Flere ministerier kan vente besøg

12-03-2009
2 min.

Arbejdstilsynet mangler stadig at screene et par departementer og en lille snes styrelser inden 2011. Men de kan også godt komme igen, selv om de allerede har været der én gang.

Stor arbejdsmængde og tidspres. Det er en af de risikofaktorer, som Arbejdstilsynet i de senere år har haft særlig fokus på - i alle brancher og for alle typer ansatte.

Det skyldes dels, at psykisk arbejdsmiljø er blevet et politisk prioriteret område. Dels at der i april 2007 skete en tilpasning af arbejdsmiljøreformen. De tilsynsførende fik bl.a. nye metoder til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med screeningen, som er det første besøg, som kan lede til et mere grundigt tilpasset besøg.

Næppe helt overraskende har der været pænt bid på 'stor arbejdsmængde og tidspres', når Arbejdstilsynet siden da har været ude på DJØF-arbejdspladserne i departementer og styrelser.

Kun en mindre del af departementer og styrelser er dog blevet screenet efter tilpasningen af arbejdsmiljøreformen, hvor især metoderne til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø blev ændret..

"Størstedelen af departementerne og styrelserne var allerede screenet før tilpasningen af arbejdsmiljøreformen. Og da Arbejdstilsynet inden udgangen af 2011 skal have screenet alle landets virksomheder, er der ikke ressourcer nok til at screene de samme virksomheder igen," forklarer fuldmægtig Marianne Rosling fra Arbejdstilsynets Tilsynscenter 1.

Kommer også ved klager og medieomtale

"Det udelukker dog ikke, at vi kan komme igen af egen drift, hvis der fx kommer klager eller medieomtale," understreger hun.

Under alle omstændigheder mangler Arbejdstilsynet også et par departementer og en lille snes styrelser før målstregen ved udgangen af 2011, hvor alle landets virksomheder skal være screenet, så de kan altså vente besøg på et endnu ikke fastlagt tidspunkt.

De ministerier, der allerede er blevet screenet én gang, kan dog heller ikke være helt sikre på ikke at få besøg igen. Arbejdstilsynet udtager også altid et antal virksomheder til stikprøvekontrol."Og med de erfaringer vi har gjort os med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø i de departementer og styrelser, som vi har undersøgt nærmere i de seneste par år, vil der blive spurgt grundigt ind til det psykiske arbejdsmiljø, når vi kommer," siger Marianne Rosling.

Den politiske prioritering af psykisk arbejdsmiljø løber kun frem til 2010.

"Men det må forventes, at det også efter 2010 vil være et højt prioriteret område," siger chefkonsulent Tom Hansen fra Arbejdsmiljøfagligt Center i Arbejdstilsynet.

Han henviser til nyere forskning, der viser, at sandsynligheden for at få depression som følge af et højt arbejdstempo er fordoblet fra 2000 til 2006. Og at Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse 2008 viser, at antallet af anmeldelser af psykiske sygdomme er tre-doblet fra 2002-2008.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.