Vi er dobbelt så længe på pension

19-10-2010
2 min.

Danskernes levealder stiger. Hvad betyder det for samfundets økonomi? Og for din økonomi? Vi spørger Velfærdskommissionens formand, tidligere overvismand, professor, lic.oecon. Torben M. Andersen.

Hvad betyder det for samfundet?

”Først og fremmest er det meget positivt. Det er et fremskridt. Men vi taler mest om de afledte effekter. Det er, at balancen forskubbes mellem de år, vi bidrager til velfærdssamfundet, og de år, vi trækker på det – for vi trækker os jo samtidig også tidligere tilbage end før. Sat firkantet op: Den gennemsnitlige dansker kan i dag regne med at være på pension i cirka 20 år. For 35 år siden var det ti år.”

Hvad betyder det for den enkelte, at der skal finansieres mindst 20 års pension?

”Den gruppe, som kun har folkepensionen, udgør i dag stadigvæk cirka en fjerdedel af danskerne. De får en markant lav levestandard – medmindre man politisk går ind og siger, at det er uacceptabelt. Heldigvis har vi fået arbejdsmarkedspensionerne. Hvis der ikke var kommet gang i arbejdsmarkedspensionerne i slutningen af 80’erne og begyndelsen af 90’erne for de store, brede grupper, ville det være fuldstændigt katastrofalt.”

Men har djøfere, hvis pensionskasse, JØP, blev stiftet helt tilbage i 1967, og som typisk har indbetalt til pension igennem et helt arbejdsliv, også et problem med den stigende levealder?

”Ja. De livslange ydelser, som en pensionskasse udbetaler, er beregnet ud fra gennemsnitsbetragtninger over medlemmernes forventede levetid. Når man finder ud af, at folk lever længere, så er man som pensionskasse – hårdt trukket op – nødt til at sige til sine medlemmer: ’Tillykke, I lever længere. Hvad vil I: Have mindre i pension til sin tid eller indbetale noget mere nu’.”

Men betyder de par år længere i gennemsnit virkelig så meget?

”Ja. Hvis du tager en given opsparet sum, som man har regnet med skal deles ud over 15-16 år, og nu er det pludselig 18 eller 19 år, så betyder det temmelig meget for det beløb, kassen kan udbetale. Der er tale om en reel afvejning.”

Hvad sker der, hvis det ikke kan lade sig gøre at hæve pensionsbidragene?

”Så må pensionskassen dels fortælle sine medlemmer, hvad det betyder for deres pension: ’I lever længere, derfor vil I få mindre i pension’. Dels må den enkelte gøre op med sig selv, om det så er acceptabelt, eller om man vil ud og supplere på anden vis. Om man vil det afhænger blandt andet af, om man har anden opsparing, fx i hus, og af den forventning, man har til sin levestandard i sin alderdom.”

Hvordan skal man i givet fald supplere?

”Helt generelt mener jeg, at folk i deres frie opsparing i for lille omfang bruger produkter, som giver livsvarige ydelser – det vil sige, hvor man forsikrer sig mod lang levetid. Det lyder bagvendt, fordi man normalt forsikrer sig mod noget dårligt som brand og vandskade. En livrente – som blandt andet arbejdsmarkedspensionsordningerne er bygget op om – er en forsikring mod at blive en fattig pensionist, selvom man lever længe.”

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.