Menneskeretsvogterne

15-01-2009
2 min.

Institut for Menneskerettigheder vogter over borgernes rettigheder i Danmark.

Instituttet ligger i København og har omkring 100 ansatte fordelt på fem afdelinger.

"Vi er en national menneskerettighedsinstitution, som har til opgave at overvåge, om menneskerettighederne overholdes i Danmark, og komme med forslag til, hvordan de fremmes bedst muligt," fortæller Birgitte Kofod Olsen, ph.d. og vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder.

Instituttet er nedsat ved lov, men fungerer uafhængigt af staten. De beskæftiger sig med forskning, analyse, udredning, informationsvirksomhed, undervisningsvirksomhed og med udvikling af redskaber til virksomheder og andre, der ønsker at arbejde aktivt med menneskerettigheder. Instituttet har også en international dimension med samarbejdspartnere over hele kloden og er på den måde med til at fremme menneskerettighederne i både den offentlige og private sektor i mange lande.

"Menneskerettigheder handler om at beskytte borgerne mod myndighedernes vilkårlige magtudøvelse. De sikrer borgernes frihed i demokratiet, så borgerne kan udfolde sig og bruge deres rettigheder, uden at de skal acceptere uproportionelle eller vilkårlige indgreb fra statens side," fortæller Birgitte Kofod Olsen og fortsætter:

"De allerfleste menneskerettigheder bliver jo overholdt i Danmark i dagligdagen, men vi har visse problemer. Blandt de største er beskyttelse mod diskrimination og opretholdelse af retsstatens principper - det vil sige retssikkerhed for borgerne. Overvågningsdebatten og de forandringer, der er sket siden 11. september, har betydet, at vi har slækket på retsstatens grundprincipper. Det giver øget risiko for menneskerettighedskrænkelser."

Birgitte Kofod Olsen tilføjer, at det største globale problem fortsat er fattigdom og de begrænsninger, den medfører i basale sociale og økonomiske rettigheder.

Skal stå fast

Birgitte Kofod Olsen mener, det er vigtigt, at politikerne står fast på de menneskeretlige grundprincipper, som er grundlaget for vores demokrati og retsstat. Selvfølgelig er det vigtigt at efterforske terrorisme effektivt, men det skal ske på en måde, så der er kontrol med overvågningen og efterforskningen, uddyber hun.

Instituttet er involveret i mange nationale projekter. Fx Diversity Lab, som er et projekt, hvor de sammen med 20 af de største danske virksomheder fokuserer på mangfoldighedsledelse - både i forhold til at ansætte nye medarbejdere, men også til at sætte mangfoldigheden i spil og bruge den som ressource.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.