Men det lysner forude. Undersøgelsen viser, at virksomhederne i finanssektoren ganske vist i øjeblikket har relativt let ved at rekruttere og fastholde den ønskede typer medarbejdere. Men på sigt forventer de samme virksomheder, at det bliver sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere – især specialister.