Fyret!

26-05-2009
3 min.

Kommentar.

At tage afsked med ledere og medarbejdere er ikke blot at tilpasse sig de givne markedsforhold, det er også første skridt i at promovere virksomheden på en måde, der gør det let eller eventuelt svært at tiltrække nye gode medarbejdere på et senere tidspunkt.

Det sidste er der desværre en del virksomheder, der ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på. Det siges om et samfund, at det er i behandlingen af samfundets svageste, at samfundet viser sin rette sjæl - på samme måde med organisationer.

"Vi skal hermed meddele dem, at vi fra ... ikke mere kan gøre brug af deres arbejdskraft. De skal derfor fratræde deres stilling pr. ... I perioden frem til fratrædelsen osv."

Det giver alt for mange ubesvarede spørgsmål: Hvorfor mig? Har jeg da ikke altid været den, der tilbød at give et ekstra nap med, når der var behov osv. Alle disse tanker flyver gennem hovedet, og svaret ender med at blive: Det er chefen, eller hvem der nu er underskriver, der ikke kan lide mig. Giver det mig mulighed for at komme videre med mit liv på en ordentlig måde? Nemlig ved at lære af denne situation?

Formålet med at fyre medarbejdere i den nuværende situation er:

  • At tilpasse virksomheden til markedssituationen på kort sigt.
  • At sørge for, at virksomheden gennem denne proces får et image, hvor den sociale ansvarlighed kan ses - og at virksomheden derigennem får let ved at rekruttere nye medarbejdere, når opsvinget kommer. Vi skal være opmærksomme på, at der er ingen, der har talt om, at opsvinget kommer - uenigheden er alene omkring, hvornår det kommer.
  • At virksomheden er med til at sørge for, at medarbejdere, der måtte fratræde, får maksimal mulighed for at komme videre på en god måde med deres eget liv - både personligt og i den sociale sammenhæng de er i.

Det er desværre af og til sådan, at nogle virksomheder 'kun' tror, at fyringer har til formål at tilpasse virksomheden til markedssituationen - det er en skam for virksomheden og for medarbejderne.

Hvordan kan det gøres, hvis medarbejderne skal have en forståelse for, at virksomheden bliver nødt til at opsige mig, og at jeg samtidig skal have en forståelse for den situation?

Planen kunne være:

  • Der skal udarbejdes værdier for 'Hvad forstås ved en god leder/medarbejder'?

Virksomheden kunne fx have følgende værdier:

Loyal: Du skal tale pænt om virksomheden uden for matriklen.

Udviklingsorienteret: Du skal være villig til hele tiden at være på forkant med udviklingen gennem deltagelse i kurser, sidemandsoplæring osv.God kollega: Du skal være villig til at hjælpe dine kolleger, når de har problemer.

Påpasselig: Du skal sørge for, at de fejl, der kan undgås ved at planlægge og vise omtanke, de undgås.

  • Herefter føres der samtaler med alle medarbejdere i de afdelinger, der er berørt af fyringer. De medarbejdere, der skal fyres, skal lederen give en forståelse for, i hvilken udstrækning de har levet op til organisationens værdier.

Herefter er der en samtale med erhvervspsykologen, der først og fremmest taler med den fyrede omkring: 'Hvordan tænker du dig at komme videre med dit liv'? Det er muligt, at denne samtale skal følges op med flere.

  • Medarbejdere, der skal fortsætte i deres job, får en samtale med leder - tillidsmand omkring emnet:

'Hvad er begrundelsen for, at vi har valgt, at du skal fortsætte, og hvilke forventninger har vi til dig i relation hertil'?

Den tilsvarende samtale med psykologen centreret omkring: 'Hvordan tænker du dig, det vil være at være to grupper på arbejdspladsen - nemlig en gruppe af fyrede og en gruppe af ikke fyrede medarbejdere - og hvordan har du tænkt dig at hjælpe dine fyrede kolleger gennem denne krise'?

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.