Generation Y

26-02-2009
2 min.

Læserbrev fra Lars Engelbrektsen, cand.scient.adm., økonomisk konsulent.

Moderne samfundsborgere insisterer på fornyelser, forandringer og retten til individualisering. Det får offentlige organisationer også at mærke i forbindelse med kommende ansættelser af unge veluddannede. Unge under 30 år omtales som generation Y eller projektgenerationen eller zappergenerationen. De er vanskelige at kontrollere og indpasse og indordne i et bureaukrati med klare kommandoveje. Bureaukratiske strukturer har vanskeligt ved at håndtere fornyelse og fleksible medarbejdere. Selvplanlægning og selvledelse vil være et krav fra Generation Y, hvilket er et tegn på en individualisering af organisationer.

Det kan virke rimeligt nok, fordi arbejdsopgaverne ikke kan planlægges tæt, hvis organisationens medlemmer skal have mulighed for at udvise kreativitet og for at markere sig, det vil sige afvige. En organisation kan forsøge at håndtere den forholdsvise ukontrollable Generation Y ved hjælp af gennemsætning af hierarkisk magt. Men det virker næppe efter hensigten. Hierarkisk magt vil basere sig på afgivelse af kommandoer, som ofte er bastante. I en nymodens verden præget af samtalekultur, demokrati og søgen mod konsensus, vil brug af hierarkisk magt medføre konflikter mellem ledelsen og Generation Y. 

Generation Y vil have etisk ledelse, hvor der forhandles, drøftes og aftales om værdier og værdigrundlag. Generation Y vil betone vigtigheden af den proces, der udspiller sig undervejs mod enighed om, hvordan en opgave skal udføres. Opgaven skal i det store og hele udføres på Generation Y's præmisser.

Generation Y vil udfordre den orden, der skal være i en organisation for, at denne kan fungere driftsikkert. Generation Y vil stille store krav til ledelsen og have dens opbakning og accept - hele tiden.

Generation Y vil hele tiden italesætte egen situation. Det skal være samtalen, der skal bidrage til en orden. Når vi taler om organisationer, kan der tales om en social orden. Filosoffen Hobbes cirkulerede for nogle hundrede år siden om fænomenet orden. I hovedværket 'Leviathan' hævdede Hobbes, at det er umuligt for mennesker at blive enige, eftersom mennesker af natur er kortsynede, ærekære og egoistiske. Samtidig ville en diskussion true enhver social orden. En magthaver - som hos Hobbes hedder en suveræn - må bruge magt og erstatte dialog med monolog, eftersom diskussion ikke bringer konflikter til ophør, men forstærker dem. Løsningen på konflikter er autoritet og anvendelse af rå magt.Det vil være en for voldsom kost for Generation Y. Eksemplet nævnes også blot for at stille en yderlighed op og en situation, som enhver ledelse ikke må komme ud for. Men lige præcist i forhold til Generation Y er ledelsens responsivitet særligt påkrævet og brug af hierarkisk magt ikke betimeligt. 

Personligt er jeg imod, at ledelsen skal behandle nogle som særligt fantastiske og bruge særlig meget tid på dem. Men det er Generation Y ikke.

Lars Engelbrektsen
Cand.scient.adm., Økonomisk Konsulent

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.