Gør som jeg siger - ikke som jeg gør

24.8.2011

af

Venstres gruppeformand Kristian Jensen vil give borgerne garanti for hurtige svar fra kommunerne. Men i statsforvaltningerne, der ligger i regeringens eget regi, er man meget langt fra idealet.

Venstres næstformand Kristian Jensen kom i maj med et vidtrækkende forslag. Nemlig at borgerne skal have ret til et svar fra myndighederne inden for en bestemt tidsfrist. Hvis tidsfristen ikke bliver overholdt, skal sagen falde ud til borgerens fordel. I Jyllands-Posten betegnede Kristian Jensen princippet som ’en liberal revolution’.

De eksempler Kristian Jensen fremhævede var overvejende fra den kommunale verden. Det handlede om hjemmehjælp, friplads i børnehaven, boligstøtte og byggetilladelser.

Men kan man kritisere kommunernes sagsbehandlingstider, så står det bestemt ikke bedre til i de fem statsforvaltninger, som regeringen selv har det ledelsesmæssige ansvar for, og hvor man derfor rent administrativt kunne gøre noget ved sagen, hvis man prioriterede det.

Statsforvaltningernes sagsområder er endda noget af det mest borgernære, man kan komme i tanke om. Foruden tilsynssagerne er det f.eks. ankesager om sociale afgørelser og sager om skilsmisser og adoption.

’Statsforvaltningens gennemsnitlige behandlingstid for tilsynssager er ca. 6 måneder. Da de henvendelser, statsforvaltningen modtager vedrørende tilsynet med kommunerne er af meget forskelligartet karakter, kan behandlingstiden for den enkelte sag imidlertid være kortere eller længere.’

Sådan lyder standardformuleringen på Statsforvaltningen Syddanmarks kvittering for tilsynssager, og det er næppe nogen humørløfter hos modtagerne. Det er borgere, der mener, at deres kommune har brudt loven, og de vil ofte opleve et påtrængende behov for at få oprejsning.

Grænse for sagsbehandlingstider alvorligt ment

Kristian Jensen erkender problemet med sagsbehandlingstiderne i statsforvaltningerne, og at det her er regeringen, der har ansvaret. Men hans konklusion er, at regeringen også selv har brug for en økse hængende over nakken, i form af en konkret lov, der præciserer borgernes rettigheder omkring sagsbehandlingstider.

’Det er ikke tilfredsstillende (at sagsbehandlingstiderne i statsforvaltningerne er så lange, red.). Men det er et område, som ikke påkalder sig stor opmærksomhed, og som derfor bliver trængt i baggrunden,’ siger Kristian Jensen.

Han har en anden overraskelse i ærmet – nemlig at forslaget er alvorligt ment og bliver til noget, hvis ellers Venstre også har et flertal bag sig efter det kommende folketingsvalg. Både KL’s formand Jan Trøjborg og overenskomstforeningens formand Lars Qvistgaard har ellers mest set det som en politisk markering uden yderligere indhold. I Indenrigs- og Sundhedsministeriets presseafdeling påpeger man endog, at det er Kristian Jensens og ikke Venstres forslag. Men gruppeformanden ser anderledes på det.

Man skal ikke forvente, at vi fremsætter et forslag i begyndelsen af den nye folketingssamling. Der er en del omkring udmøntningen, der skal afklares først. Men et lovforslag vil komme, fastslår Kristian Jensen.

Vil medføre mere bureaukrati

Udmøntningsproblemerne er ganske rigtigt mangfoldige. Lars Qvistgaard peger bl.a. på, at det på en række områder vil være umulig at give borgeren medhold, selv om svarfristen er overskredet. En kommune kan fx ikke give tilladelse til et byggeri, der ikke overholder gældende krav. Heller ikke selv om sagsbehandlingen bliver forsinket.

Kristian Jensen nævner som en anden mulighed, at myndigheden ikke skal kunne opkræve gebyr, hvis sagsbehandlingen går over tiden. Men heller ikke den løsninger virker hele vejen, for f.eks. i statsforvaltningernes tilsynssager er der slet ikke noget gebyr.

Jan Trøjborg, formand forudser, at der blot vil opstå endnu mere bureaukrati, uanset hvilke sanktioner man måtte tage i brug over for myndigheder, der er for sene i optrækket.

’Det er vigtigt at bestræbe sig på en så hurtig sagsbehandling som muligt. Men ofte er problemet, at sagen skal være fyldestgørende oplyst, før man træffer en afgørelse. Hvis man ikke overholder det, bliver der blot endnu flere klager,’ siger Jan Trøjborg.

Til gengæld er han også tålmodig i forhold til statsforvaltningernes sagsbehandlingstid. Han er selv borgmester i Horsens Kommune, men han har ingen indvendinger mod, at man måtte vente otte måneder på afgørelsen om momsen på byggegrunde.

’Det er bedre at for en rigtig afgørelse end en forhastet og forkert afgørelse,’ som han siger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Ankestyrelsen
Job
Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for It og Læring
Job
Finanstilsynet
Job
Frederiksberg Kommune, Rådhuset
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet