Gang i 10'ere

10.3.2010

af

Læserbrev fra Henrik Herløv Lund, Kai Vangskjær og Ole Thorbek, økonomer.

Løsning af statsunderskud og arbejdsløshed går hånd i hånd. Kan vi øge beskæftigelsen, vil det også reducere statsunderskuddet. VK–regeringens forsøg på at ”forbruge os ud” af krisen gennem skattelettelser har været ineffektive pga. høj opsparing.

I stedet skal offentlige investeringer og offentlig beskæftigelse øges for omkring 45 mia. kr., hvilket tilsammen kan give en reduktion af ledigheden på mellem 50.- og 60.000 personer. Endvidere bør en betydelig del af VKO ´s skattelettelser tilbageføres. De skattelettelser, der gives, prioriteres til lavere indkomster med en højere forbrugskvote. Endelig kan også en selektiv erhvervspolitik bidrage til vækst og beskæftigelse. Og samtidig skal Danmark i EU virke for en fortsat og koordineret vækstpolitik.

En anden stor udfordring er vækst. Væksten er i det seneste årti faldet stærkt. Nyliberale økonomer peger på arbejdskraftmangel. Men hovedproblemet er, at produktivitetsstilvæksten er faldet voldsomt, fordi investeringerne i ny teknologi har haltet bagefter. VK–regeringens forkælelse af den private sektor blev en sovepude og bør ophøre.

Herudover skal der gennemføres en selektiv forsknings- og erhvervspolitik, der kombinerer efterspørgselspolitik med et samarbejde mellem forskningen (staten) og virksomhederne.  Endvidere skal arbejdskraftens bidrag til øget produktivitet og vækst udbygges gennem en anderledes slagkraftig uddannelsespolitik. Endelig kan arbejdsmarkedet tilføres et øget arbejdsudbud gennem bedre fastholdelse, reduceret udstødning og bedre integration af indvandrere og efterkommere.

Men vækst gennem øget produktivitet vil være jobløst. Derfor skal den gennem væksten forøgede velstand investeres i jobskabelse og øget beskæftigelse udover, nedbringelse af statsunderskuddet.

Der skal skabes jobs indenfor miljø-, energi- og klima og beskæftigelsen skal øges gennem nye offentlige investeringer og fornyelse af velfærdsydelserne.

Afskaffelse af efterlønnen vil kun flytte efterlønsmodtagerne over i arbejdsløshedskøen og øge statsunderskuddet. Og dagpengeforringelser vil ikke skabe flere jobs.

Statsunderskuddet skal også reduceres gennem, at skattelettelserne til de rige må tilbageføres og skattestoppet stilles i bero.

Formueskatten genindføres og afkast af opsparing og fast ejendom beskattes mere. Endelig bør selskabsskatteprocenten hæves samtidig med, at der i øget udstrækning gives fradrag for dokumenterede investeringer. Og ikke mindst beskatningen af finansielle institutioner skal skærpes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Djøf
Frist 4. mar. 2024
Job
Børne- og Undervisningsministeriet
Job
Finanstilsynet
Job
Finanstilsynet
Job
Hjørring Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet