Djøfbladet

11-01-2011
1 min.

- nu med ansigtsløft.

Det djøfblad, du nu sidder med i hånden, ser ikke ud på samme måde som det, du modtog sidste år. Der er sket forandringer både udseende- og indholdsmæssigt.

De ændringer, vi har foretaget, er ikke opstået ud af den blå luft. De er bl.a. sket på baggrund af den seneste større læserundersøgelse. Undersøgelsen viste en generel stor tilfredshed med bladet. 65 % svarede, at de er meget eller overvejende tilfredse med bladet. Kun 10 % var meget eller overvejende utilfredse. Som en konsekvens af det pæne resultat har vi fastholdt en række elementer i bladet, men altså også besluttet at give bladet en ansigtsløftning.

På det journalistiske område vil læserne kunne opleve en række tiltag, såsom en fast rubrik med globale nyheder og – i hvert andet nummer – en side med gadgets. Samtidig skal ny typografi og layout gøre bladet endnu mere læsevenligt og indbydende.Vi vil i mange af artiklerne forsøge at ramme emner og problemstillinger, der går på tværs af Djøfs 73.000 medlemmer. Ofte er det jo de samme udfordringer, man står overfor, hvad enten man er på en privat eller offentlig arbejdsplads. Det gælder i spørgsmål om løn og arbejdsforhold, balancen mellem arbejde og fritid samt god ledelse. Samfundsmæssige tendenser, forskning og ny viden og den globale udvikling er ligeledes områder, der vil blive prioriteret.

God læselyst og Godt Nytår
Stig Nielsen, Redaktør

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.