Afbureaukratisering

08-06-2009
2 min.

Troen på, at mere styring er lig med bedre styring, har spillet fallit, siger Henrik Hjortdal, projektleder på vidennetværket ’Forum for fremtidens offentlige ledelse og styring’ på CBS.

Hvorfor er vi, populært sagt, endt i den her situation?

”Fordi vi har haft en tyrkertro på, at mere styring er lig med bedre styring. For at få gang i fornyelsen af det offentlige satte vi kontraktstyring, markedsstyring og kvalitetsmålinger i gang. Men vi er nået til et punkt, hvor det nyttige er blevet skadeligt. Det er ligesom medicin: Rigtig dosis er sygdomsbekæmpende. For høj dosis eller forkert medicin kan være livsfarlig. Finansministeriet er simpelthen ikke stoppet op og har revurderet hele administrationspolitikken.”

Regeringens kvalitetsreform indeholder en række initiativer til afbureaukratisering, hvor både ressortministerier og kommuner skal se kritisk på regler og styring af de offentlige serviceinstitutioner. Hvorfor sker der så tilsyneladende ikke noget?

”Fordi afbureaukratisering ikke lykkes som en teknisk-bureaukratisk øvelse. Det drejer sig om en meget mere dybtgående ændring i vores tænkning om ledelse og styring. Det moderne internet-samfund kræver en helt anden og bedre ledelse og en langt mere meningsfuld styring. Det drejer sig om, at de styrende i samfundet kender deres grænser og ikke tror, de kan fjernstyre de offenligt ansatte. De kræver ledelse – og god ledelse. Og Folketing og ministerier risikerer at ødelægge den ledelse – godt hjulpet af enkeltsagsfokuserede medier – gennem mangfoldige adhoc indgreb og gennem kolossale måle- og styresystemer, som begrænser ledelsesmuligheden. Vi har brug for en kulturrevolution og en styringsreform, der understøtter den.”

Hvad skal der ifølge ’Forum for fremtidens offentlige ledelse og styring’ til?

”Vi i Danmarks offentlige sektor er blandt dem i verden, der er længst fremme i udviklingen. Vi kan lære noget af andre, men er grundlæggende nødt til selv at opfinde løsningen. Og det kan ikke gøres ved et forskerskrivebord eller i et lønkammer i centraladministrationen. Vi skal have en dialog mellem forskere, praktikere og beslutningstagere. Det er dét, vores forum handler om. Og når vi skal så skal drøfte og udvikle løsningen, skal vi systematisk eksperimentere os frem. Vi skal gennem forsøg finde nye styringsformer. Vi kan faktisk lære af New Public Managements gennembrud i 80’erne. Det skete i vid udstrækning gennem forsøg på fx undervisnings- og socialområdet, forsøg med institutionsbloktilskud og så videre.”

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.