Kære Finn Borch Andersen

05-11-2009
3 min.

Læserbrev fra Kim Nielsen, cand.jur.

Flere og mere tilfreds med DJØF og mere indflydelse i DJØF er nogle af overskrifterne i DJØFs årsberetning. Disse overskrifter kan næppe mange af de ledige medlemmer i DJØF underskrive.

Du var med til at tilsidesætte aftalegrundlag, vedtægter og foreningsretlige grundsætninger for at forhindre de ledige medlemmer i at have medindflydelse på fagpolitiske spørgsmål.

Du var med til at true ledige medlemmer med eksklusion – fordi de havde skrevet til ILO i SFA/Københavns navn.

Endvidere gav du mig og andre bestyrelsesmedlemmer i SFA/Københavns bestyrelse en advarsel – som du hurtig trak tilbage – da jeg frabad mig at få advarsler for noget – som jeg ifølge vedtægter og aftalegrundlaget havde kompetence til at foretage mig.

Du skrev mod bedre vidende i DJØF Bladet, at det var de ledige i København, som i DJØFs navn havde rettet henvendelse til ILO. Det fremgår klart af et brev fra DJØF til Beskæftigelsesministeriet – at brevet til ILO var sendt i SFA/Københavns navn.

Det er interessant, at Dansk Magisterforening havde sendt et brev til ILO – og ifølge et svar fra ILO fandt man – at det kunne være problematisk med ILO – regler, hvis ledige medlemmer fik frataget deres hjælp. Jeg burde som medlem havde forventet – at du, som er min forbundsformand, varetog min og andre lediges interesser og ikke tage hensyn til, om DJØF har et godt forhold til regeringen.

Du var/er med til at censurere indlæg til DJØF Bladet fra ledige medlemmer bl.a. fra mig – fordi de er kritiske over for den måde, du forvalter din tillidspost i DJØF Bladet på. Det er i strid med alle demokratiske spilleregler – som vores samfund ellers smykker sig af.

For ikke at glemme væsentlige forringelser af ledige medlemmers fysiske lokaleforhold – fx bl.a. at henvise de ledige i København til kælderlokaler – hvor der var svampe- og rotteangreb.

Kort sagt den politik, du og hovedbestyrelsen har lagt for dagen over for en svagt stillet medlems-gruppe, som de ledige medlemmer befinder sig i, er udtryk for en fascistisk holdning.  Med det menes – at du og hovedbestyrelsen i ramme alvor mener, at en bestemt medlemsgruppe i DJØF – nemlig de ledige ikke skal have medindflydelse på forbundets politik.

Det er i øvrigt også i strid med foreningsretlige og lighedsretsgrundsætning – medmindre man har den absurde opfattelse, at det er et relevant kriterium – at fratage medlemmer deres medindflydelse – fordi de tilfældigvis er ledige. For ikke at tale om den forskelsbehandling der sker i forbindelse med afholdelse af julefrokoster over for de ledige i København.

Jeg har ingen problemer med at fortælle og skrive offentligt om det, der er anført i brevet til dig.For en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at jeg har dokumentationen for mine påstande.

Med venlig hilsen
Kim Nielsen, cand.jur.

Svar

Kim Nielsens usædvanligt grove tone taler vist for sig selv. Jeg må konstatere, at Kim Nielsen heldigvis ikke er repræsentativ for den opfattelse af DJØF, som kommer til udtryk fra øvrige ledige medlemmer i DJØFs medlemstilfredshedsundersøgelse, hvor de ledige medlemmer ligger på niveau med eller højere i vurderingen af DJØF sammenlignet med de øvrige medlemsgrupper.

Med venlig hilsen
Finn Borch Andersen
Forbundsformand i DJØF

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.