Vi bliver aldrig arbejdsløse

23-06-2009
1 min.

SKATs særlige afdeling for økonomisk kriminalitet koordineres fra hovedkvarteret på Østerbro. Her er der både udsigt til Øresund og til et stigende antal sager om alt fra bandekriminalitet til internationale momskarruseller.

”Danskerne er jo generelt et kreativt folkefærd. Men vi er måske også blevet bedre til at opdage fiduserne,” siger Susanne Reinholdt, kontorchef i ØkoKrims koordineringsenhed, der holder til i SKATs lokaler ved Nordhavn på Østerbro.

ØkoKrim har i øjeblikket godt 200 sager liggende hos politiet, mens endnu 50 sager er i pipelinen. Sager, der typisk er ’af betydeligt omfang’, eller som handler om ’særegne forretningsmetoder’.

I ØkoKrims indsatsplan for 2009 har man ud fra en risikovurdering blandt andet udstukket fire særlige indsatsområder: Bander, brug af udenlandske kreditkort, momskarruseller og handel med pantebreve og ejendomme til opskruede værdier. ØkoKrims ansatte indgår ofte i taskforces, hvor både politiet og anklagemyndigheden er med fra starten.

”Det er ressourcebesparende og giver en bedre sagstilskæring,” siger Susanne Reinholdt.

Som kontorchef i koordineringsenheden er Susanne Reinholdt med til at styre trafikken af sager mellem de i alt syv ’lokaliteter’, der er fordelt rundt omkring i landets fem regioner.

Koordineringsenheden i København er desuden første stoppested for sager, der handler om grænseoverskridende økonomisk kriminalitet. En type sager, der med internettet har fået friere rammer og bedre vækstbetingelser:

”Vi bliver aldrig arbejdsløse. Der vil altid være økonomisk kriminalitet, og det bliver mere og mere finurligt og grænseoverskridende. Fx bliver det mere og mere almindeligt at bruge skattely,” siger Susanne Reinholdt.

Fokus på sikkerhed

Af de fire indsatsområder, som ØkoKrim har prioriteret i år, er det særligt banderne – og den såkaldte Al Capone-metode – der har fået mediernes bevågenhed.”Overordnet betyder det for SKAT, at vi skal have fokus på sikkerheden for vores medarbejdere,” siger Susanne Reinholdt.

Hos ØkoKrim har man blandt andet indført særlige procedurer for medarbejderne, hvis de føler sig truede eller på anden vis utrygge.

”I relation til rockerne har vi dog ikke haft nogen specielle episoder. Der har været ganske få sager, hvor folk har følt sig utrygge,” siger Susanne Reinholdt.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.