Har du talt med dine medarbejdere i denne uge?

14-12-2010
2 min.

Kommentar.

Det er en udfordring at have en chefstilling i den offentlige sektor i øjeblikket.

Ledelsesområderne bliver stadigt større – nogle kontorchefer i f.eks. styrelserne har 100 ansatte eller mere under sig. Det er blandt andet et resultat af Finansministeriets stramme styring af, hvor mange kontorchefstillinger den enkelte arbejdsplads må oprette. 

Større krav om kontrol og dokumentation af arbejdet i en tiltagende nul-fejlskultur – og pressens konstante bevågenhed – gør, at døgnet ofte har alt for få timer, hvis man er chef eller leder.

Djøf hører ofte fra de chefer, vi er i kontakt med, at det er svært at få tid og plads til kerneopgaven i det at have en chefstilling: Nemlig at arbejde strategisk og at motivere, støtte og opmuntre medarbejderne til at trives og udvikle sig – alt sammen til gavn for den effektive opgaveløsning.

Vi ved, at djøfere i den offentlige sektor, som vælger et job med ledelse, typisk udnævnes i deres første chefjob, når de er i 30’erne eller i 40’erne. Udnævnelsen falder dermed for langt de flestes chefers vedkommende sammen med den livsfase, hvor man har familie, mindre børn osv. med de glæder og det ansvar, det indebærer.

Djøf vil gerne sikre, at det også i årene fremover bliver muligt at rekruttere kvalificerede chef-emner til den offentlige sektor.

Djøfs  taskforce-rapport fra 2008 om køn og ledelse viser bl.a., at hensynet til familielivet er en betydelig årsag til, at såvel mænd som især kvinder udskyder en lederkarriere. Og at mange ledere uanset køn ser det som en stor udfordring at opretholde en balance mellem arbejds- og privatliv.

Informationsteknologien har gjort også chef-arbejdet særdeles fleksibelt – men desværre også grænseløst. Og mange arbejdspladser forventer særligt af cheferne, at de er on-line næsten konstant.Offentlige chefer i Djøf vil gerne tale med arbejdsgiverne om, hvordan man helt generelt kan forbedre arbejdsvilkårene for chefer og ledere i det offentlige.

For eksempel rejser vi ved de kommende overenskomstforhandlinger krav om at få formuleret et kodeks, som skal sikre en rimelig balance mellem chefernes arbejde og deres privatliv.

Kravet skal fremme en god dialog med arbejdsgiverne om, hvilke arbejdsvilkår cheferne bydes – og målet er at sikre, at også cheferne kan trives og udvikle sig i jobbet og i privatlivet og forblive hele - og glade - mennesker og chefer.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.