Styrke global koordinering

08-06-2009
2 min.

Tania Schimmell er en af mange medarbejdere med nye opgaver i det nye Udenrigsministerium. Hun skal sidde i Center for Global Sikkerhed; en af strukturomlægningens store nyheder.

Center for Global Sikkerhed er en af de største nyskabelser i Udenrigsministeriets nye struktur. Centeret, der forener alle sagsområder inden for den ændrede globale sikkerhedssituation, samler op til 25 medarbejdere fra fire tidligere kontorer, og Tania Schimmell er én af dem. Hun skal som noget af det første udarbejde en ny strategi for, hvordan Danmark kan styrke samtænkningen mellem sikkerheds- og udviklingspolitikken

”Mine nye kolleger i centeret er faktisk de samme, som jeg tidligere har arbejdet sammen med. Men hvor jeg før tog telefonen og ringede, kommer vi nu til at sidde dør om dør. Selvom jeg synes, at vi gjorde det rigtig godt før, vil den nye struktur kunne styrke vores samarbejde og gøre koordineringen endnu bedre,” siger Tania Schimmell, kandidat i forvaltning og international udvikling fra 1998. Efter en udstationering ved FN i Guyana kom hun til Udenrigsministeriet i 2001, hvor hun har arbejdet på bl.a. ambassaden i Paris og med skrøbelige stater og konfliktforebyggelse i Udviklingspolitisk Kontor, som nu afgiver området til Centeret for Global Sikkerhed.

Ændring af virksomhedskultur

”En af de overordnede idéer bag centeret hviler på Whole Of Government-tanken om at styrke koordineringen de steder i verden, hvor man har mange forskellige indsatser i samme område. Det er indsatsen i Afghanistan et godt eksempel på. Derfor er et af målene med centeret at koordinere opgaverne inden for fx forsvar, udenrigspolitikken, udviklingsbistanden, de humanitære indsatser, politiets indsats og opnå stor synergi i den samlede indsats ude i verden. Samtidig skal vi arbejde for mere samtænkte indsatser gennem organisationer som FN og EU, som er vigtige aktører i skrøbelige stater,” forklarer Tania Schimmell.

Det nye center bliver delt i et sikkerhedspolitisk- og et stabiliseringskontor. En første opgave bliver at lave en bruttoliste over alle opgaver og sagsgange for at se, hvilke opgaver centeret skal varetage, og hvor man kan effektivisere.”Og her bliver prioritering vigtig, for ambitionerne er store, uden at der er tilført ekstra ressourcer,” siger Tania Schimmell, som ser frem til både omstruktureringen og den holdningsændring, den nye struktur skal bane vejen for. 

”Man kan flytte nok så meget på de fysiske rammer, men det er den fælles ændring af virksomhedskulturen, der reelt skaber forandring,” slutter hun.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.