk

Jeg oplever, at den offentlige sektor er mere stiv og bureaukratisk end den private sektor. En demokratisk, åben organisation med en række myndighedsopgaver, forvaltning af en kompleks og omfangsrig lovgivning samt mange, ofte modsatrettede målsætninger skaber bureaukrati. Det kan ikke sidestilles med en virksomhed med entydige forretningsmål, hvor nye markeder, kundesegmenter, produkter og services mere frit kan udvikles eller afvikles afhængigt af strategi og indtjeningspotentiale.

Myte 5: Der arbejdes mindre i det offentlige

Mit generelle indtryk er, at arbejdstiden er kortere i det offentlige end i det private. Men det skal ses i lyset af, at vi har færre muligheder for eksempelvis bonusordninger og overskudsdeling, som er udbredt i den private sektor. I den offentlige sektor har vi en bevillingsbaseret økonomi, hvor der i større grad er fokus på afspadsering af overarbejde end overskudsdeling. Den forskel vil blive afspejlet i den samlede arbejdstid begge steder.

Der er dog en udvikling mod en større grad af resultataflønning i den offentlige sektor, også på arbejdsområder og blandt medarbejdere, der ikke har ledelsesopgaver.

Tre grunde til at vælge job i den offentlige sektor
… ifølge Kim Døsing Sørensen

Store og spændende forandringer på velfærdsområdet

Danmark står over for store udfordringer på velfærdsområdet, der vil udfordre alle ansatte i den offentlige sektor: Demografien vil ændre sig – blandt andet får vi flere ældre og færre på arbejdsmarkedet. Der er en generation på vej, som har store forventninger til den offentlige service. Antallet af kronisk syge stiger, der kommer flere behandlingsmetoder, og behovet for nye teknologiske løsninger vokser.

Komplekst og interessant arbejdsfelt

Arbejdsfeltet i den offentlige sektor er ofte præget af komplekse problemstillinger med mangetydige politiske mål, en række forskellige interessenter, omfattende lovgivning og et begrænset økonomisk råderum.

Gode udviklingsmuligheder

Der er mange muligheder for faglig udvikling i den offentlige sektor. Både når det gælder efteruddannelse, men også i kraft af sektorens mangfoldige arbejdsområder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Djøf
Frist 4. mar. 2024
Job
Børne- og Undervisningsministeriet
Job
Finanstilsynet
Job
Finanstilsynet
Job
Hjørring Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet