Glade medarbejdere kan ses på bundlinjen

26-02-2009
3 min.

Der er penge at hente i arbejdsglæde. Arbejdspladser, hvor medarbejdere oplever stor tillid og retfærdighed, har høj social kapital, og det kan ses på bundlinjen.

Så har vi det sort på hvidt: Det betaler sig at investere i arbejdsglæden på arbejdspladsen. Tillid, retfærdighed og et godt samarbejde - også kaldt den sociale kapital - er afgørende for, om  medarbejdere trives på deres arbejde. Hvis medarbejderne trives, er der en større sandsynlighed for, at virksomheden tjener flere penge. Det konkluderer en forskningsrapport fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

"Social kapital dækker over begreberne samarbejdsevne, tillid og retfærdighed og er et udtryk for de sociale relationer i en organisation, som afgør, hvorvidt man er i stand til at løse en opgave sammen. Hvis der er høj social kapital, føler medarbejderne generelt tillid til, at ledelsen lytter til dem og tager deres ideer alvorligt, og der, hvor det er tilfældet, undgår man ofte mange både små og store konflikter og dermed også de problemer og omkostninger, det fører med sig," siger Peter Hasle, én af forskerne bag rapporten fra NFA, og forklarer videre, at høj social kapital også er et udtryk for, at medarbejderne generelt føler sig ordentligt og retfærdigt behandlet, hvilket helt konkret kan måles på antallet af sygedage og derfor også kan ses på virksomhedens bundlinje.

Peter Hasle fortæller, at international forskning viser, at følelsen af tillid og retfærdighed er mere udpræget i Danmark end i mange andre lande, og at det giver danske virksomheder en konkurrencefordel, som de danske ledere bør udnytte.

"Danmark og danske virksomheder har her noget, som man ikke har i samme grad i andre lande. Og det skal vi slå på. Derfor er det vigtigt, at ledere plejer den sociale kapital på de danske arbejdspladser og altså mere aktivt begynder at tænke arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet sammen. For det betaler sig," siger han.

Hurtige resultater

I Nykredit har man i en årrække arbejdet aktivt med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Her har man bevidst forsøgt at øge virksomhedens sociale kapital og målt resultaterne af indsatsen bagefter. I både 2005 og 2007 har man taget temperaturen på medarbejdernes arbejdsglæde ved at anvende et af NFA's spørgeskemaer, der måler det psykiske arbejdsmiljø, og sammenholdt medarbejdernes svar med både antallet af sygedage og de konkrete salgstal. Og resultatet taler sit tydelige sprog: Jo større glæde og trivsel, jo højere social kapital og jo flere penge på bundlinjen."For os er det blevet meget tydeligt gennem de her målinger, at der er en sammenhæng mellem arbejdsglæden i Nykredit og vores økonomiske resultater. For det første viser målingerne, at jo mere tilfredse medarbejderne giver udtryk for at være, jo færre sygedage har de også. Og for det andet at i de afdelinger, hvor folk er mest tilfredse med deres ledere, også er der, hvor der præsteres de bedste salgstal," siger Erik Beckmann, der er personalechef i Nykredit.

Han fortæller videre, at Nykredits målinger ikke bare har vist tydelige tegn på sammenhængen mellem trivsel og indtjening og altså betydningen af høj social kapital, men også at den sociale kapital faktisk er noget, man som leder selv kan være med til at skrue op for, hvis man tager resultaterne af sådanne målinger alvorligt og gider arbejde aktivt med at forbedre arbejdsmiljøet.

"Efter den første måling i 2005 kunne vi se, at der var en række forhold, som vi kunne forbedre i forskellige afdelinger. Nogle steder gav medarbejderne udtryk for ikke at være helt tilfredse med ledelsen. Andre steder følte nogle medarbejdere sig stressede, og et sted ville folk gerne involveres mere i arbejdstilrettelæggelsen. Det fokuserede vi så på at gøre noget ved i perioden efter, og da vi lavede den næste måling i 2007, var det tydeligt, at den indsats gav udslag i et forbedret arbejdsmiljø i de pågældende afdelinger. Og det overraskede mig faktisk, hvor hurtigt det kunne ses. Så for mig har det virkelig bekræftet, at social kapital altså er noget, man selv har stor indflydelse på at påvirke," siger Erik Beckmann.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.