Verden stopper ikke ved COP15

17-11-2009
3 min.

Snarere tværtimod, siger Margit Thomsen, der med base i Udenrigsministeriet har ansvaret for at samarbejde med danske og internationale ngo’er før og under klimakonferencen.

”Det er overraskende og positivt at se alle de klimainitiativer, der er i gang rundt omkring i landet. Jeg tror, at det, at COP’en kommer til Danmark, har været med til at engagere rigtig mange mennesker. Og der er tilsyneladende ved at lejre sig en ny forståelse af, at den enkeltes levevis kan have indflydelse på det globale klima, og at det derfor er vigtigt, hvordan vi indretter os – både individuelt og som samfund.”

Ordene er Margit Thomsens. Kontorchef i Udenrigsministeriet og ansvarlig for det der betegnes ’civilsamfundsindsatsen’. I praksis vil det sige, at hun og de to medarbejdere er COP15-forbindelsesled til den danske og internationale ngo-verden.

Opgaven består dels i at sikre en god dialog mellem danske ministre og klimaforhandlere på den ene side og de danske og internationale forhandlingsrettede ngo’er på den anden. Selv mener hun, det er vigtigt, at græsrødder og ngo’er bliver inddraget i processen for derigennem at nuancere klimasagens synsvinkler og løsningsmodeller.

Margit Thomsen har også ansvaret for bevillinger til civilsamfundsaktiviteter i Danmark. Det sker på basis af de indstillinger, som ngo’erne er kommet med igennem sammenslutningen People’s Climate Action, der er dannet til lejligheden. Omkring 50 projekter har modtaget støtte fra den såkaldte civilsamfundspulje på 20 mio.kr.

Det største projekt er Klimaforum09, en parallel-konference med klimarelaterede seminarer, foredrag og kulturaktiviteter, som løber af stablen i og omkring DGI-byen. Primært for danske og udenlandske besøgende, som ikke deltager i den officielle konference i Bella Centret. Og indimellem hopper Margit Thomsen da også på cyklen for at køre ud til DGI-byen og høre, hvordan det går med forberedelserne.

”Det er rigtig interessant at følge, hvordan arbejdet skrider frem. Jeg har også set til et par andre projekter, og havde jeg haft tid, ville jeg gerne ud og se mange flere.”

Klimaet ind i dagligdagen

Det er i det hele taget et bredt felt af organisationer, der har fået støtte. Fra Danmarks Naturfredningsforening, Care Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Folkehøjskolerne og Oprindelige Folks Organisation til specifikt klimaorienterede organisationer som f.eks. Klimabevægelsen og Foreningen Grønne Tage. 

Typen af aktiviteter spænder fra små initiativer i lokalsamfundet til projekter med en international vinkel. Og Margit Thomsen håber, at mange af initiativerne vil være med til at vise en vej frem.

”Verden stopper jo ikke ved COP15 – tværtimod skal vi herefter have omsat teksterne til handling. Så jeg håber, alle de spirende idéer fra projekterne kan inspirere til, hvordan vi hver især kan tænke klimaet ind i vores dagligdag.”Selv tør hun ikke spå om, hvilket fingeraftryk ngo’ernes indsats kommer til at sætte på selve aftalen. 

”Men jeg er ikke i tvivl om, at der vil være et aftryk. ngo’erne har en helt anden adgang til COP’en end til andre FN-konferencer. De er med som observatører og har mulighed for at øve indflydelse på forhandlingerne. Vi regner med at ud af de 12-15.000 deltagere i Bella Centret, vil omkring halvdelen være ngo-repræsentanter. Det viser jo et stort engagement i forhandlingsprocessen.”

Tilbagevendende avisoverskrifter om, at klimaaktivister vil lave ballade i København under konferencen og bred kritik fra ngo-kredse af regeringens lovpakke om at slå hårdere ned på ulydige klimademonstranter, er også en del af det, som Margit Thomsen skal forholde sig til. Sammen med andre myndigheder. Derfor holder hun, politiet, ngo’erne og Københavns Kommune jævnligt møder.

”Det kan være et udfordrende felt at navigere i, fordi der er så mange forskellige interesser i spil. Men ved at mødes og tale sammen forsøger vi at sikre det bedst mulige forløb under COP15. Mit indtryk er, at de allerfleste kommer til København til december for på fredelig vis at give udtryk for deres engagement i klimasagen.”

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.