OK11: AC-lønsystemet kommer i spil

24.3.2010

af

Ny løn er gammeldags. Finansministeriet vil gå til bordet med et mål om, at en større del af djøfernes løn skal ud som individuel løn: De kendte tillæg, bortset fra rådighedstillægget, skal væk og alt ud over basislønnen forhandles lokalt

Et nyt eller et ændret lønsystem for statens fuldmægtige og konsulenter kan blive et af temaerne ved næste forårs ok-forhandlinger – hvis DJØF bider på.

For Finansministeriet mener, at lønsystemerne skal forenkles. Det kan man læse i dén afbureaukratiseringsplan med 30 initiativer til at luge ud i overflødige regler og procedurer i statens interne administration, som regeringen lagde frem i januar.

I initiativ 16 – om forenkling af overenskomster og aftaler – står der bl.a., at man ved OK:11 skal undersøge, om man kan forenkle lønsystemerne ved at reducere omfanget af tillægstyper.

Bag afbureaukratiseringsplanen ligger en diger rapport fra konsulentfirmaet Ernst og Young, som Finansministeriet har sendt i byen for at interviewe flere end 70 økonomi- og personalefolk i 37 forskellige statsinstitutioner. Og der bliver ikke lagt fingre imellem, når det gælder statens lønsystemer, herunder djøfernes: Der er for mange typer tillæg. Forhandlingen af tillæg er ressourcekrævende og kompliceres af tekniske diskussioner om tillægstyper. Der burde kunne laves et enklere system med kun én type tillæg, Djøfernes rådighedstillæg er en formalitet og burde kunne konverteres til almindelig løn.

Lisbeth Lollike – direktør for Personalestyrelsen og ansvarlig for statens overenskomstforhandlinger – bekræfter, at forenkling af lønsystemet vil blive et tema fra arbejdsgiverside ved OK:11.

I skriver eksplicit, at I vil se på, om I kan få reduceret omfanget af tillægstyper?

”Ja. Vi hører fra institutionerne, at de gerne vil have en forenkling af hele tillægsstrukturen. Hvorfor skal man egentlig dele det op i kvalifikations- og funktionstillæg, engangsvederlag, midlertidige tillæg og faste tillæg? Kunne man ikke bare slå det hele sammen, spørger de. Det vil vi meget gerne se på, men det væsentligste for os er, at en større andel af lønnen kommer ud lokalt.”

Et af forslagene til forenkling i Ernst & Youngs rapport er at gøre djøfernes rådighedsstillæg til en fast del af lønnen – vil I også se på det?

”Det ligger ikke lige for. Vi har reduceret rådighedsforpligtelsen ved den forrige ok-forhandling, og det er vigtigt for os at bevare det, dér er tilbage af den. Vi har brug for, at der forbliver noget fleksibilitet omkring djøfernes arbejdstid. Så konstruktionen med et rådighedstillæg har vi ikke tanker om at ændre på.”

Hvordan skal et lønsystem, hvor de andre tillæg er slået sammen, se ud?

”Den model, vi gerne vil arbejde videre med, er, at man stadig har basislønnen, og så kan man lokalt give tillæg oveni den faste løn. Kort sagt: Der er en basisløn, og så er resten af løndannelsen lagt ud, hvor man lokalt har frie rammer til at finde ud af hvilke tillæg, man vil have, og som passer til institutionen. De variable løndele er for små i dag, og det er også dét, vi hører i Ernst & Youngs rapport.

Vi vil gerne have, at institutionerne arbejder med lønpolitik og har nogle ordentlige processer omkring forhandling af tillæg. Dét, de siger til os, er, at så skal I sørge for, at det hele ikke bliver aftalt centralt. Som en af mine direktørkolleger sagde det på en konference: ’De centralt aftalte lønstigninger har i bedste fald ingen effekt på medarbejdernes præstationer og motivation, fordi de ikke afspejler ledelsesmæssig anerkendelse. I værste fald skaber de centrale lønstigninger ubalance i de lokalt opbyggede lønrelationer’.”

Skal der et helt nyt AC-lønsystem til?

”Det kunne bestemt være spændende at drøfte med personaleorganisationerne. Da vi lavede ny løn i staten i 1996, havde begge sider en ambition om, at de lokale løndele skulle blive større. Det er ikke sket. De har udgjort 7,5 procent i de sidste ti år.

Det er lidt paradoksalt, at vi i den offentlige sektor, hvor vi har ordnede forhold og tillidsrepræsentanter overalt, ikke tør lægge nær så meget ud til lokal forhandling, som de tør i den private sektor. Så det er spændende at drøfte, hvordan vi kan tænke i ændring af lønsystemet og få sat et lidt mere individuelt præg på lønnen.”

Skal det stadigvæk være tillidsrepræsentanten, der skal forhandle tillæg?

”Den vej, vi jo gerne vil gå, er, at forhandlingen sker direkte mellem den enkelte chef og medarbejder. Det kører der forsøg med, og det bliver mere udbredt, at man gør det på den måde. Jeg tror, det giver en mere reel dialog mellem chef og medarbejder. Og jeg tror, at det virker gammeldags på de unge, at de ikke selv må forhandle om deres egne løntillæg.”

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Djøf
Frist 4. mar. 2024
Job
Børne- og Undervisningsministeriet
Job
Finanstilsynet
Job
Finanstilsynet
Job
Hjørring Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet