En dag i politikudviklingens tegn

08-06-2009
6 min.

Hverdagen for politikudviklere i centraladministrationen, i politiske organisationer og private virksomheder er dybt forskellig, alligevel arbejder mange med samme udfordringer og mod samme mål.

”Det er et problem i dag, at vi som politikudviklere sidder i hver vores silo og udtænker politiske løsninger, mens de brugere, som vi laver politik for, er helt ligeglade med siloerne, men samtidig efterspørger mere sammenhæng i de politiske løsninger. Der er et klart behov for, at vi, hvor end vi sidder, bliver bedre til at tænke på tværs af systemer og finder nogle fælles metoder og redskaber,” siger Stinne Henriksen, der er kontorchef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hun er én af 15 djøfere, der denne formiddag har taget turen til Hotel Hesselet i Nyborg for at bruge et par dage på at finde ud af, hvilke fælles metoder og arbejdsvilkår der binder politikudviklere fra centraladministration over private virksomheder til faglige organisationer sammen, og hvordan man som gruppe kan definere et fælles fagligt arbejdsfelt.

Savner bedre redskaber

Dagen er skudt i gang i hotellets bløde sofaarrangement, hvor salonkonceptet med tunge lænestole og ditto faglige diskussioner kan komme til sin ret, mens forårssolen strømmer ind ad vinduerne, der giver fuldt udsyn over Storebælt og Sjælland i det fjerne. Rundt i sofarækken tager deltagerne ordet én efter én og forklarer, hvorfor de er her. Nogle er fra Slotsholmen, andre fra faglige organisationer og brancheforeninger og endnu andre fra ngo-verdenen, men alle savner de bedre redskaber til at gøre det, de er ansat til, og som de alle har til fælles: Nemlig det at udtænke og formulere politisk holdbare løsninger i en konstant foranderlig og ofte fortravlet hverdag.

”Måske varetager vi forskellige politiske holdninger afhængigt af, om vi sidder i centraladministrationen, i en politisk organisation eller en privat organisation,” siger Jacob Bjerregaard, der er politisk konsulent i HK, og fortsætter: ”Men præmisserne for vores arbejde som politikudviklere er de samme. Vi skal både formulere langsigtet politik i forhold til fremtidens store udfordringer og samtidig hurtigt kunne levere politiske ad hoc-løsninger, når der opstår akutte problemer i samfundet,” siger han og sender ordet videre til de andre deltagere. Runden afsluttes af Steen Svendsen, der er den ene af to initiativtagere til Salon Politikudvikling.

”I er jo med i lidt af et fagligt eksperiment her på Hotel Hesselet. I Public Futures (fremtidsforskere med speciale i politik, samfunds-og markedsudvikling, red.) tror vi nemlig, at der findes et udækket behov for at definere et nyt fælles arbejdsfelt for landets forskellige politikudviklere. I arbejder måske nok med meget forskellige dagsordener, men står til gengæld alle over for den samme omverden og samme ukendte fremtid. På denne to-dages salon håber vi, at vi sammen kan få sat ord på, hvad det er, I har til fælles, og begynde at formulere et selvstændigt arbejdsfelt med nye redskaber og metoder for fremtidens politikudviklere,” siger Steen Svendsen.

Ikke tid til refleksion

En powerpoint-projektor viser, at eftermiddagens program vil handle om, hvordan politikudvikling foregår, og hvad de nye tendenser viser for fremtidens politiske dagsordener.

”I kan sikkert genkende den her model, der beskriver, at politikudvikling kan foregå på tre forskellige niveauer,” indleder Steen Svendsen og peger på modellen på lærredet, der viser politikudviklingens typiske tre niveauer: Den langsigtede, som har fokus på de store udviklingstiltag i samfundet, den mellemlangsigtede, der handler om driften, og så den kortsigtede politikudvikling, som ofte foregår på baggrund af akutte kriser. Rundt omkring bordet bliver der nikket og en af deltagerne, Cliff Kaltoft, sekretariatsleder i Landsforeningen af VæreSteder, siger:

”Den kortsigtede politikudvikling fylder mere og mere. Nogle gange kan medierne den ene dag fortælle historien om en borger, der er kommet i klemme med et konkret problem, og dagen efter ringer journalisterne, og så skal vi være klar med en udmelding om et løsningsforslag. Det giver stress og ikke rum til gennemtænkte politiske løsninger.”

Andre omkring bordet giver ham ret. Flere giver udtryk for, at de som politikudviklere savner tid til refleksion, så det bliver de gode argumenter, der danner baggrund for de løsninger, de formulerer, og ikke enkeltsager kørt frem i medierne. Samtidig mangler der konkrete redskaber, som tager højde for det tidspres, som mange politiske tiltag bliver til under, og som sikrer, at de akutte tiltag ikke bliver uigennemtænkte politiske hovsaløsninger.

Fremtidens udfordringer

Efter en pause slukkes lyset, og den britiske politiske toprådgiver Geoff Mulgan toner frem på lærredet i en videokommentar til salonen. Han er tidligere chefrådgiver for Tony Blair og nuværende rådgiver for Australiens premierminister Kevin Rudd, og han fortæller om det, han oplever som fremtidens udfordringer for politikudviklere.

I Storbritannien presser den økonomiske krise så meget lige nu, at Geoff Mulgan sammenligner politikudviklernes arbejdsvilkår med dem, man oplever i krigstider, altså under højeste alarmberedskab. Det kræver konstant nytænkning i de politiske løsninger, og derfor bør politikudviklere hele tiden bestræbe sig på at hæve sig op over silotænkningen og kigge på tværs af ikke bare organisationer, men også landegrænser.Kit Lykketoft overtager scenen. Hun er projektleder i MindLab, som er en tværministeriel enhed mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet, der udvikler innovative offentlige services og nye metoder til politikudvikling. Hun fortæller om MindLabs metoder, og om hvor det især er, at politikudviklere i dag har brug for at tænke nyt.

”Vi arbejder med såkaldt brugerdreven innovation, som blandt andet handler om at inddrage borgerne og virksomhederne tidligere i politikudviklingsfasen gennem forskellige kvalitative metoder. Når slutbrugerne kommer tidligt ind kan man blandt andet løbende teste sine politiske ideer, og på den måde kan man sikre, at det, man ender med at implementere, i højere grad får den tilsigtede virkning,” siger Kit Lykketoft, men fortæller, at netop det med tidlig brugerinddragelse kan være svært for mange politikudviklere, som er bange for at løfte sløret for nogle ikke helt gennemtænkte politiske tiltag. Det kræver en ny måde at tænke politikformulering på, og den arbejder MindLab på at bidrage til.

Helikopterperspektiv

Steen Svendsen afrunder eftermiddagen med at gennemgå forskellige metoder, der kan gøre det lettere for politikudviklere at tolke og præge samfundsudviklingen på fem eller ti års sigt, og på den måde blive bedre til at formulere fremtidssikrede politiske tiltag i dag.

”Jeg synes, det har været inspirerende at møde folk, som godt nok arbejder med andre problemstillinger end jeg, men som har samme udfordringer med at udvikle politiske tiltag i det daglige,” siger Katrine Ring Andreasen, da eftermiddagens formelle program er færdigt. Hun er kontorchef i Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvor hun arbejder med at skabe administrative lettelser for danske virksomheder.

”Vi har i departementet stort fokus på at være fremsynede i vores arbejde. Men i det daglige har vi ofte for travlt til at hæve os op i det helikopterperspektiv, der skal til for virkelig at tænke langsigtet. Derfor har det været givtigt at komme her og fordybe sig og mødes med andre for at sætte ord på nogle nye metoder og redskaber. Måske kan vi på den måde være med til at skabe en ny tiltrængt disciplin for gruppen af politikudviklere,” siger Katrine Ring Andreasen.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.