Offentlighedsloven

9.2.2011

af

Læserbrev fra Hans Gammeltoft-Hansen, formand for Offentlighedskommissionen.

I djøfbladet nr. 01, 2011, side 7 gengives en kritik af forslaget til en ny offentlighedslov. Jeg skal ikke blande mig i, hvilke holdninger til nye regler om aktindsigt bladet ønsker at udtrykke eller videreformidle. Der har imidlertid sneget sig nogle alvorlige faktuelle fejl ind i artiklen - fejl som jeg som formand for Offentlighedskommissionen beder bladet om at rette.

Der står i artiklen, at et knebent flertal i Offentlighedskommissionen har foreslået en regel, som undtager ministerbetjening fra aktindsigt, mens et mindretal i kommissionen foreslog, at pressen skal ”have aktindsigt i alt, hvad der har med ministerbetjening at gøre”. 

Der sigtes til forslagets § 24 om ministerbetjening. Denne regel var alle medlemmer af kommissionen enige om. Og reglen undtager ikke – som artiklen kunne give indtryk af – alt, hvad der har med ministerbetjening at gøre fra aktindsigt. Tværtimod er der to regler – §§ 28 og 29 – som sikrer indsigt i faktuelle oplysninger og interne faglige vurderinger i blandt andet ministerbetjeningsdokumenter.

Forslagets § 29 indeholder en modifikation, der går ud på, at den særlige adgang til aktindsigt i interne faglige vurderinger ikke gælder, hvis vurderingerne findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning - et begreb som er meget snævrere end begrebet ministerbetjening. Denne indskrænkning i retten til at se interne faglige vurderinger var der uenighed om i kommissionen, idet et flertal stod bag bestemmelsen, mens et mindretal var imod.

Artiklen fremstår dermed som vildledende, idet den forbigår, at der var enighed i kommissionen om den foreslåede regel om ministerbetjening, og den giver et fejlagtigt indtryk af ministerbetjeningsreglens rækkevidde.  

Med venlig hilsen
Hans Gammeltoft-Hansen
formand for Offentlighedskommissionen

Svar:

Det er beklageligt, at vi i beskrivelsen af det kompleks, der er knyttet til forslagets bestemmelser om udelukkelse af aktindsigt i ministerbetjeningen, fejlagtigt har afkortet beskrivelsen til alene at være § 24. Det samlede kompleks er bredere end blot § 24, og der var i kommissionen ikke enighed om det samlede kompleks, selv om der isoleret set var enighed om § 24. Den citerede udtalelse fra formanden for Djøfs offentlige chefer er naturligvis faldet på baggrund af kendskabet til hele kommissionens forslag og ikke baseret på grundlag af den afkortede beskrivelse.

Stig Nielsen
Redaktør

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Erhvervsministeriets Departement
Job
Dommerudnævnelsesrådet
Job
Roskilde Handelsskole
Job
Økonomistyrelsen
Job
Social- og Boligstyrelsen
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet