Problemet: Stor arbejdsmængde og tidspres

12-03-2009
1 min.

Arbejdstilsynet på stikprøvebesøg i Bygnings- og Universitetsstyrelsen: Hold øje med arbejdsmængde og tidspres, men I får alligevel en grøn smiley.

Et godt tip ved uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet: Byd på kaffe og få imens trommet nogle folk sammen til at tage en snak med tilsynsfolkene, også selv om alle slet ikke har tid den dag. For ellers kommer de igen - og så bliver det på et såkaldt anmeldt besøg, hvor der bliver gået grundigere til værks.

Da tilsynet sidste forår pludselig stod i Universitets- og Bygningsstyrelsen på et stikprøvebesøg, sad de midt i lønforhandlinger, og hverken tillidsrepræsentanter eller personaleafdeling havde tid til at snakke med dem. Så de gik igen - og kom tilbage, førte tilsyn og afleverede en såkaldt 'vejledning om håndtering af stor arbejdsmængde og arbejdspres' - en lille sag på en god sides penge. Det er ikke en sanktion, og styrelsen har en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Tilsynets besøg faldt midt i en intern organisationsændring, og DJØF-tillidsrepræsentant Camilla Badse husker, at hun var med til at udvælge nogle af de mest berørte kolleger til de fokusgruppesamtaler, tilsynet holdt.

"Det gav selvfølgelig et billede af ekstra travlhed og stress. Men det er ingen hemmelighed, at vi generelt har travlt. Vi har også ministerbetjening her i huset, det er et grundvilkår for os. Derfor har vi også en stresspolitik, og vi arbejder løbende med det i SU," siger hun.

"Vi havde en god dialog med Arbejdstilsynet, og den tilbagemelding, vi fik, var, at vi ikke havde specielle problemer, men at vi er en travl styrelse, og derfor er arbejdsmængde og tidspres altid et opmærksomhedspunkt," forklarer administrationschef Pernille Ulrich.

Bedre fordeling af opgaverne

Lige nu er de i gang med en ny, mindre organisationsændring, som gerne skulle lette fordelingen af arbejdsopgaver mellem kontorerne på visse områder.

"Det betyder forhåbentligt, at der er nogle kolleger, som bliver mindre belastede end hidtil," siger Camilla Badse.

Pernille Ulrich sidder med en ny APV, arbejdspladsvurdering, færdiggjort kort før jul.

"Den er grundlæggende positiv. Resultaterne indikere ikke, at vi skulle have særlige stressproblemer, men understøtter, at vi fortsat skal holde fokus på trivsel og arbejdsglæde."

Camilla Badse er enig i, at APV´en viser, at folk er glade for deres arbejde og kolleger. Men hun studser alligevel over, at ikke mindre end 44 procent havde svaret, at de helt eller delvist har følt sig udkørte inden for de sidste 14 dage.

"Det, synes jeg, er højt."


Fakta

  • Alle virksomheder i Danmark skal screenes inden udgangen af 2011. En screening kan føre til et efterfølgende, mere grundigt besøg.
  • Arbejdstilsynet har siden april 2007 tildelt tre ud af tre særligt grundigt undersøgte departementer en næse for 'stor arbejdsmængde og tidspres'.
  • Ét departement - Integrationsministeriet - fik et påbud for arbejdsmængden og tidspresset i deres IT-udviklingsenhed og IT-driftsenhed.
  • De to andre - Miljøministeriets departement og det daværende Trafik- og Energiministeriums departement - fik hver en lidt mildere næse i form af en såkaldt 'afgørelse om psykisk arbejdsmiljø' grundet stor arbejdsmængde og tidspres.
  • Alle tre sager er afsluttet fra Arbejdstilsynets side efter, at de tre har givet tilsynet et tilfredsstillende svar på, hvordan de håndterer problemet.

Se DJØF Bladet nr. 2 og 3 - klik på linket til højre.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.